Učitavanje...
Odeljenja izvor: E-CRIS

Centar za proučavanje jezika i književnosti

Istraživači (25)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1.  12178  Jovana D. Bazić  Italijanski jezik i književnost  Mladi istraživač 
2.  12099  Aleksandra V. Čebašek  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač  29 
3.  12090  Julijana S. Despotović  Lingvistika  Istraživač  26 
4.  12180  Đorđe M. Đurđević  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Mladi istraživač  37 
5.  12121  Milomir Gavrilović  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač  37 
6.  12182  Isidora Z. Jakšić Perović  Lingvistika  Mladi istraživač 
7.  12092  Milica A. Kandić  Filologija  Mladi istraživač  19 
8.  12498  Jovana D. Kostić  Engleski jezik i književnost  Mladi istraživač 
9.  12098  Marija S. Nedeljković  Filologija  Mladi istraživač  25 
10.  12102  Mirjana R. Obradović  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Mladi istraživač  10 
11.  12087  Jelena M. Pavlović Jovanović  Lingvistika  Mladi istraživač  27 
12.  12105  Ana Petrović  Lingvistika  Mladi istraživač 
13.  12117  Aleksandra D. Rakić  Filologija  Istraživač  22 
14.  12101  Nataša P. Rakić  Filologija  Istraživač  28 
15.  12106  Ana M. Sitarica  Filologija  Istraživač  17 
16.  12097  dr Nataša A. Spasić  Lingvistika  Istraživač  29 
17.  12103  Milica S. Stanković  Filologija  Mladi istraživač  10 
18.  12118  Aleksandra P. Stevanović  Filologija  Mladi istraživač  19 
19.  12108  Katarina Z. Stevanović  Filologija  Mladi istraživač 
20.  12100  Aleksandra Z. Stojanović  Engleski jezik i književnost  Mladi istraživač  17 
21.  12499  Katarina B. Subanović  Lingvistika  Mladi istraživač  13 
22.  12107  dr Milan D. Todorović  Lingvistika  Mladi istraživač  13 
23.  12086  Gorica R. Tomić  Lingvistika  Istraživač  21 
24.  12104  dr Olja S. Vasileva  Filologija  Istraživač  49 
25.  12119  Ana Lj. Vučićević  Filologija  Istraživač  12 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno