Učitavanje...
Odeljenja izvor: E-CRIS

Istraživači

Istraživači (128)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1.  15486  Aldina Ajdinović    Istraživač 
2.  15487  Melisa Alcan    Istraživač 
3.  04171  dr Samir Aličić  Pravo  Istraživač  33 
4.  03676  Milica Anđelić  Teorija brojeva, teorija polja, algebarska geometrija, algebra, teorija grupa  Istraživač 
5.  15489  Aldina Avdić    Istraživač 
6.  26048  Dženan Avdić    Istraživač 
7.  15490  Atif Avdović    Istraživač 
8.  15491  Zoran Bajin    Istraživač 
9.  15492  Džemila Beganović    Istraživač 
10.  15493  Milena Belić    Istraživač 
11.  15494  Emir Biševac    Istraživač 
12.  26049  Ena Biševac    Istraživač 
13.  15495  Adnan Bjelak    Istraživač 
14.  15496  Dragan Bogdanović    Istraživač  15 
15.  15497  Nenad P. Cakić  Matematika  Istraživač  54 
16.  19402  Bojana Ćendić    Istraživač 
17.  15501  Emir Ćorović    Istraživač  52 
18.  15502  Timur Curić    Istraživač 
19.  15498  Ilma Čaprić    Istraživač  13 
20.  15500  Aleksandar Čolović    Istraživač 
21.  15503  Milan Dekić    Istraživač 
22.  15504  Denis Demirović    Istraživač 
23.  15505  Minela Đerlek    Istraživač 
24.  15506  Alma Dobardžić    Istraživač 
25.  15507  Zana Dolićanin    Istraživač  19 
26.  15508  Ćemal Doličanin    Istraživač 
27.  15509  Nataša Đorđević    Istraživač  11 
28.  15510  Danilo Dragović    Istraživač 
29.  15511  Monika Dudić    Istraživač 
30.  15512  Semina Đukić-Plojović    Istraživač 
31.  07663  Đuro M. Đurić  Komparativno pravo  Istraživač  33 
32.  15513  Izet Eminović    Istraživač 
33.  15514  Đerđi Erdeš-Kavečan    Istraživač 
34.  15515  Irfan Fetahović    Istraživač 
35.  15516  Senad Ganić    Istraživač  14 
36.  15517  Marija Gemaljević    Istraživač 
37.  26050  Armin Gicić    Istraživač 
38.  15518  Ersin Gilić    Istraživač 
39.  15519  Edin Glogić    Istraživač 
40.  15520  Admir Gorčević    Istraživač 
41.  15521  Irfan Gračanin    Istraživač 
42.  15523  Igor Grbić    Istraživač 
43.  15522  Rade Grbić    Istraživač 
44.  15524  Elma Halilović    Istraživač  10 
45.  25812  Jasmin Halitović    Istraživač 
46.  15525  Enis Hasanbegović    Istraživač 
47.  15526  Meliha Hasanović-Ašćerić    Istraživač 
48.  15527  Violeta Jakovljević    Istraživač 
49.  15528  Marko Janićijević    Istraživač 
50.  15529  Violeta Janjatović    Istraživač 
51.  15530  Svetlana Jeremić    Istraživač 
52.  15531  Vesna Jevremović    Istraživač 
53.  15532  Enes Kačapor    Istraživač 
54.  15533  Bahrija Kačar    Istraživač 
55.  15534  Sead Kadrić    Istraživač 
56.  15536  Ernad Kahrović    Istraživač  11 
57.  15535  Izet Kahrović    Istraživač  22 
58.  15537  Petar Knežević    Istraživač 
59.  15538  Majda Kolenović-Serezlić    Istraživač 
60.  15539  Admira Koničanin    Istraživač 
61.  15540  Milan Kostić    Istraživač 
62.  15541  Ljudmila Kudrjavceva    Istraživač 
63.  15542  Adžlan Kurtanović    Istraživač 
64.  25811  Bojan Lalić    Istraživač 
65.  15543  Konstansa Lazarević    Istraživač  22 
66.  15545  Ahmedin Lekpek    Istraživač 
67.  15546  Elvis Mahmutović    Istraživač 
68.  15547  Andrijana Maksimović    Istraživač 
69.  15548  Nazim Manić    Istraživač 
70.  15549  Samir Manić    Istraživač  20 
71.  15550  Ulfeta Marovac    Istraživač 
72.  15551  Edis Mekić    Istraživač 
73.  15552  Raid Mekić    Istraživač  10 
74.  15553  Lejlija Memić    Istraživač 
75.  15554  Esad Mešić    Istraživač 
76.  15555  Marina Mihaljević    Istraživač 
77.  15556  Milivoje Milanović    Istraživač 
78.  15557  Vladan Milić    Istraživač 
79.  15558  Slaviša Minić    Istraživač 
80.  15559  Dejan Mirčić    Istraživač 
81.  15560  Bratislav Mirić    Istraživač 
82.  15561  Rifat Mujanović    Istraživač 
83.  15562  Benin Murić    Istraživač  21 
84.  26051  Hamza Murić    Istraživač 
85.  15563  Azra Mušović    Istraživač  14 
86.  15565  Dragana Novakov    Istraživač  44 
87.  15566  Ismail Nurković    Istraživač 
88.  15567  Izeta Omerović    Istraživač 
89.  15568  Lidija Orčić    Istraživač 
90.  15569  Vladimir Panić    Istraživač 
91.  15570  Snežana Paser-Ilić    Istraživač 
92.  15571  Dušica Pavlović    Istraživač  23 
93.  15572  Miloš Petrović    Istraživač 
94.  26052  Samira Plojović    Istraživač 
95.  15573  Aleksandra Popin    Istraživač  14 
96.  15574  Dušica Popović    Istraživač 
97.  15575  Adem Preljević    Istraživač  15 
98.  15576  Safet Purković    Istraživač 
99.  15577  Aleksandar Radaković    Istraživač 
100.  15578  Oliver Radenković    Istraživač  17 
101.  26053  Ljubivoje Radonjić    Istraživač 
102.  15579  Nataša Radosavljević    Istraživač 
103.  15580  Milanka Radulović    Istraživač 
104.  15582  Amer Rastić    Istraživač 
105.  15581  Imran Rašljanin    Istraživač 
106.  15583  Nadija Rebronja    Istraživač  51 
107.  11519  Izudin H. Redžepović  Hemija  Mladi istraživač 
108.  15585  Zerina Salihagić    Istraživač 
109.  15586  Hana Sejfović    Istraživač 
110.  15587  Enisa Selimović    Istraživač 
111.  15589  Branko Slavković    Istraživač 
112.  26054  Veljko Stanković    Istraživač 
113.  15591  Gordana Stepić    Istraživač 
114.  15592  Jasmin Suljević    Istraživač 
115.  15584  Zenaida Šabotić    Istraživač  16 
116.  15588  Sead Šemsović    Istraživač  37 
117.  15590  Omer Špirtović    Istraživač  14 
118.  15593  Teufik Tokić    Istraživač 
119.  07492  Srećko R. Trifunović  Neorganska hemija  Istraživač  99 
120.  15595  Demir Vatić    Istraživač 
121.  15596  Semir Vehapi    Istraživač 
122.  15597  Nikola Velimirović    Istraživač 
123.  15598  Bojana Veljković    Istraživač 
124.  15599  Anida Vrcić-Amar    Istraživač 
125.  15600  Lejla Zećirović    Istraživač 
126.  15601  Sabina Zejnelagić    Istraživač 
127.  15602  Emir Zogić    Istraživač 
128.  15603  Nejla Župić    Istraživač 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno