Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Institut za ekonomiku poljoprivrede

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S000  Društvene nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.00.00  Društvene nauke     
Istraživačke grupe (1)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0125-001  Naučno-istraživački sektor   
Istraživači (26)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 07814  mr Slavica V. Arsić  Agronomija  Istraživač  19 
2. 10807  Bojana S. Bekić Šarić  Ekonomija poljoprivrede  Istraživač  13 
3. 10804  dr Tatjana M. Brankov  Ishrana  Istraživač 
4. 10801  Biljana Lj. Grujić Vučkovski  Agronomija  Istraživač 
5. 08337  Vladana Hamović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
6. 10570  Marko J. Jeločnik  Ekonomija poljoprivrede  Istraživač  150 
7. 10800  Marijana P. Jovanović  Agronomija  Istraživač 
8. 26058  Radmila Jovanović    Istraživač 
9. 08075  dr Nataša Ž. Kljajić  Ekonomija poljoprivrede  Istraživač  25 
10. 16672  Vlado Kovačević    Istraživač 
11. 16673  Boris Kuzman    Istraživač 
12. 16674  Irina Marina    Istraživač 
13. 10805  dr Branko M. Mihailović  Marketing  Istraživač 
14. 16675  Nada Mijajlović    Istraživač 
15. 08390  Lana M. Nastić  Ekonomija poljoprivrede  Istraživač  47 
16. 16676  Miroslav Nedeljković    Istraživač 
17. 10810  dr Vesna T. Paraušić  Ekonomija poljoprivrede  Istraživač  32 
18. 16677  Vesna Popović    Istraživač 
19. 10808  Velibor S. Potrebić  Ekonomija poljoprivrede  Istraživač  12 
20. 10806  dr Anton R. Puškarić  Agronomija  Istraživač  25 
21. 10802  dr Ljiljana D. Rajnović  Pravo  Istraživač  10 
22. 10821  dr Svetlana M. Roljević Nikolić  Agronomija  Istraživač  30 
23. 10809  Radojica P. Sarić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
24. 16678  Zoran Simonović    Istraživač 
25. 16679  Jonel Subić    Istraživač 
26. 10803  mr Predrag M. Vuković  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  21 
Istraživački projekti (3)
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 640-01-1/54, od 26.02.2013. god.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno