Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Dinamika struktura savremenog srpskog jezika

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
H352  Humanističke nauke  Gramatika, semantika, semiotika, sintaksa 
H590  Humanističke nauke  Baltički i slovenski jezici i književnosti 
Ključne reči
jezička dinamika, jezik kao sistem sistema, funkcionalni stilovi, inovacijski procesi, anglosrpski
Istraživači (32)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  12178  Jovana D. Bazić  Italijanski jezik i književnost  Istraživač  2019 
2.  07091  dr Ilijana R. Čutura  Gramatika, semantika, semiotika, sintaksa  Istraživač  2011 - 2019  169 
3.  12090  Julijana S. Despotović  Lingvistika  Istraživač  2018 - 2019  26 
4.  12091  Marija N. Janevska  Filologija  Istraživač  2019  11 
5.  12093  Tamara N. Janevska  Komparativna lingvistika  Istraživač  2019  12 
6.  12026  dr Jelena M. Josijević  Lingvistika  Istraživač  2012 - 2016  33 
7.  07659  dr Ana S. Jovanović  Primenjena lingvistika, predavanje stranih jezika, sociolingvistika  Istraživač  2011 - 2019  51 
8.  11461  dr Marina V. Kebara  Filologija  Istraživač  2018 - 2019  22 
9.  12839  Jelena R. Kitanović  Filologija  Istraživač  2018 - 2019 
10.  04809  Miloš Kovačević  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  551 
11.  10379  dr Vesna A. Lopičić  Engleski jezik i književnost  Istraživač  2011 - 2019  91 
12.  11965  dr Tamara N. Lutovac Kaznovac  Istorija jezika  Istraživač  2018 - 2019  14 
13.  12508  Sofija I. Mijović  Lingvistika  Istraživač  2018 - 2019 
14.  11390  Ivana Z. Mitić  Lingvistika  Istraživač  2018 - 2019  23 
15.  12098  Marija S. Nedeljković  Filologija  Istraživač  2018 - 2019  25 
16.  12505  dr Milka V. Nikolić  Lingvistika  Istraživač  2011 - 2019  194 
17.  12102  Mirjana R. Obradović  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač  2018 - 2019  10 
18.  10231  dr Ivana B. Palibrk  Filologija  Istraživač  2011 - 2019  24 
19.  12087  Jelena M. Pavlović Jovanović  Lingvistika  Istraživač  2015 - 2019  27 
20.  12105  Ana Petrović  Lingvistika  Istraživač  2019 
21.  12117  Aleksandra D. Rakić  Filologija  Istraživač  2018 - 2019  22 
22.  08995  Jelena Lj. Spasić  Baltički i slovenski jezici i književnosti  Istraživač  2011 - 2019  71 
23.  12097  dr Nataša A. Spasić  Lingvistika  Istraživač  2015 - 2019  29 
24.  12188  dr Slađana D. Stanojević  Leksikologija  Istraživač  2018 - 2019 
25.  12108  Katarina Z. Stevanović  Filologija  Istraživač  2019 
26.  12499  Katarina B. Subanović  Lingvistika  Istraživač  2019  13 
27.  12012  dr Tanja J. Tanasković  Leksikologija  Istraživač  2018 - 2019  16 
28.  12107  dr Milan D. Todorović  Lingvistika  Istraživač  2018 - 2019  13 
29.  12086  Gorica R. Tomić  Lingvistika  Istraživač  2018 - 2019  21 
30.  12011  dr Tiana M. Tošić Lojanica  Filologija  Istraživač  2011 - 2019  19 
31.  11459  dr Bojana M. Veljović  Lingvistika  Istraživač  2014 - 2019  70 
32.  12119  Ana Lj. Vučićević  Filologija  Istraživač  2018 - 2019  12 
Organizacije (8)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0008  Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet  Beograd  07003161 
2.  0013  Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet  Beograd - Zemun  07029845 
3.  0045  Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet  Sombor  08561923 
4.  0063  Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet  Užice  06942016 
5.  0068  Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet  Kragujevac  17429108 
6.  0072  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka  Jagodina  06872468 
7.  0121  Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet  Niš  07174730 
8.  0172  Državni univerzitet u Novom Pazaru  Novi Pazar  17663640 
Sažetak
Izučavanje sinhronijske dinamike struktura suprotstavlja se sinhronijskom statičnom istraživanju savremenog srpskog jezika. Uključenje dinamike podrazumeva proučavanja variranja u savremenom srpskom jeziku sagledanih iz perspektive procesa promena koji ih izazivaju i utiču na njih. Pri takvom izučavanju promene po pravilu ne zahvataju celinu sistema srpskoga jezika, nego samo neke njegove podsisteme. Zato je kao polazišna hipoteza istraživanja uzeta u lingvistici često zastupana tvrdnja da je jezik hijerarhijski uređen skup više sistema, odnosno da jezik predstavlja sistem sistema. Sistemima što čine celinu srpskog standardnog jezika u projektu se smatraju funkcionalni stilovi. Polazi se od hipoteze da svaki funkcionalni stil na jezičkom planu predstavlja sistem. Ali unutar svakog od tih sistema postoje i zajednička pravila koja te stilove kao sisteme čine delovima standardnog jezika kao hiperordiniranog sistema. Tako se uspostavlja dinamika jezičkih struktura kako između pojedinih sistema, tako i između standardnog jezika kao hiperordriniranog sistema i njegovih funkcionalnih stilova kao kohiponimskih sistema. Inovativni procesi unutar i sistema konstituenata i standardnog jezika kao objedinjavajućeg sistema glavni su predmet istraživanja ovoga projekta, i to kako s obzirom na razloge, tako i s obzirom na posljedice koje ti inovativni procesi izazivaju.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno