Učitavanje...
dr Jasmina S. Ćirić

dr Jasmina S. Ćirić
br.: 10143 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta jasmina.ciricat signfilum.kg.ac.rs
Web adresa https://kg.academia.edu/JasminaSCiric
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
H003  Humanističke nauke  Istorija i umetnost 
H170  Humanističke nauke  Biblija 
H220  Humanističke nauke  Istorija srednjeg veka 
H310  Humanističke nauke  Istorija umetnosti 
H312  Humanističke nauke  Vajarstvo i arhitektura 

Kod Nauka Oblast Podoblast
6.09.00  Humanističke nauke  Istorija umetnosti   
5.12.01  Društvene nauke  Arhitektura i dizajn  Arhitektura 
Ključne reči
Arhitektura Vizantije i Srbije u poznom srednjem veku; Arhitektura srednjovekovne Srbije; Ornament u vizantijskoj i srpskoj srednjovekovnoj umetnosti
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor istorije umetnosti  Istorija umetnosti  RS Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet 2014 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet  Odsek za primenjene i likovne umetnosti, Katedra za opšteobrazovne predmete  16.10.2019  Docent  Docent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-177036  Srpska srednjovekovna umetnost i njen evropski kontekst   2015 - 2019  Miodrag Marković  234 
2. ON-177015  Hrišćanska kultura na Balkanu u srednjem veku: Vizantijsko carstvo, Srbi i Bugari od 9. do 15. veka   2011 - 2019  Vlada Stanković  187 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno