Učitavanje...
dr Milan M. Janković

dr Milan M. Janković
br.: 10340 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 11) 3131 246
E-pošta milan.jankovicat signfpsp.edu.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S180  Društvene nauke  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
S181  Društvene nauke  Nauka o finansijama 
S185  Društvene nauke  Komercijalna i industrijska ekonomija 
S186  Društvene nauke  Međunarodna trgovina 
S187  Društvene nauke  Ekonomija poljoprivrede 

Kod Nauka Oblast Podoblast
4.03.08  Biotehničke nauke  Proizvodnja i prerada biljaka  Ekonomika agroproizvodnje i razvoj ruralne sredine 
5.02.00  Društvene nauke  Ekonomija   
5.02.01  Društvene nauke  Ekonomija  Ekonomske nauke 
5.02.02  Društvene nauke  Ekonomija  Poslovne nauke 
5.04.03  Društvene nauke  Administrativne i organizacione nauke  Menadžment 
Ključne reči
Menadžment
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor nauka  Menadžment i biznis  RS Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo 2020 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:100%)  Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo  Katedra za ekonomiju i menadžment  1.10.2014  Docent  Docent 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno