Učitavanje...
dr Sunčica V. Macura

dr Sunčica V. Macura
br.: 11136 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta suncicamacuraat signgmail.com
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S260  Društvene nauke  Psihologija 
S272  Društvene nauke  Obrazovanje predavača 
S285  Društvene nauke  Socijalna pedagogija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.01.00  Društvene nauke  Vaspitanje i obrazovanje   
5.01.01  Društvene nauke  Vaspitanje i obrazovanje  Pedagogija 
5.09.00  Društvene nauke  Psihologija   
Ključne reči
Inkluzivno obrazovanje, Inicijalno obrazovanje učitelja, Obrazovanje romske dece, Stavovi budućih učitelja
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor nauka    RS Univerzitet u Ljubljani, Pedagoški fakultet 2005 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka  Katedra za društveno-humanističke nauke    Redovni profesor  Redovni profesor 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno