Učitavanje...
dr Aleksandar V. Trifunović

dr Aleksandar V. Trifunović
br.: 11191 izvor: E-CRIS

mladi istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 11) 3091 245
E-pošta a.trifunovicat signsf.bg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
T280  Tehnološke nauke  Tehnologija drumskog transporta 
T003  Tehnološke nauke  Transportna tehnologija 
T120  Tehnološke nauke  Sistemski inženjering, računarska tehnologija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
2.19.00  Tehničke nauke  Saobraćaj   
2.19.01  Tehničke nauke  Saobraćaj  Saobraćajna tehnika i tehnologija 
2.19.03  Tehničke nauke  Saobraćaj  Saobraćajni sistemi 
Ključne reči
Saobraćaj; Bezbednost saobraćaja; Geometrijsko modeliranje; Edukacija
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master  Bezbednost drumskog saobraćaja  RS Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet 2014 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:50%)  Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet  Katedra za opštetehničke nauke  1.1.2014  Asistent  Asistent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
Retrospektiva pregleda
Omiljeno