Učitavanje...
dr Vojislav L. Ilić

dr Vojislav L. Ilić
br.: 11327 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta vojislav.ilicat signfilum.kg.ac.rs
Web adresa http://www.ilicvojislav.com/
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S270  Društvene nauke  Pedagogija i didaktika 
S272  Društvene nauke  Obrazovanje predavača 
S281  Društvene nauke  Obrazovanje podržano računarom 
S271  Društvene nauke  Specijalna didaktika 
H003  Humanističke nauke  Istorija i umetnost 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.00.00  Društvene nauke     
5.01.00  Društvene nauke  Vaspitanje i obrazovanje   
5.01.01  Društvene nauke  Vaspitanje i obrazovanje  Pedagogija 
2.07.00  Tehničke nauke  Računarstvo i informatika   
6.00.00  Humanističke nauke     
Ključne reči
Metodika nastave; Metodika nastave likovnog vaspitanja i obrazovanja; Vizuelna umetnost; Informaciono komunikacione tehnologije u obrazovanju
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor metodike nastave  Didaktičko - metodičke nauke  RS Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet 2016 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (30%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet  Odsek za primenjene i likovne umetnosti, Katedra za opšteobrazovne predmete  1.1.2017  Docent  Docent 
Radni odnos na određeno vreme (70%, RD:%)  Univerzitet u Prištini, Fakultet umetnosti  Odsek-departman likovnih umetnosti  1.1.2016  nastavnik  Docent 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno