Učitavanje...
dr Blagoje Novićević

dr Blagoje Novićević
br.: 11447 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta blagoje.novicevicat signeknfak.ni.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S189  Društvene nauke  Organizacione nauke 
S192  Društvene nauke  Računovodstvo 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.02.00  Društvene nauke  Ekonomija   
5.02.01  Društvene nauke  Ekonomija  Ekonomske nauke 
5.02.02  Društvene nauke  Ekonomija  Poslovne nauke 
5.04.03  Društvene nauke  Administrativne i organizacione nauke  Menadžment 
Ključne reči
Menadžment; Upravljačko računovodstvo; Merenje u računovodstvu; Poslovni procesi; Poslovni rizik
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor ekonomskih nauka    MK Univerzitet u Skoplju, Ekonomski fakultet 1989 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%, RD:%)  Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet  Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku  1.10.1978  Redovni profesorprofesor iz Upravljačkog računovodstva  Redovni profesor 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
Retrospektiva pregleda
Omiljeno