Učitavanje...
dr Ana M. Langović Milićević

dr Ana M. Langović Milićević
br.: 11592 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 36) 5150 024
E-pošta ana.langovicat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S189  Društvene nauke  Organizacione nauke 
S190  Društvene nauke  Rukovođenje preduzećima 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.04.03  Društvene nauke  Administrativne i organizacione nauke  Menadžment 
5.02.01  Društvene nauke  Ekonomija  Ekonomske nauke 
5.02.02  Društvene nauke  Ekonomija  Poslovne nauke 
5.04.00  Društvene nauke  Administrativne i organizacione nauke   
Ključne reči
Menadžment; Rukovođenje; Interkulturni menadžment; Upravljanje ljudskim resursima
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Inženjer organizacionih nauka  Menadžment  RS Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka 1997 
Magistratura (pre bolonjskog sistema)  Magistar tehničkih nauka  Industrijski inženjering  RS Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka 2000 
Doktorat  Doktor ekonomskih nauka  Menadžment  RS Univerzitet Megatrend, Fakultet za poslovne studije u Beogradu 2002 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam  Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment  22.8.2013  Redovni profesor  Redovni profesor 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-179066  Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije   2018 - 2019    358 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno