Učitavanje...
Danijela V. Pantović

Danijela V. Pantović
br.: 11598 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S180  Društvene nauke  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
S188  Društvene nauke  Ekonomija razvoja 
S186  Društvene nauke  Međunarodna trgovina 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.02.00  Društvene nauke  Ekonomija   
5.02.01  Društvene nauke  Ekonomija  Ekonomske nauke 
5.06.02  Društvene nauke  Političke nauke  Međunarodni odnosi 
Ključne reči
Monetarna unija; Ekonomska konvergencija; Stvarne i nominalne varijable
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master ekonomista  Opšta ekonomija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet 2015 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam  Katedra za društvene i humanističke nauke  6.11.2018  Docent  Docent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. III-46006  Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona   2018 - 2019    500 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno