Učitavanje...
dr Iva M. Despotović

dr Iva M. Despotović
br.: 12236 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta despotovic.iat signmfkv.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
T220  Tehnološke nauke  Građevinarstvo, hidraulika, priobalna tehniologija, mehanika tla 
T152  Tehnološke nauke  Kompozitni materijali 
T153  Tehnološke nauke  Keramički i praškasti materijali 

Kod Nauka Oblast Podoblast
2.01.01  Tehničke nauke  Građevinarstvo  Građevinski materijali 
2.01.02  Tehničke nauke  Građevinarstvo  Geotehnika 
1.08.00  Prirodno-matematičke nauke  Ekologija   
Ključne reči
Ggeomehanika; Građevinski materijali; Reciklaža u građevinarstvu
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor tehničkih nauka  Konstrukcije i konstrukcijski sistemi  RS Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet 2015 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (20%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu  Katedra za građevinarstvo  1.7.2019  Docent  Docent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
Retrospektiva pregleda
Omiljeno