Učitavanje...
Nikola G. Vasilić

Nikola G. Vasilić
br.: 12573 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta nikola.vasilicat signien.bg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S180  Društvene nauke  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.02.01  Društvene nauke  Ekonomija  Ekonomske nauke 
Ključne reči
Naučno-tehnološki razvoj; Inovacije; Ekonometrija; Višekriterijumsko odlučivanje
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master  Makroekonomija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet 2016 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:100%)  Institut ekonomskih nauka  Departman za ekonomiku inovacija  1.9.2022  Istraživač saradnik  Istraživač-saradnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. III-47005  Istraživanje i razvoj platforme za naučnu podršku u odlučivanju i upravljanju naučnim i tehnološkim razvojem u Srbiji   2019    721 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno