Učitavanje...
dr Lazar P. Živković

dr Lazar P. Živković
br.: 12732 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S180  Društvene nauke  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
S189  Društvene nauke  Organizacione nauke 
S100  Društvene nauke  Istorija i filozofija društvenih nauka 
S274  Društvene nauke  Istraživačka metodologija u nauci 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.02.00  Društvene nauke  Ekonomija   
5.02.01  Društvene nauke  Ekonomija  Ekonomske nauke 
5.02.02  Društvene nauke  Ekonomija  Poslovne nauke 
5.04.03  Društvene nauke  Administrativne i organizacione nauke  Menadžment 
Ključne reči
Naučnoistraživačka i inovaciona politika; Upravljanje inovacijama
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (1. bolonjski stepen)  Diplomirani inženjer organizacionih nauka  Menadžment  RS Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka 2009 
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master inženjer organizacionih nauka  Menadžment i organizacija  RS Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka 2011 
Doktorat  Doktor nauka  Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije  RS Univerzitet u Beogradu 2022 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%, RD:100%)  Institut ekonomskih nauka  Departman za ekonomiku inovacija  1.2.2023  Istraživač saradnik  Istraživač-saradnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. III-47005  Istraživanje i razvoj platforme za naučnu podršku u odlučivanju i upravljanju naučnim i tehnološkim razvojem u Srbiji   2012 - 2019    721 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno