Učitavanje...
dr Milena D. Milosavljević Stević

dr Milena D. Milosavljević Stević
br.: 25982 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta milena.milosavljevic.stevicat signfpsp.edu.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S210  Društvene nauke  Sociologija 
S170  Društvene nauke  Političke i upravne nauke 

Kod Nauka Oblast Podoblast
5.03.00  Društvene nauke  Sociologija   
5.06.01  Društvene nauke  Političke nauke  Politikologija 
Ključne reči
Nacionalne manjine; Multikulturalizam; Etnonacionalni odnosi
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor političkih nauka  Politikologija  RS Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka 2023 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%)  Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo  Katedra za opšteobrazovne predmete    Docent  Docent 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno