Učitavanje...
dr Violeta P. Jovanović

dr Violeta P. Jovanović
br.: 07076 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 35) 223 805
E-pošta violetajovat signpefja.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
H390  Humanističke nauke  Opšta i komparativna književnost, književna kritika, teorija književnosti 
S272  Društvene nauke  Obrazovanje predavača 
Ključne reči
Književnost sa metodikom nastave, Teorija književnosti, Književnost za decu, Istorija srpske književnosti, Srpska književnost 20. veka
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor nauka  Nauka o književnosti  RS Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet 2006 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka  Katedra za filološke nauke  1.1.1995  Redovni profesor  Redovni profesor 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-178018  Društvene krize i savremena srpska književnost i kultura: nacionalni, regionalni, evropski i globalni okvir   2011 - 2019  Dragan Bošković  1,024 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno