Učitavanje...
dr Aleksandra M. Mihajlović

dr Aleksandra M. Mihajlović
br.: 07094 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 35) 223 805
E-pošta aleksandra.mihajlovicat signpefja.kg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P001  Prirodno-matematičke nauke  Matematika 
S272  Društvene nauke  Obrazovanje predavača 
S260  Društvene nauke  Psihologija 
S271  Društvene nauke  Specijalna didaktika 
S281  Društvene nauke  Obrazovanje podržano računarom 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.01.00  Prirodno-matematičke nauke  Matematika   
5.01.00  Društvene nauke  Vaspitanje i obrazovanje   
5.01.03  Društvene nauke  Vaspitanje i obrazovanje  Specijalna didaktika 
5.09.00  Društvene nauke  Psihologija   
Ključne reči
Metodika nastave matematike, Psihologija matematike, Istorija matematike, Primena računara u nastavi
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku  Matematika - računarstvo i informatika  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 1999 
Magistratura (pre bolonjskog sistema)  Magistar metodike nastave matematike  Metodika nastave matematike  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka 2006 
Doktorat  Doktor Metodike nastave matematike  Metodika nastave matematike  RS Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka 2012 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka  Katedra za didaktiku, obrazovnu tehnologiju, metodike, matematiku i informatiku    Docent  Docent 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno