Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Supporting plant health - metrology for detection and traceable monitoring plant pathogens

Research activity

Code Science Field Subfield
2.15.00  Engineering sciences and technologies  Metrology   

Code Science Field
2.02  Engineering and Technology  Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering 
Keywords
plant pathogens, diagnostics, reference materials, reference methods, digital PCR
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
1,001.6
A''
63.3
A'
494.13
A1/2
591.32
CI10
2,417
CImax
216
h10
28
A1
3.44
A3
12.37
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on September 30, 2023; A3 for period 2017-2021
Data for ARIS tenders ( 04.04.2019 – Programme tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS  98  2,456  2,196  22.41 
Scopus  113  2,806  2,516  22.27 
Researchers (8)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  36320  PhD Špela Alič  Biology  Researcher  2020 - 2021  60 
2.  37410  PhD Alexandra Bogožalec Košir  Biology  Researcher  2021 - 2023  79 
3.  08276  PhD Marjana Camloh  Biotechnology  Technical associate  2020 - 2023  146 
4.  19994  MSc Tina Demšar  Biotechnology  Researcher  2022 - 2023  168 
5.  23611  PhD Tanja Dreo  Biotechnology  Researcher  2020 - 2023  465 
6.  19119  PhD Mojca Milavec  Biotechnology  Head  2020 - 2023  291 
7.  24505  PhD Manca Pirc  Biotechnology  Researcher  2020 - 2023  174 
8.  34129  MSc Neža Turnšek    Technical associate  2020 - 2023  26 
Organisations (1)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0105  National Institute of Biology  Ljubljana  5055784  13,114 
Abstract
Povzročitelji bolezni pri rastlinah so izziv za varnost preskrbe s hrano od začetka udomačitve divjih rastlin. Različne rastlinske bolezni, kot je bila krompirjeva plesen v 19. stoletju na Irskem, so prispevale k pomembnim družbenim spremembam. Danes je ozaveščenost o potencialno uničujočih socialno-ekonomskih posledicah škodljivih organizmov večja kot kdaj koli prej, in številna prizadevanja na nacionalni in mednarodni ravni so privedla do boljšega razumevanja epidemiologije in upravljanja s povzročitelji bolezni pri rastlinah. Laboratorijska diagnostika je sestavni del varstva rastlin. Z odkrivanjem in identifikacijo materiala, okuženega s povzročitelji bolezni, je možna njihova izključitev iz kmetijskih proizvodnih verig. Za karantenske rastlinske povzročitelje bolezni je vzpostavljen koncept ničelne tolerance. Cilj uradnih kontrolnih laboratorijev je zato odkriti povzročitelje bolezni v čim nižji koncentraciji, kar je mogoče doseči z občutljivimi, ponovljivimi in natančnimi metodami. Druga pomembna značilnost diagnostike povzročiteljev bolezni rastlin je dejstvo, da se številne metode uporabljajo predvsem v preventivnih pregledih rastlinskega materiala in je zato velik delež rezultatov testov negativen. V takšnih primerih, kjer je zanesljivost rezultatov lahko vprašljiva, so potrebne dobro ovrednotene kontrole. Diagnostične metode predpisujejo bodisi Mednarodna konvencija o varstvu rastlin (IPPC) bodisi regionalne organizacije za varstvo rastlin, če obstajajo (npr. EPPO v EU). V skladu s svojimi zmogljivostmi lahko laboratoriji uporabljajo različne metode, katerih občutljivost se lahko zelo razlikuje. Posledično je primerljivost rezultatov med različnimi laboratoriji zmanjšana in lahko vodi do družbenoekonomskih posledic in mednarodnih trgovinskih sporov. V zadnjih letih je bilo veliko prizadevanj za usklajevanje med laboratoriji v Evropi. Delovni program Evropske organizacije za varstvo rastlin (EPPO) je med drugim namenjen skupnim pristopom k uvajanju in potrjevanju metod, več raziskovalnih projektov pa je bilo namenjenih validacijam, medlaboratorijskim primerjavam diagnostičnih metod, medlaboratorijskim testiranjem za določene rastlinske povzročitelje bolezni in študijam uspešnosti testov. Pri mnogih od teh dejavnosti se je pokazala nizka primerljivost rezultatov. To sicer ni presenetljivo, saj laboratoriji sami pripravljajo kontrole tako za validacije metod kot za rutinsko testiranj. Na področju varstva rastlin namreč ni na voljo referenčnih materialov in referenčnih metod, ki bi podprle razvoj in primerljivost metod. Ker so molekularne metode pomemben sestavni del mnogih diagnostičnih shem ali celo edina metoda, ki omogoča občutljivo in visoko pretočno detekcijo nekaterih rastlinskih povzročiteljev bolezni, je cilj tega projekta raziskati možnosti za vzpostavitev referenčnega merilnega sistema za boljšo podporo diagnostiki bakterijskih povzročiteljev bolezni, ki bo temeljil na analizi nukleinskih kislin (NA) in vključeval razvoj zelo natančne referenčne metode in ovrednotenih referenčnih materialov. Za dosego tega cilja bomo opredelili najpomembnejše modelne organizme bakterijskih povzročiteljev bolezni in obstoječe pristope za njihovo detekcijo/kvantifikacijo. Po eni strani bomo pripravili potencialne referenčne materiale, na drugi strani pa bomo razvili in ovrednotili potencialne referenčne metode. Oboje bomo uporabili za oceno obstoječih pristopov za detekcijo/kvantifikacijo modelnih organizmov in za primerjavo možnih referenčnih metod z ortolognimi metodami. Na podlagi tega bomo pripravili smernice za razvoj referenčnih materialov in referenčnih metod za rastlinske povzročitelje bolezni.
Views history
Favourite