Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

HIGH-THROUGHPUT SENSING OF PROTEINS BY NANOPORES

Research activity

Code Science Field Subfield
4.06.00  Biotechnical sciences  Biotechnology   

Code Science Field
3.04  Medical and Health Sciences  Medical biotechnology 
Keywords
protein nanopores, high-throughput sensing, detection, histones
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (8)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  15686  PhD Gregor Anderluh  Biochemistry and molecular biology  Head  2020 - 2023  960 
2.  31814  Urška Dečko    Technical associate  2020 - 2021 
3.  35382  PhD Matic Kisovec  Biochemistry and molecular biology  Researcher  2020 - 2023  78 
4.  13627  PhD Franci Merzel  Computer intensive methods and applications  Researcher  2020 - 2023  203 
5.  12048  PhD Marjetka Podobnik  Biochemistry and molecular biology  Researcher  2020 - 2023  312 
6.  53732  Marija Srnko  Biochemistry and molecular biology  Researcher  2020 - 2023  22 
7.  38479  PhD Aleksandra Šakanović  Neurobiology  Researcher  2021 - 2022  24 
8.  50369  Gašper Šolinc  Biochemistry and molecular biology  Technical associate  2020 - 2023  21 
Organisations (1)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0104  National Institute of Chemistry  Ljubljana  5051592000  21,268 
Abstract
Biološke nanopore so zaradi velike uporabnosti pri zaznavanju analitov vse bolj priljubljene v molekularni biotehnologiji, sinteznii biologiji in medicinskih aplikacijah. Nanopore so zelo stabilne strukture. Nastanejo na površini lipidnih membran in imajo dobro definirane lastnosti, kot je npr. premer pore, ki je v razponu nekaj nanometrov. Zaradi visoke stabilnosti jih je mogoče uporabljati pri aplikacijah, kjer lahko merimo ionske tokove, ki prehajajo skozi posamično poro. Metoda lahko zazna interakcijo različnih analitov z notranjostjo pore. Vezava analita ali zamašitev pore z analitom vodi do sprememb v ionskih tokovih in te blokade se razlikujejo pri različnih analitih. Metoda je izjemno občutljiva in se v zadnjem času precej uporablja za detekcijo različnih analitov, kot so majhne molekule, peptidi, beljakovine, RNA in DNA. V zadnjih letih je dobila še dodaten zagon in najlepši primer uporabe nanopor je določanje zaporedja DNA. Zaenkrat obstaja le peščica nanopor in nove pore s spremenjenimi lastnostmi so nujno potrebne za nadaljnje aplikacije. V tem projektu se bomo osredotočili na razvoj novih nanopor, ki jih tvorijo porotvorni proteini iz koral. V projektu bomo zasledovali naslednje cilje: i) pripravili bomo nanopore za stabilno vgradnjo v sistem z umetnimi membranami, ki bo omogočal učinkovito zaznavanje; ii) pripravili bomo nanopore za zaznavanje medicinsko pomembnih proteinov in iii) razvili bomo aplikacije na osnovi nanopor, ki bodo sposobne razločiti zelo podobne peptide in proteine. Nanopore, ki jih bomo pripravili v okviru projekta bodo bistveno izboljšale zmožnosti detekcije. Zagotovili bomo nove pore, ki bodo na voljo za učinkovito zaznavanje različnih drugih analitov. Takšnih pristopov primanjkuje, so pa nujno potrebni za učinkovito identifikacijo medicinsko pomembnih proteinov na hiter in enostaven način.
Views history
Favourite