Loading...
International projects source: SICRIS

Slow oxidation of cultivar 'Majda' apple flesh – unused potential of Slovenian cultivar and its possible use

Researchers (1)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  35366  PhD Anka Čebulj  Plant production  Head  2019 - 2022  76 
Organisations (1)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0401  Agricultural institute of Slovenia  Ljubljana  5055431  20,096 
Abstract
Intenzivna pridelava jabolk na svetovni ravni zaseda četrto mesto v količini pridelka sadja. V Sloveniji smo v letih 2007-2016 pridelali povprečno 94 tisoč ton letno (z dvema izrazito slabima letinama 2012 in 2016). Sortna pestrost v intenzivni pridelavi jabolk v zadnjih letih nekoliko narašča, v nasadih, ki se obnavljajo pa na novo sadijo tudi odporne sorte. Poleg odpornih sort, katerih prednost je predvsem manjša raba sintetičnih fitofarmacevtskih sredstev, pridobivajo na pomenu lokalne (avtohtone) sorte. Te sorte pri potrošniku največkrat zbudijo zanimanje predvsem zaradi spominov na otroštvo, specifičnega okusa oz. drugih razpoznavnih lastnosti. Namen raziskave je preučiti dejavnike, ki vplivajo na odsotnost porjavenja plodov sorte Majda. Obenem želimo osvetliti mehanizme, ki pri bolj znanih in razširjenih sortah jabolk povzročajo oksidativne spremembe, in jih primerjati s tistimi, določenimi pri sorti Majda. Na podlagi laboratorijskih analiz in rezultatov upočasnjene oksidacije želimo predlagati potencialne minimalno predelane proizvode iz plodov sorte Majda.
Views history
Favourite