Loading...
International projects source: SICRIS

Establishment of geo-referenced mobile sampling for soil analysis with the aim of optimal use of fertilizers and reduction of negative impacts on the environment

Researchers (1)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  00371  PhD Viktor Jejčič  Plant production  Researcher  2020 - 2023  1,175 
Organisations (2)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0401  Agricultural institute of Slovenia  Ljubljana  5055431  20,096 
2.  3505  VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE PODEŽELJA GRM NOVO MESTO (Slovene)  Novo mesto  6272851  1,625 
Abstract
Projekt omogoča uporabniku enostaven in hiter monitoring izvedenih analiz vzorcev tal in ostalih meritev s pomočjo aplikacije »Mobilna analiza tal«. V projektu poteka razvoj in testiranje avtomatiziranega mobilnega sistema za kontinuirano ugotavljanje mehanskih lastnosti (specifični odpor tal, vlažnost, itn.) in založenosti z gnojili kmetijskih tal. Avtomatizirani sistem bo testiran na vzorčnih kmetijah, omogočal bo da se lahko izognemo subjektivnim napakam ob ročnem vzorčenju tal ter dosežemo večjo zanesljivost izmerjenih rezultatov.
Views history
Favourite