Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Endometriosis and Endometrial Cancer: Preparation of in vitro Model and Identification of Novel Drug Targets

Research activity

Code Science Field Subfield
3.05.00  Medical sciences  Human reproduction   

Code Science Field
B000  Biomedical sciences   
P004  Natural sciences and mathematics  Biochemistry, Metabolism 
B220  Biomedical sciences  Genetics, cytogenetics 
Keywords
Endometriosis and Endometrial Cancer: Preparation of in vitro Model and Identification of Novel Drug Targets
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (8)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  27575  PhD Petra Brožič  Biochemistry and molecular biology  Junior researcher  2006 - 2007  51 
2.  18992  PhD Martina Fink  Biochemistry and molecular biology  Researcher  2006 - 2007  124 
3.  24392  PhD Katja Kristan  Pharmacy  Researcher  2004 - 2007  95 
4.  11699  PhD Tea Lanišnik Rižner  Metabolic and hormonal disorders  Head  2004 - 2007  574 
5.  18845  Milena Marušič    Technical associate  2004 - 2007 
6.  03723  PhD Jurij Stojan  Neurobiology  Researcher  2004 - 2007  261 
7.  25593  PhD Tina Šmuc  Metabolic and hormonal disorders  Junior researcher  2006 - 2007  57 
8.  03082  PhD Marija Žakelj-Mavrič  Biochemistry and molecular biology  Researcher  2004 - 2007  117 
Organisations (1)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0381  University of Ljubljana, Faculty of Medicine  Ljubljana  1627066  48,236 
Abstract
Endometrioza in rak endometrija sta od estrogenov odvisni bolezni, zelo razširjeni v ZDA, zahodni Evropi in Sloveniji. Endometrioza se pojavlja pri 15-20% žensk v reproduktivnem obdobju in je v 30-50% vzrok neplodnosti; rak endometrija pa je tretja najpogostejša oblika raka pri ženskah. Povečana koncentracija estrogenov ob zmanjšani koncentraciji progestagenov vodi do proliferacije celic endometrija, s tem povečanega števila celičnih delitev in večje možnosti naključnih genetskih napak, ki lahko vodijo v nastanek endometrioze, hiperplazije endometrija in raka endometrija. Uravnavanje biološke aktivnosti estrogenov in progestagenov poteka na nivoju receptorjev, pa tudi na predreceptorskem nivoju s pomočjo encimov, ki biološko aktivni obliki (estradiol, progesteron) pretvorijo v neaktivni obliki (estron, 20alfa-hidroksiprogesteron) in obratno. Encimi, ki na predreceptorskem nivoju uravnavajo aktivnost estrogenov in progestagenov so 17beta-hidroksisteroid dehidrogenaze (17beta-HSD) in 20alfa-hidroksisteroid dehidrogenaze (20alfa-HSD). Naša raziskovalna hipoteza je, da je izražanje teh encimov v endometriotičnem in v rakavem tkivu endometrija moteno. Domnevamo, da se prekomerno ali prešibko izražanje določenih izoencimskih oblik odraža v povečani koncentraciji estrogenov in zmanjšani koncentraciji progestagenov, kar v primeru sovpadanja z izražanjem ERalfa/ERbeta lahko privede do endometrioze oziroma raka endometrija. Cilji projekta so: 1) priprava in vitro modela endometrioze; 2) identifikacija diferencialno izraženih izoencimskih oblik 17beta-HSD in 20alfa-HSD in zasledovanje izražanja ERalfa/ERbeta in PRa/PRb v bolezenskem in normalnem tkivu endometrija; 3) karakterizacija diferencialno izraženih izoencimov na celični in proteinski ravni in 4) preučevanje proteoma bolezenskega endometrija z uporabo proteinskih čipov. Z raziskavami želimo identificirati nove tarče za razvoj zdravil in tako prispevati k boljšemu razumevanju in zdravljenju obeh bolezni.
Views history
Favourite