Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Izdelava ocene ogroženosti s snežnimi plazovi in ukrepov zaščite in reševanja ob povečani ogroženosti s snežnimi plazovi - na vzorčni o (Slovene)

Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (3)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  08287  PhD Aleš Horvat  Hydrology  Head  2003 - 2004 
2.  24686  Polona Kočevar  Hydrology  Researcher  2004 
3.  24685  Jože Papež  Hydrology  Researcher  2004 
Views history
Favourite