Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Razvoj mobilnega okoljskega informacijskega sistema (MOIS) za spremljanje in modeliranje širjenja onesnaženja z radiološkimi, biološkimi in kemičnimi onesnaževali v ozračju (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
1.00.00  Natural sciences and mathematics     
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (6)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  02549  Vladislav Božjak  Control and care of the environment  Researcher  2004 - 2006 
2.  11773  PhD Marija Zlata Božnar  Physics  Researcher  2004 - 2006  272 
3.  02067  Boris Glavič  Computer science and informatics  Researcher  2004 - 2006 
4.  05590  MSc Martin Lesjak  Control and care of the environment  Researcher  2004 - 2006  57 
5.  04290  PhD Primož Mlakar  Physics  Head  2004 - 2006  269 
6.  18962  Darko Popović    Researcher  2004 - 2006  21 
Organisations (1)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  6517  Ames, automatic measuring systems for the environment  Ljubljana  5633109  373 
Views history
Favourite