Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Priprava eno in več dimenzionalnih nanostruktur polianilina in substituiranih polianilinov v ionskih tekočinah (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
2.04.03  Engineering sciences and technologies  Materials science and technology  Polymer materials 

Code Science Field
2.05  Engineering and Technology  Materials engineering 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (6)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  10692  PhD Miroslav Huskić  Chemistry  Researcher  2009 - 2012  320 
2.  17268  Miran Lavrič    Technical associate  2009 - 2012 
3.  29613  PhD David Pahovnik  Materials science and technology  Junior researcher  2009 - 2012  192 
4.  12041  PhD Ida Poljanšek  Chemical engineering  Researcher  2009 - 2010  354 
5.  17272  Mirjana Širca    Technical associate  2009 - 2012 
6.  06126  PhD Majda Žigon  Materials science and technology  Head  2009 - 2012  661 
Organisations (1)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0104  National Institute of Chemistry  Ljubljana  5051592000  21,264 
Significance for science
Znanstveno področje prevodnih konjugiranih polimerov, med katerimi je polianilin eden izmed najpomembnejših predstavnikov, se uvršča med eno izmed najbolj aktualnih področij polimerne znanosti, na kar kaže tudi izjemno število objav v mednarodni znanstveni periodiki. Posebna pozornost se v zadnjih letih namenja eno in večdimenzionalnim nanostrukturam polianilina, ki so tema tega projekta. Tematika sodi v področje nanoznanosti in nanotehnologij in predstavlja trenutno eno od najbolj propulzivnih raziskovalnih področij. Izvirnost predlaganega projekta je v ugotavljanju zakonitosti pri nastanku nanostruktur PANI v ionskih tekočinah in njihovih raztopinah ter boljšemu razumevanju medsebojnega vpliva eksperimentalnih parametrov. S sistematičnim pristopom k raziskavi vplivov na nastanek in lastnosti eno in večdimenzionalnih nanodelcev PANI smo ugotovili korelacije med naravo ionske tekočine in obliko ter velikostjo PANI nanostruktur in njihovimi lastnostmi in s tem postavili temelj za nadaljnje raziskave nanostruktur polianilina in s tem tudi za njihovo uporabo. Nova spoznanja smo objavili v mednarodnih znanstvenih revijah s faktorjem vpliva, ter rezultate predstavili na mednarodnih in domačih konferencah.
Significance for the country
Good chemical, electrical and optical properties of PANI are interesting for diverse applications, e.g. storage and transformation of energy (alternative energy sources, erasable information storage units, nonlinear optics, electromagnetic shields etc.) as well as for anticorrosion protection, catalysts, indicators, sensors, membranes etc. By using one and multidimensional PANI nanostructures, that are expected to have improved properties in comparison to those prepared by conventional procedures, the potential applicability of PANI will be expanded, for example to the field of biomedical applications. Since Slovenia has a strong industrial branch for coatings and, knowing the fact, that PANI is an effective component in anticorrosion coatings, the nanoparticles, prepared by our procedure, which gives more control over the size and shape of PANI nanoparticles, will be useful for the Slovenian coatings industry and also for other industrial branches that have expressed a need for such materials.
Most important scientific results Annual report 2010, 2011, final report, complete report on dLib.si
Most important socioeconomically and culturally relevant results Annual report 2009, 2010, 2011, final report, complete report on dLib.si
Views history
Favourite