Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Development and application of methods of X-ray structurea analysis

Research activity

Code Science Field Subfield
1.04.03  Natural sciences and mathematics  Chemistry  Inorganic chemistry 

Code Science Field
P250  Natural sciences and mathematics  Condensed matter: structure, thermal and mechanical properties, crystallography, phase equilibria 
P351  Natural sciences and mathematics  Structure chemistry 
Keywords
crystal structure, X-ray diffraction, development of methods, heterocyclic compounds
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (3)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  17144  PhD Erika Bešter  Chemistry  Researcher  1998 - 1999  111 
2.  12624  PhD Amalija Golobič  Chemistry  Researcher  1999  359 
3.  08790  PhD Anton Meden  Chemistry  Head  1999  648 
Organisations (1)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0103  University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology  Ljubljana  1626990  23,092 
Abstract
Raziskovalni projekt zajema biokemijske študije predvsem cloveških cisteinskih proteinaz, katepsinov B, H, L, S, C in kruzipaina iz T. cruzi. Pripravljeni so bili naravni in rekombinantni proteini. Raziskovano je bilo obnašanje sulfoniranega prokatepsina S v denaturacijskih pogojih. Raziskave razvitja propeptida katepsina L v kislem pH doprinašajo k nadaljnjemu pojasnjevanju mehanizma aktivacije tega encima. Katepsin H iz prašicje vranice je bil izoliran in njegova kristalna struktura je bila dolocena ter tako pojasnjena aminopeptidazna aktivnost. Raziskovana je bila oligomerna narava cloveškega katepsina C. Proucevana je bila vloga proteinaz in njihovih inhibitorjev stefinov pri rakastih obolenjih. Na osnovi poznanih kineticnih podatkov in struktur je bila predlagana nova definicija vezavnih mest substrata v papainu podobnih cisteinskih proteinazah. Raziskovan je bil tudi mehanizem zvitja stefinov v razlicnih pogojih denaturacije. Invariantna veriga MHC molekul II. razreda in ekvistatin sta postavila temelje odkritja nove naddruzine inhibitorjev cisteinskih proteinaz, imenovanih tiropini. Ekvistatin tudi zavira rast koloradskega hrošca, kar kaze na potencialne moznosti v biotehnologiji.
Views history
Favourite