Obrazci za posredovanje podatkov

Raziskovalci in organizacije, ki so registrirani ali se želijo registrirati pri Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)
Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti:
Obrazci ARIS
Izpolnjene obrazce pošljite na naslov: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
Raziskovalci in organizacije, ki niso registrirani pri Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)
SICRIS-RR-1/2 – Podatki o raziskovalcu izven evidence ARIS (npr. raziskovalci slovenskega rodu v tujini)
SICRIS-RO-1/1 – Podatki o organizaciji/podjetju izven evidence ARIS
OPOMBA:
Če nameravate v kratkem opraviti registracijo pri ARIS, vam svetujemo, da teh obrazcev ne izpolnjujete, saj se bodo vaši podatki ob registraciji samodejno prenesli tudi v SICRIS.
Izpolnjene obrazce pošljite na naslov: Institut informacijskih znanosti, SICRIS, Prešernova 17, 2000 Maribor


OPOZORILO:
Podatki o raziskovalcih na spletnem strežniku SICRIS se samodejno usklajujejo s podatki v uradnih evidencah Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), ki te podatke zbira in vodi v skladu z zakonodajo. Če se spremembe podatkov nanašajo na ime in priimek raziskovalca, na njegovo izobrazbo in zaposlitev, je treba zahtevek za popravke posredovati neposredno na ARIS, ki ima izključna pooblastila za spreminjanje teh podatkov. Zahtevek je treba poslati na za to predvidenem obrazcu. Za podrobnejša navodila se lahko obrnete na gospo Mojco Slak (tel. (01) 400 59 16, e-pošta: mojca.slak@aris-rs.si) oz. na gospo Ivano Babič (tel. (01) 400 59 93, e-pošta: ivana.babic@aris-rs.si).

Druge podatke v SICRIS-u lahko raziskovalec na podlagi prijave v SICRIS sam spreminja na spletu. Vsaj prvič se za dostopa do SICRIS-a potrebno prijaviti s Prijava/Prijava z e-naslovom. Za prijavo je potrebno uporabiti elektronski naslov, ki mora biti enak kot v SICRIS-u. Na ta elektronski naslov raziskovalec prejme časovno omejeno povezavo za prijavo v SICRIS. Po uspešni prijavi si lahko raziskovalec nastavi geslo, ki mu bo omogočalo, da se v prihodnje prijavi na osnovi evidenčne številke ali e-naslova in gesla (Prijava/Prijava z geslom).

Če raziskovalec v SICRIS-u trenutno nima vpisanega elektronskega naslova (npr. zato, ker so mu ga na ARIS po prenehanju zaposlitve izbrisali) ali pa ta ni več ustrezen, mora najprej poskrbeti za vpis elektronskega naslova. Če vpis elektronskega naslova v evidenco ARIS ni mogoč, lahko prošnjo za vnos elektronskega naslova neposredno in samo v SICRIS pošlje po elektronski pošti na naslov podpora@izum.si. Za potrebe enolične identifikacije raziskovalca v SICRIS-u je treba dopisati evidenčno številko raziskovalca, ime, priimek in telefonsko številko, na katero bomo morda raziskovalca pred vpisom elektronskega naslova poklicali in preverili še nekatere druge podatke.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno