Novice in obvestila

18. junij 2024

Nameščena nova različica SICRIS, V3.3

Pri spremembah deležev zaposlitev je organizacijam omogočeno paketno podpisovanje za več raziskovalcev hkrati.

Organizacijam je omogočen izpis zgodovine sprememb odstotka zaposlitev za tekoče in predhodno leto.

Nameščeni so bili popravki pri urejanju programskih/projektnih skupin.

Umaknjen je bil izpis predpone dr. v primeru pridobljenega doktorata v tujini.
 

03. junij 2024

Odprte prijave na konferenco COBISS 2024

30. maj 2024

Nameščena nova različica SICRIS, V3.2 in Bibliografije, V7.3.1

V sistemu SICRIS je na predstavitvenih straneh raziskovalcev in v meniju Storitve dodan nov izpis pri Bibliografskih kazalcih uspešnosti za izvolitev v naziv: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin. 

Pri prijavi prek portala DigitalForms se pravice za urejanje shranjujejo v JWT-žeton.

Pri spremembah deležev zaposlitev je omogočen izpis zgodovine.
Nameščeni so bili popravki pri urejanju programskih/projektnih skupin.

24. maj 2024

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARIS (21. 05. 2024 – Ciljni raziskovalni programi).

09. maj 2024

Nameščena nova različica SICRIS, V3.1. 

Posodobljena je knjižnica ecris-api, ki preusmerja REST-klice med slovenskim sistemom SICRIS in preostalimi sistemi E-CRIS.
 

19. april 2024

Nameščena nova različica SICRIS, V3.0

Raziskovalne organizacije lahko odslej prek portala SICRIS spreminjate oz. oddajate vloge za: 

  • EVIDENCE (spremembe deležev zaposlitev kot tudi deležev zaposlitev za raziskovalno delo za raziskovalce in strokovne oz. tehnične sodelavce). Podatke za leto 2023 lahko urejate do zaključka poziva PRU. Vnašate lahko tudi tekoče spremembe. Funkcionalnost nadomešča oddajanje vloge ARIS-EV-ZAPOSL-2023.
  • PROGRAME/PROJEKTE (oddaja vloge za spremembe programskih/projektnih skupin). Podatke za leto 2023 lahko urejate do zaključka PRU poziva, najkasneje do 15. junija 2024.
19. april 2024

Nameščena je nova različica programske opreme Bibliografije, V7.3.

V sistemu SICRIS je na predstavitvenih straneh raziskovalcev in v meniju Storitve dodan nov izpis pri Bibliografskih kazalcih uspešnosti za izvolitev v naziv: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu.

16. april 2024

Objavljen je zapisnik sestanka z OSIC-i in ARIS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

11. marec 2024

Nameščena je nova različica programske opreme Bibliografije, V7.2.

Novosti in dopolnitve:

            -    največje število točk (80) velja za uredništva kategorije F in G skupaj
            -    uredniških točk več ne dobivajo vsi tipi monografij

  • Pri bibliografskih enotah se izpisujejo podatki o odprto dostopnih objavah iz digitalnega repozitorija dCOBISS:

            -    povezava (dCOBISS) do prikaza podatkov o odprtem dostopu v COBISS+ 
            -    povezave do objav v institucionalnih digitalnih repozitorijih 
            -    podatki o projektih in financerjih; če podatka v dCOBISS-u ni, se podatki o projektih še naprej izpisujejo iz polj 338

09. februar 2024

V sistemu COBISS.SI so dodani popravki faktorjev vpliva in uvrstitev nekaterih revij v bazi JCR za leto 2022. 

Prikazana so vsa obvestila.

Zgodovina ogledov
Priljubljeno