Novice in obvestila

11. januar 2023

Nameščena nova verzija programske opreme Bibliografije, V6.5

Novosti pri izpisih citiranosti v SICRIS-u (citati v WoS in Scopus)

•    dodana možnost izbire obdobja objave del
•    dodana možnost izbire posamezne citatne baze
•    dodani novi izpisi: po letih objave del, po revijah in izpis povezanih zapisov
•    pri izbiri formata izpisa dodan format JSON

Ukinjen portal SciMet (večina funkcionalnosti je prenesena v SICRIS)

29. november 2022

Nameščena nova različica SICRIS2, V1.5

Novosti, popravki in dopolnitve

•    Omogočeno je iskanje mednarodnih projektov
•    Raziskovalcem je omogočen vpis v skupino mednarodnega projekta
•    Kontaktnim osebam organizacij je omogočeno dodajanje novih in spreminjanje vseh mednarodnih projektov
•    V projekte in programe ARRS je dodana FORD klasifikacija

22. november 2022

V sistemu COBISS.SI so dodani popravki faktorjev vpliva in uvrstitev nekaterih revij v bazi JCR
Nameščeni so tudi seznami baz podatkov o revijah za leto 2022 (BIBLIO-A, BIBLIO-B). 

18. oktober 2022

Nameščena nova različica SICRIS2, V1.4

Novosti, popravki in dopolnitve

•    Omogočen prenos projektov ARRS
•    Prilagoditev iskanja za administratorje
•    Dnevni izvoz podatkov za razpise
•    Mesečni izvoz podatkov za potrebe GDPR

14. september 2022

V sistemu COBISS.SI  so v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2021 (Faktor vpliva (1994–2021)). V bazo SNIP so dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2021 in ažurirani podatki za pretekla leta (Faktor vpliva (1999–2021)).

12. september 2022

Nameščena nova različica SICRIS2, V1.3

Novosti, popravki in dopolnitve

•    prenovljen dnevni prenos podatkov o vrednotenju
•    prenovljen prenos podatkov iz ARRS
•    samodejna odjava po poteku prijave
•    izboljšano delovanje pri spreminjanju podatkov o raziskovalcu
•    dopolnjen izpis naslovov publikacij

26. julij 2022

Objavljen je zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problematike vrednotenja znanstvenih monografij.

18. julij 2022

Nameščena nova različica SICRIS2, V1.2

Novosti, popravki in dopolnitve

•    prenovljen dnevni prenos podatkov o številu publikacij in citatov
•    hitrejše delovanje pri spreminjanju podatkov
•    omogočen REST API za dostop do podatkov SICRIS
•    izboljšana zaščita pred vdori
•    podpora Googlovemu indeksiranju raziskovalcev in organizacij
•    selitev aplikacije na Wildfly 26

06. julij 2022

Objavljen je zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.

17. junij 2022

V zadnjih nekaj dneh se vzpostavljanje povezav z Web of Science in ažuriranje citatov za potrebe izpisov v SICRIS-u in COBISS-u ne izvajata zaradi tehničnih sprememb v postopkih.

Prikazana so vsa obvestila.

Zgodovina ogledov
Priljubljeno