Nalaganje ...
Organizacije vir: ARRS

ŠOLA ZA RAVNATELJE

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.04.03  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede  Management 

Koda Veda Področje
S189  Družboslovje  Organizacijske vede 
S190  Družboslovje  Vodenje podjetij 

Koda Opis
Svetovanje 
Izobraževanje 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalni projekti ARRS (4) Legenda
št. Evidenčna št. Naziv Obdobje Odgovorna oseba Štev. publikacijŠtev. publikacij
1. V5-0439  Politike, strategije in organizacijska načela vzgoje in izobraževanja v 21. stoletju  1.9.2008 - 31.8.2010  dr. Andrej Koren   1.061 
2. V5-0244  Nasilje v šolah: konceptualizacija, prepoznavanje in modeli preprečevanja in obvladovanja  1.10.2006 - 30.9.2008  dr. Andrej Koren   640 
3. V5-0226  Razvoj sistema kakovosti v terciarnem izobraževanju  1.10.2006 - 31.3.2008  dr. Zdravko Pečar   4.075 
4. M5-0182  Model Terciarnega Izobraževanja za Vojsko - MoTIV  1.6.2006 - 30.11.2007  dr. Nada Trunk Širca   587 
Opis
Šola za ravnatelje je javni zavod, ki ga je ustanovila Vlada RS. Šola za ravnatelje izvaja programe za usposabljanje ravnateljev, drugih strokovnih delavcev in učiteljskih zborov. Pomembna dejavnost so različni nacionalni in mednarodni projekti. Delo šR temelji tudi na lastnih raziskavah, ki omgočajo strokovno delo in ustrezen prenos znanj iz tujine. Pri svojem delu sodelujemo s številnimi domačimi in tujimi institucijami. Posebno pozornost namenjamo prenosu znanj iz prakse in pri tem tesno sodelujemo z vzgojno izobraževalnimi institucijami. Zaposleni v šR opravljajo raziskave na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokem šolstvu, organizacij in organiziranosti šol, načrtovanja dela v šolah, šolskih politik skozi perspektivo managementa, profesionalizma, motivacije in spremljanja učiteljev ter razvoja zaposlenih v šolah, mentorstva novo imenovanim ravnateljem, vodenja vzgojno-izobraževalnih organizacij ter marketinga v vzgoji in izobraževanju na splošno. Raziskovanja so namenjena izboljšanju izobraževanja za ravnatelje in učinkovitejšemu ravnateljevanju. Raziskovalno delo poteka v okviru znanstvenih in razvojnih projektov, doktorskih in magistrskih raziskav ter individualnega raziskovalnega dela. Rezultati raziskovalnega dela so številne objave v domačih in tujih revijah, znanstvene monografije, učbeniki in druga študijska gradiva, nastopi na domačih in tujih konferencah, vabljena predavanja na domačih in tujih institucijah. Izdajamo strokovno revijo z mednarodnim uredniškim odborom Vodenje v vzgoji in izobraževanju Znanstveno raziskovalno delo opravljajo v večinskem deležu zaposleni predavatelji in sodelavci, deloma pa tudi pogodbeni sodelavci. National School for Leadership in Education Župančičeva 6 SI- 1000, Ljubljana, Slovenia www.solazaravnatelje.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno