Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Osebnost in sociološko ozadje podjetnikov ter ustanovitve, internacionalizacija in rast malih in srednje velikih podjetij

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.04.03  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede  Management 

Koda Veda Področje
S190  Družboslovje  Vodenje podjetij 

Koda Veda Področje
5.06  Družbene vede  Politične vede 
Ključne besede
osebnostne značilnosti, sociološko ozadje, ustanovitev podjetja, majhna in srednje velika podjetja, podjetnik, podjetništvo, manager, management, rast
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  14119  dr. Boštjan Antončič  Ekonomija  Vodja  2016 - 2019  547 
2.  32194  dr. Jasna Auer Antončič  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2016 - 2019  130 
3.  28328  dr. Tina Bratkovič Kregar  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2019  127 
4.  26367  dr. Doris Gomezelj Omerzel  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2016 - 2019  243 
5.  33056  dr. Mojca Jakačić  Sociologija  Raziskovalec  2016 - 2019 
6.  19762  dr. Maja Konečnik Ruzzier  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2019  390 
7.  37927  Martina Petan    Tehnični sodelavec  2016 - 2019  15 
8.  28257  dr. Mitja Ruzzier  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2016 - 2019  266 
9.  32066  dr. Alenka Slavec Gomezel  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2019  202 
10.  22247  dr. Jaka Vadnjal  Ekonomija  Raziskovalec  2016  720 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  43.052 
2.  1612  GEA College - Fakulteta za podjetništvo  Ljubljana  5939739  1.755 
3.  2156  EPISCENTER, tržne raziskave in direktni marketing d.o.o.  Ljubljana  1545329  209 
4.  7097  Univerza na Primorskem, Fakulteta za management  Koper  1810014002  12.713 
Povzetek
Znanstvena izhodišča: Podjetniki, ljudje, ki ustanavljajo nova podjetja in jih v kasnejših fazah vodijo predvsem kot managerji majhnih in srednje velikih podjetij, so pomembni za ustvarjanje nove vrednosti in gospodarski razvoj in so, kot osebe, centralne v podjetništvu ter razvoju in rasti malih in srednje velikih podjetij. Raziskovalci podjetništva in managementa so preučevali različne osebne značilnosti podjetnikov in sociološkega ozadja podjetnikov in njihove ugotovitve so bile različne; nekateri so ugotavljali, da osebnostne značilnosti napovedujejo podjetniški uspeh,drugi so dali večji poudarek sociološkim dejavnikom. V tej raziskavi bodo upoštevani oboji, tako psihološki in sociološki dejavniki podjetništva in internacionalizacije ter rasti malih in srednje velikih podjetij.   Predstavitev problema: Nekateri raziskovalci so menili, da so teorije in metode v psiholoških raziskavah podjetnikov krive za počasen napredek na tem raziskovalnem področju. Premalo je še znano o osebnostnih značilnostih podjetnikov in o njihovi povezavi z značilnostmi sociološkega ozadja v napovedovanju ustanovitev, internacionalizacije in rasti malih in srednje velikih podjetij. Na primer, predvsem premalo pozornosti je bilo dano velikim petim osebnostnim značilnostim (OCEAN: odprtost, vestnost, ekravertnost, sprejemljivost, nevroticizem) v smislu njihove povezave z družinskim podjetniškim ozadjem in podjetniški podpori, povezani z lokalnim ozadjem. V tej raziskavi obravnavamo to zadevo, prvič, z raziskovanjem psiholoških določljivk dejanskih odločitev o podjetniških ustanovitah podjetij ter namenih ustanovitev skozi primerjavo podjetnikov in ne-podjetnikov glede velikih pet osebnostnih značilnosti, v povezavi z družinskim podjetniškim ozadjem in lokalnim podjetniškim podpornim ozadjem. Drugič in nabolj pomembno, raziskali bomo povezavo med osebnostnimi in sociološkimi dejavniki ter internacionalizacijo in rastjo malih in srednje velikih podjetij.   Cilji raziskave: Glavni cilji raziskave so razviti in empirično preveriti model, ki povezuje (preko hipotez) osebnostne značilnosti podjetnikov (velikih pet), v povezavi z njihovim sociološkim ozadjem (družinsko podjetniško ozadje in lokalno podjetniško podporno ozadje), in ustanovitve, internacionalizacijo in rast malih in srednje velikih podjetij, kot tudi podati pomembne predloge za izboljšanje rezultatov in managementa ustanavljajočih se ter malih in srednje velikih podjetij, kakor tudi nasvete za izboljšave v podpori sociološkega ozadja.   Izvirnost rezultatov: Nobena pretekla raziskava ni vključila in preverila velikih petih osebnostnostnih značilnosti podjetnikov, v povezavi z njihovim družinskim podjetniškim ozadjem in lokalnim podjetniškim podpornim ozadjem, in ustanovitve, internacionalizacijo in rast malih in srednje velikih podjetij v modelu. Predlagani raziskovalni projekt bo zapolnil to vrzel v raziskavah.   Vsebina modela: Model velikih petih osebnostnih značilnosti podjetnikov, v povezavi z njihovim družinskim podjetniškim ozadjem in lokalnim podjetniškim podpornim ozadjem, kot vzpodbujevalec ustanovitev, internacionalizacije in rasti malih in srednje velikih podjetij (MSP) bo konceptualno razvit na podlagi preteklih raziskav. Glavni elementi modela so: 1. Osebnostne značilnosti podjetnikov, nepodjetnikov in managerjev MSP (zlasti, splošne značilnosti: odprtost, vestnost, ekravertnost, sprejemljivost, nevroticizem; dodatno, specifične značilnosti: mesto nadzora, podjtniška samoučinkovitost, potreba po dosežkih, potreba po neodvisnosti, naklonjenost tveganju. 2. Značilnosti sociološkega ozadja podjetnikov, nepodjetnikov in managerjev MSP (zlasti, družinsko podjetniško ozadje in podjetniško lokalno okoljsko ozadje). 3. Internacionalizacija MSP (na primer, stopnja internacionalizacije). 4. Rast MSP. Model bo vseboval hipoteze o povezavah med elementi in bo empirično preverjen.
Pomen za razvoj znanosti
Nova znanstvena odkritja   Z razvojem in preverjanjem novega modela na z osebnostnimi značilnostmi in značilnostmi sociološkega ozadja podjetnikov in managerjev vzpodbujenega ustanavljanja, internacionalizacije in rasti podjetij, pričakujemo nova pomembna spoznanja o vplivih osebnostnih dejavnikov in dejavnihov sociološkega ozadja na ustanovitve, internacionalizacijo in rast majhnih in srednje velikih podjetij kot pomembnega dela narodnega gospodarstva. Še posebno pričakujemo, da bomo zmožni določiti, z večjo verjetnostjo kot kdajkoli poprej, kateri dejavnik ali dejavniki, ki so povezani z osebnostjo in sociološkim ozadjem, so relativno pomembnejši (imajo večji učinek v modelu) od drugih dejavnikov.   Izboljšani metodološki inštrumentarij   Z uporabo modeliranja s strukturnimi enačbami nameravamo doseči, da bodo naše analize bolj popolne kot v preteklih raziskavah, ki so v velikem obsegu uporabljale multiplo regresijsko analizo ali še bolj enostavne analitične tehnike. V predlagani raziskavi bo poudarek tudi na preverjanju in razvoju merskih konstruktov.   Razvoj raziskovalnega področja   Predlagana raziskava ima potencial, da razširi področje raziskovanja managementa majhnih in srednje velikih podjetij v delu na osebnosti in sociološkem ozadju temelječih ustanovitev, internacionalizacije in rasti podjetij.
Pomen za razvoj Slovenije
Z odkritjem zakonitosti in narave odnosov osebnostjo in sociološkim ozadjem podjetnikov in managerjev ter ustanovitvami podjetij, internacionalizacijo in rastjo na ravni podjetij ter posledično na ravni narodnega gospodarstva, bo ta raziskava prispevala rezultate in nasvete, ki bodo imeli pomembno vlogo pri pospeševanju konkurenčnosti in gospodarske rasti.   Na eni strani bo prispevala k oblikovanju inštrumentov in nasvetov za izboljšano analizo, management in pospeševanje dejavnosti internacionalizacije podjetij. S tem, pričakujemo, bo raziskava prispevala k hitrejšemu in nekoliko manj tveganemu razvoju majhnih in srednje velikih podjetij in pripomogla k pospešitvi izboljševanja poslovnih rezultatov podjetij v smislu rasti in posledično konkurenčnosti slovenskih podjetij.   Na drugi strani, možni učinki te raziskave na gospodarsko rast niso pričakovani samo na področju ugotavljanja z osebnostjo in sociološkim ozadjem vzpodbujene internacinalizacije in rasti podjetij, ampak tudi na drugih področjih, ki jih dosega ta raziskava (na primer, izboljšano managersko izobraževanje bi lahko pospešilo rast podjetij).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno