Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Nacionalni implementacijski načrt Konvencije Minamata o živem srebru za Slovenijo

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   

Koda Veda Področje
B700  Biomedicinske vede  Okoljsko zdravstvo 

Koda Veda Področje
1.05  Naravoslovne vede  Zemlja in okolje 
Ključne besede
Živo srebro, Konvencija Minamata, akcijski načrt, implementacija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (5)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  05027  dr. Milena Horvat  Kemija  Raziskovalec  2016 - 2017  1.891 
2.  21543  dr. Tjaša Kanduč  Geologija  Raziskovalec  2016 - 2017  488 
3.  25622  dr. David Kocman  Varstvo okolja  Vodja  2016 - 2017  358 
4.  15814  dr. Jože Kotnik  Geologija  Raziskovalec  2016 - 2017  388 
5.  38201  dr. Johanna Amalia Robinson  Varstvo okolja  Mladi raziskovalec  2016 - 2017  99 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  91.059 
Povzetek
Zaradi sposobnosti transporta na dolge razdalje, obstojnosti v okolju in sposobnosti bioakumulacije in biomagnifikacije v prehranskih verigah je živo srebro (Hg) prepoznano kot global onesnažilo, ki ima velike negativne učinke na zdravje ljudi in okolja. Ko enkrat vstopi v okolje iz različnih naravnih in antropogenih virov, živo srebro kroži med atmosfero, terestričnimi in vodnimi ekosistemi. Od začetka industrializacije se je zaradi posledic človekove aktivnosti vsebnost Hg v različnih okoljih povečala za nekajkrat. Strokovna javnost je tako prepoznala, da je čas za mednarodno zavezo, ki se bo soočila s problemom živega srebra na globalnem nivoju. Leta 2013 je bila pod okriljem Programa Združenih narodov za okolje (UNEP) pripravljena Konvencija Minamata (www.mercuryconvention.org), mednarodno pravno zavezujoča pogodba zasnovana z namenom varovanje zdravja ljudi in okolja pred antropogenimi emisijami in izpusti živega srebra in njegovih spojin. Poglavitni cilj Konvencije je zmanjšati globalno onesnaževanje z živim srebrom z dopolnilnimi ukrepi za zmanjšanje ponudbe in povpraševanja na trgu. Konvencija določa vrsto ukrepov za izpolnitev tega cilja, vključno z omejitvami glede različnih virov živega srebra, nadzorom izdelkov, ki vsebujejo Hg ter njegove rabe v proizvodnih procesih. Nadalje Konvencija obravnava rudarjenje živega srebra, njegov izvoz in uvoz ter varno skladiščenje in odstranjevanje Hg odpadkov. Ena izmed držav podpisnic Konvencije je tudi Slovenija. V skladu z določili Konvencije morajo države podpisnice pripraviti podrobno analizo razmer v posamezni državi, vključno z analizo zakonodajnih in upravnih ukrepov potrebnih za implementacijo Konvencije, in zbrati vso ustrezno dokumentacijo. V okviru predlaganega projekta bomo pripravili nacionalni implementacijski načrt Konvencije Minamata o živem srebru za Slovenijo. Izvedli bomo podrobno analizo stanja ter zbrali vse ustrezne informacije in podatke po področjih, ki jih urejajo posamezni členi Konvencije, vključno z analizo morebitnih odprtih vprašanj in izdelavo priporočil za nadaljnje delo na področju živega srebra v Sloveniji.
Pomen za razvoj znanosti
Implementacija Minamata Konvencije v Sloveniji bo pripomogla k razvoju znanosti in stroke zaradi integralnega pregleda naravnih in antropogenih virov Hg v Sloveniji, njegovega obstoječega stanja v Sloveniji in k razvoju novih smernic k izboljšanju vedenja in povezovanja med vladnimi in strokovnimi organizacijami, predvsem v luči izmenjave podatkov in znanja.
Pomen za razvoj Slovenije
Glavni vir antropogenih emisij Hg v Sloveniji, bodisi v atmosfero, vode ali v tla, so vsekakor različne gospodarske panoge, ki bodo z upoštevanjem Konvenciije Minamate, ter posledično drugačne ter strožje evropske in nacionalne zakonodaje, morale prilagoditi svoje proizvodne procese. Sprememba zakonodaje vsekakor direktno vpliva na gospodarske dejavnosti, ki bodo uvajale čistejše t.i. BAT (Best Available Techniques) tehnolologije za zmanjševanje emisij Hg ali druge, ki so okolju prijaznejše. Ob poznavanju emisij, zakonskih standardov in kroženja Hg v proizvodnem procesu, je prilagoditev implementacije konvencije Minamate lažja in nenazadnje tudi veliko cenejša ter učinkovitejša.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2016
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno