Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Slovensko javno mnenje - longitudinalni projekt

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.03.00  Družboslovje  Sociologija   

Koda Veda Področje
S210  Družboslovje  Sociologija 
S213  Družboslovje  Socialne strukture 
Ključne besede
družbene vrednote, spreminjanje vrednot, družbeno razlikovanje, vrednotenje demokracije, socialna vloga države, zaupanje v institucije, razumevanje preteklosti, razumevanje vloge cerkve, verske orientacije in verske prakse, politična kultura, ekološka zavest, zadovoljstvo z razmerami, osebni in družinski standard, vrednotenje medspolnih odnosov, sreča
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  08081  dr. Ivan Bernik  Sociologija  Raziskovalec  2000  351 
2.  03704  dr. Mitja Hafner Fink  Sociologija  Raziskovalec  1996 - 2000  398 
3.  02384  dr. Maca Matilda Jogan  Sociologija  Raziskovalec  1996 - 2000  801 
4.  11258  dr. Brina Malnar  Sociologija  Raziskovalec  1996 - 2000  316 
5.  07136  dr. Vladimir Miheljak  Sociologija  Raziskovalec  1996 - 2000  1.217 
6.  10661  dr. Janez Štebe  Sociologija  Raziskovalec  1999 - 2000  373 
7.  02471  Sergio Švara  Sociologija  Raziskovalec  1998 - 2000  148 
8.  02469  dr. Niko Toš  Sociologija  Vodja  1996 - 2000  1.050 
9.  11326  dr. Samo Uhan  Sociologija  Raziskovalec  1996 - 2000  445 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.610 
Povzetek
V okviru projekta Slovensko javno mnenje 1998 ter v okvirih empirične faze projekta, ki smo jo izpeljali v obliki dveh vodenih standardiziranih vprašalnikov na dveh reprezentativnih vzorcih polnoletnih državljanov Slovenije (SJM98/1 in SJM98/2) smo zajeli in operacionalizirali naslednje raziskave oz. raziskovalne tematske sklope: 1. longitudinalna raziskava SJM, ki omogoča pogled v spreminjanje stališč in mnenj ljudi o ključnih individualnih skupinskih in družbenih vidikih. V tem okviru smo izvedli operacionalizacijo “ogledala javnega mnenja”: primerjava življenjskih razmer v 5-letnem obdobju; opazovali smo stališča ljudi o pomenu in spreminjanju socialne funkcije države; ugotavljali stališča v zvezi s socialno varnostjo, socialnim razlikovanjem, zadostnostjo dohodka za preživetje, zadovoljstvo z materialnimi razmerami itd. 2. V zoženem obsegu smo v okviru longitudinalnega koncepta rzaiskovanja vrednot ponovili ožjo operacionalizacijo te tematike (vrednotenje pojmov). 3. Iz okvira mednarodne raziskave volilnih sistemov smo v tokratni raziskavi ponovili zožen nabor kazalcev odnosa državljanov do političnih institucij, posebej do političnih strank. 4. Razumevanje preteklosti. Po opravljeni analizi raziskave Razumevanje preteklosti v letu 1995 smo opravili njeno metodološko evalvacijo, opravili ožji izbor značilnih kazalcev in jih ponovili v obsegu raziskave SJM. 5. Knjiga in mediji. Ponovili smo zožen izbor kazalcev o branju knjig in vključenosti v medijski prostor; podatki so primerljivi z rezultati raziskave SJM84. 6. Izvedli smo operacionalizacijo bloka Social Inequality, ISSP, 1999 - mednarodno raziskavo o neenakosti. V tem okviru smo raziskovali odnos populacije do možnosti napredovanja, razmer na področju nagrajevanja in dohodkovnih razlik, odnos do dejanskih in željenih zaslužkov izbranih poklicnih skupin, neenakosti na področju zdravstva in izobraževanja, sporov med družbenimi skupinami, meril nagrajevanja in obsega socialnih razlik ter samoumeščanje respondentov na družbeni lestvici, njihovo vrednotenje podobe slovenske družbe itd. 7. Izvedli smo operacionallizacijo bloka Religion, ISSP 1998 - mednarodno raziskavo o religiji. V tem okviru smo raziskovali predvsem sledeče pojave: odnos do sreče, pojmovanje vloge države na socialnem področju, medspolna razmerja in prekinitev nosečnosti, delitev vlog v družini, zaupanje ljudem in institucijam, odnos do cerkve v pastoralnem in političnem polju, ocena vpliva religioznosti in cerkve v družbi, osebna vernost, ortodoksnost, trditve o Bogu, verske orientacije in verske prakse, itd. 8. Osnovno empirično raziskovalno delo v okviru projekta tekoče dopolnjujemo tudi s spremljajočimiz metodološkimi raziskavami in analizami. Najvidnejši izraz te aktivnosti v preteklem letu je knjiga S. Uhana: Prava in neprava mnenja, Znanstvena knjižnica FDV, Ljubljana, 1998. 9. V okviru longitudinalnega koncepta SJM (1968-1998) smo se v lanskem letu osredotočili na ureditev in ovrednotenje datotek empiričnih raziskav, opravljenih v obdobju 1990-1998. Rezultat tega napora je uvrstitev daotek projekta SJM v Arhiv družboslovnih podatkov FDV za celotno 30-letno obdobje in izdaja drugega dela publikacije: Toš, N. et. all, Vrednote v prehodu I/II. Celotno gradivo obsega cca 2000 strani; druga knjiga bo izšla tekom pomladi 1999.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno