Nalaganje ...
Mednarodni projekti vir: SICRIS

Muliticultural Care in European Intensive Care Units

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   

Koda Veda Področje
B001  Biomedicinske vede  Splošne biomedicinske vede 
Ključne besede
Medkulturnost, zdravstvena nega v intenzivni enoti
Raziskovalci (5)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  30604  dr. Kristijan Breznik  Matematika  Raziskovalec  2016 - 2018  217 
2.  26387  dr. Bojana Filej  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Vodja  2016 - 2018  609 
3.  28017  dr. Boris Miha Kaučič  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2016 - 2018  649 
4.  54849  Barbara Smrke  Srce in ožilje  Raziskovalec  2016 - 2018  40 
5.  14132  dr. Gorazd Voga  Srce in ožilje  Raziskovalec  2016 - 2018  556 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  3072  FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE V CELJU  Celje  3545946  2.242 
Povzetek
Visoka zdravstvena šola v Celju (danes Fakulteta za zdravstvene vede v Celju) je v letih 2016 do 2018 sodelovala pri izvajanju Erasmus+ projekta – KA2: Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, Strateško partnerstvo za visokošolsko izobraževanje in usposabljanje na temo Multikulturna zdravstvena nega v evropskih enotah za intenzivno nego (Multicultural Care in European Intensive Care Units – MICE). Nosilec projekta je bilo Poljsko združenje za anesteziologijo in intenzivno zdravstveno nego, partnerji v projektu pa so poleg Visoke zdravstvena šole v Celju bili: Univerza iz Ostrave, Oddelek za zdravstveno nego in babištvo (Češka), Evropsko združenje medicinskih sester v intenzivni negi s sedežem v Amsterdamu (Nizozemska), Danmar Computers iz Rzeszow-a (Poljska), Assist GmbH iz Padrborn-a (Nemčija). Glavni cilji projekta so bili: izboljšati znanje, spretnosti in kompetence medicinskih sester v intenzivnih enotah, ko obravnavajo paciente različnih kultur, razviti e - izobraževalni program o multikulturni zdravstveni negi in organizirati konference na to temo. Proučevali smo zakonske, strokovne, etične in izobraževalne osnove, ki se nanašajo na večkulturno zdravstveno nego ter ugotovili, da je tako zelo aktualno področje pri nas slabo urejeno. Analizirali smo tudi učne načrte, ki so jih posredovale fakultete/visoke zdravstvene šole ter strokovno literaturo. Ugotovili smo tudi, da se medicinske sestre za delo v intenzivnih enotah usposabljajo na delovnem mestu samem ob določenem mentorju. Uvajanje za delo traja različno dolgo, odvisno od posameznika. V nadaljevanju projekta smo izvedli raziskavo med medicinskimi sestrami v intenzivnih enotah. E - vprašalnik smo posredovali glavnim medicinskim sestram oddelkov z zaprosilom, da ga posredujejo svojim zaposlenim. Vprašalnik je bil sestavljen iz treh delov: (1) vprašanja, ki zadevajo kulturne kompetence udeležencev študije, (2) vprašanja, ki zadevajo izobraževalne potrebe udeležencev študije v okviru multikulturne zdravstvene nege in (3) vprašanja za zbiranje osnovnih informacij o udeležencih študije. Vloga medicinskih sester, ki delajo v medkulturnem okolju, zlasti tistih, ki delajo v enotah intenzivne terapije je precej občutljiva. Ker pogosto delajo z nezavestnimi pacienti, katerih družina morda ni dosegljiva, se od njih pričakuje, da vedo, kako skrbeti za pacienta glede na kulturo in vero. Pomanjkanje kulturne ozaveščenosti lahko ogrozi bolnikovo dostojanstvo. Zaradi tega je pomembno, da se zdravstveno osebje opremi z ustreznimi kompetencami. Kot odgovor na zgornje potrebe je bil cilj projekta izboljšati znanje, spretnosti in kompetence medicinskih sester v enotah intenzivne terapije pri oskrbi kulturno drugačnega pacienta. Ta cilj je bil torej dosežen s poglobljeno analizo potreb po medkulturnem usposabljanju in medkulturnih kompetenc medicinskih sester v enotah intenzivne terapije, razvojem specializiranega in akreditiranega večkulturnega tečaja za medicinske sestre v enotah intenzivne terapije, pripravo priporočil za medicinsko dokumentacijo, ki jo bodo uporabljale medicinske sestre v enotah intenzivne terapije, ter širokim razširjanjem rezultatov po vsej Evropi. V projekt je bilo neposredno vključenih 520 medicinskih sester v enotah intenzivne terapije. Od tega jih je 400 sodelovalo pri analizi potreb po medkulturnem usposabljanju in kompetenc, 120 pa jih je preizkusilo posebej zanje zasnovan tečaj e-učenja. Druge medicinske sestre v enotah intenzivne terapije in strokovnjaki z različnih medicinskih področij so sodelovali v delovnih skupinah, organiziranih v vsaki državi. Te skupine so podale mnenje o razvitem gradivu.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno