Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Temeljne srednjeveške diplomatične in paleografske raziskave

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   

Koda Veda Področje
H110  Humanistične vede  Paleografija, bibliologija, epigrafika, papirusologija 
H220  Humanistične vede  Zgodovina srednjega veka 
Ključne besede
SREDNJEVEŠKA ZGODOVINA, KRANJSKA, LISTINE, DIPLOMATIKA, PALEOGRAFIJA, SFRAGISTIKA, PRAVNA ZGODOVINA, KULTURNA ZGODOVINA
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (1)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  08466  dr. Dušan Kos  Zgodovinopisje  Vodja projekta/programa  1998 - 2000  187 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana   5105498000  58.577 
Povzetek
Projekt ima za cilj preučitev pravnega in listinskega poslovanja ter vseh oblik uradnih zapisov, ki so nastali na Kranjskem od konca 13. stoletja do začetka 15. stoletja. Ni pa omejen le na kranjske listine, pač pa zadeva tudi listine sodesnjih historičnih dežel ter druge vrste virov, npr. srednjeveške statute. V prvi vrsti je pozornost posvečena listinam kot najštevilnejši in najpomembnejši vrsti pisanih virov v srednjem veku. Gre za analize in primerjave materiala, pisave, pečatov, formata, diplomatičnih formul, pravnega poslovanja, kulturnih posebnosti in običajev z razmerami in običaji drugod v Evropi. Analiza okoli 1000 zbranih listin in drugih zapisov omogoča ovrednotenje zanesljivosti vsebine listin ter daje odgovore o širših kulturnozgodovinskih problemih, npr. o vpetosti slovenske družbe v več pravno-kulturnih krogih. Metodologija ustreza standardom diplomatičnega in paleografskega raziskovanja. Za to je potrebno tudi poznavanje poznosrednjeveških javnih institucij ter uprave, pravnih in gospodarskih razmer, ki so vplivale na pravno poslovanja in na podobo listine oz. njeno vsebino. Poseben problem je pojasnjevanje določenih oblik listin glede na posameznikovo individualno vlogo pri nastajanju zapisov. V končni fazi bodo vsi parcialni rezultati združeni v sintetični prikaz.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno