Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Ovrednotenje oblikovnih značilnosti hrbta in obraza pri preiskovancih z enostranskim funkcionalnim križnim grizom v predpubertetnem obdobju z neinvazino tridimenzionalno metodo

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.02.00  Medicina  Stomatologija   

Koda Veda Področje
B007  Biomedicinske vede  Medicina (človek in vretenčarji) 

Koda Veda Področje
3.02  Medicinske in zdravstvene vede  Klinična medicina 
Ključne besede
enostranski funkcionalni križni griz, asimetrija hrbta, zgodnje zdravljenje, presejalna metoda, preventivna oskrba
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  21188  Vanja Benedičič Peternel    Tehnični sodelavec  2017 - 2020 
2.  01544  dr. Franc M. Farčnik  Stomatologija  Upokojeni raziskovalec  2017 - 2020  218 
3.  53250  Aljaž Golež  Stomatologija  Raziskovalec  2019 - 2020  32 
4.  50743  Tomaž Košorok  Stomatologija  Raziskovalec  2017 - 2020 
5.  37125  Uroš Mezeg    Tehnični sodelavec  2017 - 2020  11 
6.  00965  dr. Maja Ovsenik  Stomatologija  Raziskovalec  2017 - 2020  487 
7.  39579  Rok Ovsenik  Stomatologija  Raziskovalec  2017 - 2020  22 
8.  29815  dr. Jasmina Primožič  Medicina  Vodja  2017 - 2020  232 
9.  39580  Jasna Primožič  Medicina  Tehnični sodelavec  2017 - 2020 
10.  13315  dr. Ecijo Sever  Stomatologija  Raziskovalec  2017 - 2018  22 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  48.701 
2.  1694  ORTHOS Zavod za ortodontijo in maksilofacialno ortopedijo, Ljubljana  Ljubljana  5918774  22 
Povzetek
Izhodišče. EFKG je zobna in čeljustna nepravilnost za katero je značilna izrazita obrazna asimetrija, ki je v pred pubertetnem obdobju funkcionalnega značaja. V obdobju rasti in razvoja se spremeni v asimetrijo skeletnega značaja, ki jo je potrebno kirurško zdraviti. Rast kraniofacialnega področja je tesno povezana s cervikovertebralno anatomijo. Dokazano je bilo, da je morfologija vratu, posebno zgornji del vratne hrbtenice, povezan z morfologijo dentofacialnega kompleksa. Zobne asimetrije so močno povezane z ortopedskimi asimetrijami v transverzalni ravnini. Ugotovili so, da imajo otroci z EFKG pogosteje asimetrična ramena in medenični obroč, različni dolžini nog in skoliozo. Pri otrocih s skoliozo ali torticollisom so ugotovili večjo razširjenost EFKG, in sicer od 26 do 55 odstotkov. V pregledani literaturi nismo našli raziskave, ki bi proučevala stopnjo asimetrije hrbta pri otrocih z enostranskim funkcionalnim križnim grizom v obdobju mlečnega in zgodnjega menjalnega zobovja. Namen dela. Z namenom razviti neinvazivno, objektivno in zanesljivo presejalno metodo za ugotavljanje oblikovnih značilnosti in asimetrije hrbta pri otrocih z in brez zobnih in čeljustnih nepravilnosti, so cilji raziskave razpoznati oblikovne značilnosti hrbta in ovrednotiti stopnjo asimetrije površine hrbta in obraza otrok z in brez enostranskega funkcionalnega križnega griza (EFKG) v obdobju mlečnega in zgodnjega menjalnega zobovja ter ugotoviti morebitno povezanost med le-tema na tridimenzionalnih (3D) posnetkih površine hrbta in obraza z uporabo neinvazivne metode. Hipoteze. H1 Preiskovanci z enostranskim funkcionalnim križnim grizom imajo višjo stopnjo asimetrije površine hrbta kot otroci brez te nepravilnosti. H2 Asimetrija površine hrbta pri preiskovancih z enostranskim funkcionalnim križnim grizom je največja v vratnem delu, najmanjša pa v ledvenem delu hrbta. H3 Obstaja značilno pozitivna povezanost med stopnjo asimetrije površine hrbta in obraza. Preiskovanci in metode. V raziskavo bomo vključili preiskovance v obdobju mlečnega in zgodnjega menjalnega zobovja stare 5-7 let, ki bodo napoteni na pregled k specialistu čeljustne in zobne ortopedije zaradi EFKG ter otroke brez zobnih in čeljustnih nepravilnosti. Z neinvazivnimi stereofotogrametričnimi kamerami (ArtecTM MHT, Artec 3D Scanners, Luksemburg), ki omogočajo zajem večjih površin telesa, bomo pridobili 3D podobo površine dela hrbta od vratu do nivoja bokov. S podobnimi 3D stereofotogrametričnimi kamerami (3dMD Face System, VB) bomo pridobili tudi 3D podobe obraza. V programu Rapidform ver. 2006 (Inus Technology Inc, Korea) bomo analizirali 3D podobe hrbta in obraza ter kvalitativno in kvantitativno ovrednotili njuno asimetrijo. Opravili bomo tudi klinični pregled hrbta v pokončni drži, v predklonu in sedečem položaju. S palpacijo površine hrbta bomo ocenili prisotnost bolečinskih točk med preiskavo. Statistične razlike med skupinama bomo ugotavljali s parametričnimi oziroma neparametričnimi testi, odvisno od porazdelitve posameznih spremenljivk. Povezanost med asimetrijo površine hrbta in obraza bomo opredelili s korelacijskim koeficientom. Pričakovani rezultati. Pričakujemo, da bodo preiskovanci z EFKG, poleg višje stopnje obrazne asimetrije, imeli tudi višjo stopnjo asimetrije površine hrbta kot preiskovanci brez te nepravilnosti. Pričakujemo, da med asimetrijo površine hrbta in obraza obstaja značilna pozitivna povezanost, torej preiskovanci z večjim odstotkom asimetrije površine obraza bodo imeli tudi večji odstotek asimetrije površine hrbta. Tridimenzionalno ovrednotenje asimetrije površine hrbta bi bila lahko dobra neinvazivna presejalna metoda za ugotavljanje funkcionalnih in skeletnih odklonov hrbtenice v zgodnjem razvojnem obdobju, predvsem zaradi preprečevanja neugodne rasti in razvoja težkih skeletnih nepravilnosti.
Pomen za razvoj znanosti
Funkcionalna asimetrija obraza pri otrocih z enostranskim funkcionalnim križnim grizom, ki nastane zaradi funkcionalnega zdrsa spodnje čeljustnice vstran lahko vodi v obdobju rasti in razvoja v njeno poslabšanje in nastanek skeletne asimetrije spodnje čeljustnice. Podobno funkcionalna asimetrija hrbta, v kolikor je ne zdravimo, lahko preide v asimetrijo hrbtenice skeletnega značaja v kasnejšem razvojnem obdobju. Dokazali so, da je rast kraniofacialnega področja povezana z anatomijo vratnih vretenc pri preiskovancih brez vidnih ortopedskih nepravilnosti. Čeprav so nekatere raziskave poskušale ugotoviti povezanost med asimetričnim grizom in držo telesa, je večina raziskav opravljenih na preiskovancih v pubertetnem  oziroma po pubertetnem obdobju z uporabo dvodimenzionalnih in invazivnih metod. Z ovrednotenjem razlik v stopnji asimetrije hrbta preiskovancev z enostranskim funkcionalnim križnim grizom in preiskovancev brez zobnih in čeljustnih nepravilnosti v pred pubertetnem obdobju bomo ugotovili ali je asimetrijo hrbta pri preiskovancih z enostranskim funkcionalnim križnim grizom mogoče ugotoviti že v zelo zgodnjem  razvojnem obdobju. Ugotovitve predstavljajo izviren doprinos k znanosti, saj v pregledani literaturi nismo našli raziskave, ki bi z uporabo tridimenzionalnega neinvazivnega slikovnega sistema ugotavljala odklone hrbta pri preiskovancih z enostranskim funkcionalnim križnim grizom v pred pubertetnem obdobju. Pričakujemo, da med obrazno asimetrijo in asimetrijo hrbta obstaja značilna pozitivna povezanost, torej preiskovanci z večjim odstotkom asimetrije površine obraza bodo imeli tudi večji odstotek asimetrije površine hrbta. V primeru značilne povezanosti bi nam ugotovljena obrazna asimetrija predstavljala indikacijo za zgodnji ortopedski pregled hrbta.  Rezultati predlaganega raziskovalnega projekta bi bili lahko uporabni za razvoj nove, zanesljive in neinvazivne metode za ugotavljanje asimetrije hrbta zgodaj v otroštvu. Tridimenzionalno ovrednotenji asimetrije površine obraza in hrbta bi bili lahko dobri neinvazivni presejalni metodi za ugotavljanje funkcionalnih in skeletnih odklonov hrbtenice v zgodnjem razvojnem obdobju, predvsem z vidika preprečevanja neugodne rasti in razvoja težkih skeletnih nepravilnosti, kar bi predstavljalo  izviren in pomemben doprinos k strokovnemu pristopu razpoznave in obravnave teh nepravilnosti. Pričakujemo, da bomo izvirne rezultate predlaganega raziskovalnega projekta predstavili na domačih in tujih konferencah ter objavili v pomembnih znanstvenih in strokovnih revijah.
Pomen za razvoj Slovenije
Vse večje število pacientov sočasno potrebuje čeljustno-ortopedsko obravnavo in zdravljenje s strani specialista ortopedije zaradi slabe drže, kar močno obremenjuje zdravstveni sistem. Ker tako zobne in čeljustne nepravilnosti kot tudi nepravilnosti hrbta imajo tendenco poslabševanja v obdobju rasti in razvoja, in se funkcionalne nepravilnosti razvijejo v skeletne ob zaključku rasti, bi bila zgodnja razpoznava in zdravljenje koristna. Namreč, tako za zobne in čeljustne nepravilnosti kot tudi za nepravilnosti hrbta velja, da je zdravljenje v zgodnjem razvojnem obdobju enostavnejše, manj invazivno (bolj konzervativno) in cenejše. Na drugi strani zdravljenje v kasnejših razvojnih obdobjih praviloma vključuje kirurški pristop z vsemi možnimi pridruženimi zapleti in torej povezanimi višjimi stroški obravnave, ki predstavljajo večjo obremenitev za nacionalni zdravstveni sistem. Nenazadnje, bolj zapleteni pristopi zdravljenja v kasnejših razvojnih obdobjih podaljšujejo tudi čakalne dobe in dostopnost prebivalstva do zdravljenja. Zato je v skladu z nacionalnim programom preventivnih pregledov otrok  in mladostnikov Nacionalnega intšituta za javno zdravje zgodnja razpoznava (in zdravljenje) koristna, predvsem v smislu preprečevanja neugodne skeletne rasti. Rezultati predlaganega raziskovalnega projekta bi bili lahko uporabni za razvoj nove, zanesljive in neinvazivne presejalne metode za ugotavljanje asimetrije hrbta zgodaj v otroštvu. Tridimenzionalno ovrednotenje asimetrije površine obraza in hrbta bi bila lahko dobri neinvazivni presejalni metodi za ugotavljanje funkcionalnih in skeletnih odklonov hrbtenice v zgodnjem razvojnem obdobju, predvsem z vidika preprečevanja neugodne rasti in razvoja težkih skeletnih nepravilnosti. Na podlagi rezultatov bomo lahko izdelali tudi smernice za zdravnike in zobozdravnike glede zgodnje razpoznave asimetrije obraza in hrbta, ki bodo vključevale tudi indikacije za napotitev na specialistično obravnavo.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno