Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Potencial nizkih, sub-terapevtskih odmerkov statinov in sartanov v primarni in sekundarni preventivi src?no-z?ilnih bolezni

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.06.00  Medicina  Srce in ožilje   

Koda Veda Področje
B530  Biomedicinske vede  Srce in obtočila 

Koda Veda Področje
3.02  Medicinske in zdravstvene vede  Klinična medicina 
Ključne besede
nov inovativni terapevtski pristop, srčno-žilne bolezni, staranje arterijske stene, fluvastatin, valsartan
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  34651  Maja Boncelj  Srce in ožilje  Raziskovalec  2017 - 2020 
2.  34744  dr. Urška Bregar  Medicina  Raziskovalec  2017 - 2020  10 
3.  38672  dr. Klemen Čamernik  Farmacija  Raziskovalec  2019 - 2020  21 
4.  13310  dr. Gorazd Drevenšek  Nevrobiologija  Raziskovalec  2017 - 2020  329 
5.  22347  dr. Barbara Eržen  Srce in ožilje  Raziskovalec  2017 - 2020  75 
6.  33911  dr. Miodrag Janić  Srce in ožilje  Raziskovalec  2017 - 2020  141 
7.  15283  dr. Ira Koković  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2017 - 2020  42 
8.  19649  dr. Marija Nika Lovšin  Mikrobiologija in imunologija  Raziskovalec  2017 - 2018  124 
9.  28865  dr. Mojca Lunder  Srce in ožilje  Raziskovalec  2017 - 2020  144 
10.  12189  dr. Janja Marc  Metabolne in hormonske motnje  Raziskovalec  2017 - 2020  711 
11.  31962  dr. Jovana Nikolajević-Starčev.  Srce in ožilje  Raziskovalec  2017 - 2020  45 
12.  08007  dr. Srdjan Novaković  Onkologija  Raziskovalec  2017 - 2020  478 
13.  33912  dr. Vedran Savić  Srce in ožilje  Raziskovalec  2017 
14.  33611  dr. Ajda Skarlovnik  Srce in ožilje  Raziskovalec  2017 - 2020  22 
15.  08094  dr. Mirza Šabovič  Srce in ožilje  Vodja  2017 - 2020  421 
16.  35764  Martina Turk  Medicina  Raziskovalec  2017 - 2020  29 
17.  20252  dr. Tjaša Vižintin Cuderman  Srce in ožilje  Raziskovalec  2017 - 2020  125 
Organizacije (4)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0302  ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA  Ljubljana  5055733000  15.352 
2.  0312  Univerzitetni klinični center Ljubljana  Ljubljana  5057272000  76.305 
3.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  46.175 
4.  0787  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo  Ljubljana  1626973  17.522 
Povzetek
Srčno-žilne bolezni v razvitih državah sodijo v vrh obolevnosti in umrljivosti. Najpomembnejši in globalno najučinkovitejši pristop k reševanju rasti pojavnosti srčno-žilnih bolezni je njihovo preprečevanje oz. preventiva. Kljub temu da se je s trenutno priporočenimi preventivnimi ne-farmakološkimi in farmakološkimi ukrepi pojavnost srčno-žilnih bolezni nekoliko zajezila, ocenjujejo, da se bo njihova pojavnost na račun nezdravega življenjskega sloga in staranja prebivalstva v naslednjih desetletjih še pomembno povečala. Trenutna strategija preventivnih ukrepov je usmerjena na ne-farmakološko in farmakološko omejevanje oz. zdravljenje dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni (hiperholesterolemija, arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, kajenje, povečana telesna teža, fizična neaktivnost, ipd). V predlaganem projektu bomo preučevali nov, inovativni pristop za preprečevanje srčno-žilnih bolezni. Sestavljen je iz enomesečnega zdravljenja z nizkimi, sub-terapevtskimi odmerki statina in sartana oz. predvsem njune kombinacije, ki mu sledi 6-12 mesečno obdobje brez zdravljenja. V obdobju brez zdravljenja pozitivni učinek zdravljenja postopoma popušča, vendar nato ob ponovitvi enomesečnega zdravljenja ponovno dosežemo podobno izboljšanje delovanja arterijske stene kot ob prvem ciklu zdravljenja. Novost opisanega pristopa je, da ni usmerjen v dejavnike tveganja, temveč neposredno v arterijsko steno, kjer je središče patofiziološkega procesa ateroskleroze in je skupna točka škodljivega delovanja vseh dejavnikov tveganja. Zato je logično, da bi morala biti prav arterijska stena ena izmed najpomembnejših tarč delovanja preventivnih ukrepov. Trenutno zdravila, ki bi specifično in učinkovito delovalo na arterijsko steno, nimamo na voljo. Gre torej za inovativni, neposredni preventivni farmakološki pristop. Nadaljevali bomo s pomočjo izsledkov predhodnega zelo uspešnega projekta (št. L3- 2293), v katerem smo ugotovili in kot prvi objavili še nepoznan učinek nizkih odmerkov statinov, zaviralcev sistema renin-angiotenzin in posebej njune kombinacije na delovanje arterij. Predlagamo torej pristop z uporabo učinkovine, ki bi delovala direktno na arterijsko steno, z namenom zavore škodljivih procesov v njej, izboljšanja delovanja celotnega arterijskega sistema in dolgoročno zmanjšanja pojavnosti oz. zapletov zaradi z aterosklerozo pogojenih srčno-žilnih bolezni. Ciljna populacija bi sprva bili zdravi posamezniki, ali bolniki, ki še niso utrpeli srčno-žilnih dogodkov, vendar imajo prisotne dejavnike tveganja za pospešen proces staranja arterijske stene in ateroskleroze (bolniki s sladkorno boleznijo, bolniki s kronično ledvično boleznijo…). V nadaljevanju se odpira tudi vprašanje učinkovitosti pristopa pri bolnikih, ki so že razvili manifestne oblike ateroskleroze. Projekt bo sestavljen iz kliničnih in nekliničnih raziskav, katerih cilji so sledeči: preučiti delovanje novega inovativnega terapevtskega pristopa proti staranju arterijske stene pri novih, zgoraj opisanih, skupinah bolnikov, preučiti vpliv novega inovativnega terapevtskega pristopa na delovanje srčne mišice oz. njegov vpliv na diastolično disfunkcijo, primerjati učinkovitost novega inovativnega terapevtskega pristopa z učinkovitostjo enakih zdravil v terapevtskih odmerkih ter preučiti natančen mehanizem delovanja – kaskadno pot na molekularnem nivoju s pomočjo številnih eksperimentalnih metod. Predvidevamo, da bodo rezultati pričujočega multidisciplinarnega projekta pomembno prispevali h kliničnem kot tudi bazičnemu znanju v preventivi srčno-žilnih bolezni. Na bazičnem nivoju bomo lahko pojasnili mehanizme delovanja,  na kliničnem nivoju pa bomo poskusili dokazati učinkovitost novega pristopa v preventivi srčno-žilnih bolezni. Predvidevamo, da bomo natančno definirali skupine bolnikov, kjer bo preučevani pristop za srčno-žilno preventivo učinkovit in uveljavili nov, enostaven, varen, uporabniku-prijazen in cenovno ugoden pristop v primarni in sekundarni preventivi srčno-žilnih
Pomen za razvoj znanosti
Pojavnost srčno-žilnih bolezni narašča tako v Sloveniji kot v razvitem svetu, zato novi, inovativni pristopi k zdravljenju in preprečevanju srčno-žilnih dogodkov oziroma njihovi prestavitvi na kasnejša življenska obdobja in izboljšanju delovanju arterijske stene odpirajo možnost kvalitetnejše zdravstvene obravnave teh skupin ljudi. V pričujočem projektu bomo preučevali nov, inovativni pristop, ki je usmerjen direktno na izboljšanje delovanja arterijske stene in posledično na povečano odpornost proti srčno-žilnih boleznim. Učinkovitost omenjenega pristopa smo v dosedanjih raziskavah že deloma pokazali. Namen pričujočega projekta je pokazati učinkovitost novega inovativnega pristopa še pri drugih skupinah preiskovancev, predvsem pa natančno preučiti mehanizem njegovega delovanja. Na osnovi rezultatov raziskave je namreč možno podati smernice za nadaljnje preprečevanje in zdravljenje srčno-žilnih bolezni s pomočjo preizkušenih zdravilnih učinkovin. Rezultati naših raziskav imajo aplikativno naravnanost tako za farmakoterapijo kot za razvoj novih zdravilnih učinkovin, ki delujejo zaščitno na srčno-žilni sistem. Vsebina pričujočega projekta predstavlja novo, inovativno idejo preprečevanja in zdravljenja srčno-žilnih bolezni, ki do sedaj v svetu še ni bila preizkušena. Modeli, ki jih uporabljamo v opisani raziskavi, omogočajo namreč spremljanje najzgodnejših morfoloških in funkcionalnih sprememb žilne stene, ki so klinično še nezaznavne. Izsledki raziskave bodo tako pripomogli k boljšemu razumevanju koncepta nastajanja srčno-žilnih bolezni in bodo osnova za oblikovanje doktrine za njihovo preprečevanje. Projekt predstavlja tudi pomembno sodelovanje med nekliničnimi in kliničnimi raziskavami, med kliniko in nekliniko. Predvsem pa je tudi pomemben zaradi vzpostavljanja medbolnišničnega sodelovnja med UKC Ljubljana in Bolnišnico Sežana. Opisani projekt predstavlja realno možnost, da bo opisana strategija v naslednjih letih polno zaživela, najprej na raziskovalnem in nato še na kliničnem področju.
Pomen za razvoj Slovenije
Vsebina projekta je zastavljena tako, da je usklajena z razvojno politiko Slovenije in Evropske Unije na področju zdravja državljanov. Staranje populacije namreč s seboj prinaša porast pojavnosti srčno-žilnih bolezni, zato je ena izmed temeljnih usmeritev ravno preventiva pred razvojem slednjih. Nov, inovativni pristop, predstavljen v tem projektu bi omogočil preprečevanje oziroma zakasnitev pojavljanja srčno-žilnih bolezni in upočasnitev staranja arterijske stene. Cilj raziskave je doprinesti k boljšemu poznavanju poteka bolezni ter posledično zgodnji preventivi v klinično tihem obdobju bolezenskih procesov. Povezanost izsledkov nekliničnih in kliničnih raziskav bo omogočilo boljši in hitrejši prenos pridobljenih znanj v klinično prakso, kar bo lahko privedlo do zgodnjega zaviranja bolezni srčno-žilnega sistema ter njihove uspešnejše terapije. Izboljšanje zdravstvenega stanja populacije je pomembno predvsem pri starajoči se populaciji, kar je problem slovenske in tudi evropske družbe. Z novimi pristopi in izboljšanjem zdravstvenega stanja v smislu zgodnjega zdravljenja oz. preprečevanja omenjenih bolezni z zdravilnimi učinkovinami v sub-terapevtskih odmerkih se bodo zmanjšali izdatki zdravstvene blagajne in s tem vedno večji pritisk na zdravstvo. Prav tako se bo izboljšalo tudi zdravstveno stanje zaposlene populacije, kar pomeni večjo storilnost, obremenitev in boljši profesionalni razvoj. Zmanjšanje odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih težav je nedvomno cilj v gospodarskih in drugih družbah.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno