Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Metodologija izdelave integralnega modela transportno-skladiščnih procesov za povečanje učinkovitosti intralogističnega sistema

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.04.04  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede  Logistika 

Koda Veda Področje
S189  Družboslovje  Organizacijske vede 

Koda Veda Področje
5.06  Družbene vede  Politične vede 
Ključne besede
logistika, metodologija, Internet Stvari, Industrija 4.0, Informacijske in komunikacijske tehnologije
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (14)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  29194  dr. Brigita Gajšek  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2017 - 2020  355 
2.  15695  dr. Gašper Gantar  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2017 - 2020  286 
3.  10011  dr. Borut Jereb  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2017  479 
4.  30969  Matej Kač  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2017 - 2020  19 
5.  21381  dr. Miha Kovačič  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2017 - 2020  245 
6.  29196  dr. Tomaž Kramberger  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2017  311 
7.  21379  dr. Tone Lerher  Konstruiranje  Vodja  2017 - 2020  625 
8.  50939  Jakob Marolt  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2018 - 2020  43 
9.  25836  Čedomir Minić  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2017 - 2020 
10.  02046  dr. Iztok Potrč  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2017  766 
11.  29454  dr. Bojan Rosi  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2017 - 2020  705 
12.  28149  dr. Bojan Rupnik  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2017 - 2020  71 
13.  28410  dr. Marjan Sternad  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2018 - 2020  370 
14.  36110  dr. Tea Vizinger  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2017  49 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1610  ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o.  Štore  1197967  727 
2.  2429  Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko  Celje  5089638049  4.997 
3.  3178  Visoka šola za proizvodno inženirstvo  Celje  2227452  451 
Povzetek
Intralogistika je dokazano potencialno področje za nižanje stroškov poslovanja, dvig produktivnosti, humanizacijo dela in izboljšanje ravnanja z okoljem in viri, še posebej iz vidika sistemske obravnave. Prenove intralogistike so marsikdaj umetno spodbujene zaradi pridobivanja standardov (okolijski, za kakovost, poslovna odličnost) ter povečevanja lokalne delovne učinkovitosti. Posledično ta pristop zaobjamejo spremembe le iz točno določenega vidika. 4. industrijska revolucija, ki temelji na digitalizaciji, zahteva z industrijo 4.0 transformacijo podjetij v »pametna« in »okolijsko prijazna«. Trenutni pristopi k prenovi intralogističnih sistemov, ki jih opisujemo kot namenske in ciljno usmerjene, tako postajajo neustrezni, ker pogosto predstavljajo manj primerne in netrajnostne rešitve. Cilj projekta je izdelati metodologijo zasnove integralnega modela intralogističnega sistema za potrebe proizvodnih podjetij prihodnosti, ki bo proizvodnim podjetjem med transformacijo v pametna podjetja omogočila hkratno upoštevanje več sodobnih konceptov (industrija 4.0, IoT, vitkost, zelenost, ergonomija). Na ta način bodo začela svoje intralogistične sisteme prenavljati sistemsko in celovito. Z uporabo metodologije se bodo podjetja lahko hitreje in učinkoviteje razvila v pametna, povečala produktivnost, znižala porabo energije, znižala stroške, osvojila nova znanja, poskrbela za zaposlenim prijazno delovno okolje in nenazadnje bo njihovo poslovanje postalo okolju prijaznejše. Metodologija bo preizkušena v realnem podjetju in v virtualnem simulacijskem okolju. Izdelali bomo bazo znanj po konceptu industrije 4.0 in trajnostnega (zelenega) delovanja, kjer bodo zbrana vsa potrebna znanja na enem mestu. Pomemben doprinos k razširjanju uporabe metodologije bo prispevalo tudi sistematično razširjanje rezultatov projekta doma in v tujini.
Pomen za razvoj znanosti
Tematika projekta je usklajena s prioritetami nacionalnega raziskovalnega programa Republike Slovenije,  kjer so kot posebej perspektivna podana tista področja, ki omogočajo poglobitev znanja, znanstvene propulzivnosti in gospodarske učinkovitosti, utemeljene na vrednotah humane družbe, in  neposredno podpirajo hitrejši razvoj nosilnih gospodarskih področij.   Izvirni znanstveni prispevek bo razvoj napredne metodologije za izdelavo integralnega modela transportno skladiščnih procesov temelječem na konceptih IoT, Industry 4.0, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), ki jo bo mogoče uporabiti ne samo v podjetju (so)financerja, temveč tudi v ostalih gospodarskih družbah, ki izkazujejo izrazito fleksibilno naravnan proizvodni sistem.   Pristop v tem aplikativnem raziskovalnem projektu je nov in povezuje razumevanje sodobnih konceptov kot so IoT, Industry 4.0, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v okviru predlagane metodologije.   V znanstvenih člankih na področju intralogistike: ni zaslediti pogoste uporabe sistemskega razmišljanja , poleg učinkovitosti se ne vključuje zelenost in zdravje pri delu, usmerjanje v digitalizacijo logistike ni razširjeno, metodologija kot standard prehoda v industrijo 4.0 in združljivosti med gradniki proizvodnega okolja in členi oskrbovalne verige ne obstaja. Pristop bo nov ker bomo uporabili sistemsko razmišljanje, poleg učinkovitosti vključili tudi zelenost in zdravje pri delu, vplivali bomo na pospešitev  digitalizacije intalogističnega sistema ter predlagali metodologijo kot standard prehoda v industrijo 4.0 in združljivosti med gradniki proizvodnega okolja in členi oskrbovalne verige.   Pozornost bo posvečena poleg splošno poudarjeni učinkovitosti in produktivnosti tudi skrbi za okolje, kar se je do sedaj pokazalo kot pomanjkljivost večine znanstvenih prispevkov o  intralogističnih sistemih.   Metodologija bo odprla nova raziskovalna vprašanja na področju celovitega in integralnega vpeljevanja sodobnih konceptov IoT, industrija 4.0, zelenost in ergonomije v intralogistične sisteme proizvodnih podjetij.
Pomen za razvoj Slovenije
Na osnovi rezultatov projekta pričakujemo, da se bo metodologija, ki bo razvita v okviru aplikativnega raziskovalnega projekta, lahko kot taka uporabila v večini proizvodnih podjetij. Rezultat uporabe metodologije pa bodo pametni intralogistični sistemi proizvodnih podjetij.   Učinki pametnega intralogističnega sistema za gospodarstvo in družbo so: skrajšanje trajanja logističnih aktivnosti, ki sicer ne dodajajo vrednosti izdelku, in s tem povečanje produktivnosti in konkurenčnosti; zaradi skrajšanja trajanja logističnih aktivnost, uporabe naprednejših tehnologij in izbire okolju prijaznejših rešitev izvedbe intralogističnega sistema se bo zmanjšala poraba energije. Manjša poraba energije je z družbenega vidika dobra, racionalna in okolju prijaznejša rešitev; zaradi povečanja produktivnosti in manjše porabe energije se bodo zmanjšali stroški na enoto proizvoda; zaradi digitalizacije intralogističnega sistema in uporabe tehnološko naprednejše opreme, povečanja produktivnosti ter boljše konkurenčnosti podjetij bo prišlo do novega zaposlovanja; zaposleni v proizvodnih podjetjih bodo na podlagi uporabe metodologije pridobili nove kompetence na področju intralogistike in sodobnih konceptov kot so IoT, Industry 4.0, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) ter tako postali bolj motivirani, samozavestni in tudi bolj konkurenčni na trgu delovne sile; z  analizo in rekonstrukcijo delovnih mest in digitalizacijo dela v  intralogistiki, se bodo izboljšali delovni pogoji zaposlenih; zaradi digitalizacije poslovnih procesov, s poudarkom na intralogističnih procesih, bodo podjetja lažje in hitreje povezljiva v oskrbovalne verige; z optimizacijo procesov se bo zmanjšala tudi količina nastalih odpadkov na enoto proizvoda. Projekt izgradnje metodologije za izdelavo integralnega modela transportno-skladiščnih procesov za povečanje učinkovitosti intralogističnega sistema, se bo izvedel v podjetju Štore Steel d.o.o., ki bo z uporabo metodologije preuredilo svoj intralogistični sistem v pametnega ter bo deležno vseh prej omenjenih učinkov.   Glede na varstvo okolja in ekološke osveščenosti, je projekt v skladu z okoljevarstveno politiko Republike Slovenije in z zahtevami standarda ISO 14001. Prepričani smo, da bomo v okviru projekta, poleg doseganja ekonomskih učinkov, pripomogli tudi k višji stopnji družbene in ekonomske situacije v Republiki Sloveniji.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno