Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskave aterosklerotičnih sprememb pri distalni koronarni bolezni

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.06.00  Medicina  Srce in ožilje   

Koda Veda Področje
B530  Biomedicinske vede  Srce in obtočila 
B210  Biomedicinske vede  Histologija, citokemija, histokemija, tkivna kultura 
Ključne besede
distalna in difuzna koronarna bolezen, ateroskleroza, endarterektomija, apoptoza, metoda TUNEL, celična proliferacija, imunski odgovor, histologija in imunohistokemija, mononuklearna infiltracija, endotelij, vasa vasorum
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (8)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  18263  Miha Elsner    Raziskovalec  1999 
2.  18266  Nada Godnič    Raziskovalec  1998 - 1999 
3.  18267  Andreja Lesar    Raziskovalec  1997 - 1999 
4.  03679  Magda Pezdirc    Raziskovalec  1997 - 1999  11 
5.  18268  Danica Šurev    Raziskovalec  1999 
6.  01862  dr. Olga Vraspir-Porenta  Srce in ožilje  Vodja  1997 - 1999  108 
7.  03287  dr. Marjeta Zorc  Srce in ožilje  Raziskovalec  1997 - 1999  173 
8.  07797  dr. Rudolfina Zorc-Pleskovič  Srce in ožilje  Raziskovalec  1997 - 1999  137 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0381  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta  Ljubljana  1627066  45.315 
Povzetek
Namen V delu preučujemo celični imunski odgovor ter pojav proliferacije in apoptoze v steni koronark pri difuzni in distalni koronarni bolezni. Naša hipoteza je, da je proces ateroskleroze pri difuzni in distalni koronarni bolezni podoben procesu akcelerirane ateroskleroze, ki je opisana pri zavrnitvi transplantantiranega srca. Material in metode Iz sekvestrov koronark 28 bolnikov starih od 44 do 72 let pridobljneih pri endarteriektomijah so bile izdelane stopničaste serije rezin obarvane s HE in trikromskim barvanjem po Massonu. Del rezin je bil imunohistološko obdelalan za prikaz populacije limfocitov T, limfocitov B, makrofagov, endotelija in celične proliferacije v steni žile. TUNEL metoda je bila uporabljena za prikaz naravnega odmiranja celic. Rezultati Prizadetost žile je bila zvečine difuzna in koncentrična. Endotelij je bil denudiran, marker za endotelij je bil pozitiven samo v novonastalih kapilarah. Intima in media sta bili močno zadebeljeni. V njih je izražena fibrozacija, včasih zaapnitev in hialinizacija ter mononuklearna inifltracija. V adventiciji so bile zadebeljene in hialinizirane prehranjevalne žile za zunanje plasti medie (vasa vasorum). V enem primeru so v steni žile bili polimorfonuklearni infiltrati. V celični populaciji infiltratov analiziranih žil se najbolj pogosto pojavljajo mononuklearne celice. Prevladujejo makrofagi (50 %), limfociti B (46 %) in nekoliko manj limfociti T (25 %). Marker za proliferacijo celične populacije je bil pozitiven v 35 % sekvestrov. Apoptoze nismo dokazali. Zaključek Analiza endarteriektomiranih sekvestrov je pokazala difuzno prizadetost žilne stene, poškodbo endotelija, hialinizacijo in polimorfonuklearno infiltracijo stene vasa vasorum. V intimi in mediji so bili pozitivni markerji za prikaz makrofagov, limfocitov B in T, kar govori za aktivacijo celičnega in humoralnega imunskega sistema. Pozitivni proliferacijski markerji kažejo, da je bolezenski proces pri distalni in difuzni koronarni bolezni še vedno aktiven.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno