Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Nacionalna raziskava življenjskega sloga, stališč, zdravja in spolnosti (ŽSSZS 2): Analize spolnega vedenja, poučenosti, stališč in zdravja v zvezi s spolnostjo prebivalcev Slovenije

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.08.00  Medicina  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)   

Koda Veda Področje
B007  Biomedicinske vede  Medicina (človek in vretenčarji) 

Koda Veda Področje
3.03  Medicinske in zdravstvene vede  Zdravstvene vede 
Ključne besede
Spolno in reproduktivno zdravje; spolno prenesene okužbe; HIV; klamidija; presečna raziskava; splošno prebivalstvo; Slovenija.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (5)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  53886  Lina Berlot  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2020 - 2021  32 
2.  20462  dr. Marta Grgič Vitek  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2018 - 2021  422 
3.  07782  dr. Irena Klavs  Medicina  Vodja  2018 - 2021  527 
4.  24615  mag. Tanja Kustec  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2018 - 2021  177 
5.  39038  Maja Milavec  Psihologija  Raziskovalec  2018 - 2020  43 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  3333  NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE  Ljubljana  6462642  18.291 
Povzetek
Za oblikovanje in sledenje učinka na dokazih temelječe javnozdravstvene politike promocije spolnega in reproduktivnega zdravja, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem spolno prenesenih okužb in okužbe s HIV, potrebujemo verodostojne podatke o spolnem vedenju prebivalstva, stališčih v zvezi s spolnostjo in epidemiologiji spolno prenesenih okužb ter okužbe s HIV. Te informacije so v podporo Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za zdravje pri določanju razvojnih usmeritev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja prebivalstva, kar je javni interes. Podatki tudi prispevajo k spremljanju kazalnikov opredeljenih v Nacionalni strategiji preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017-2025, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije aprila 2017.   Leta 2000 je Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ), sedaj Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), koordiniral prvo slovensko nacionalno raziskavo »Življenjski slog, stališča, zdravje in spolnost« (ŽSSZS 1) v verjetnostnem vzorcu prebivalcev, starih od 18 do 49 let. Dobili smo prve zanesljive podatke o spolnem vedenju prebivalcev, stališčih v zvezi s spolnostjo in poročanih spolno prenesenih okužbah. Sodelujoče smo prosili, da prispevajo prvi curek urina, ki smo ga testirali na bakterijo Chlamydia trachomatis in dobili prvo verodostojno oceno pogostosti te najpogostejše bakterijske spolno prenesene okužbe. Rezultati epidemiološkega spremljanja na osnovi zakonsko obvezne prijave prepoznanih spolno prenosljivih okužb namreč podcenjujejo njihovo pogostost. Ocenili smo tudi nekaj UNGASS (v angl.: United Nations General Assembly Special Session) kazalnikov, ki jih je spremljala Ko-sponzorska agencija Združenih narodov za HIV/AIDS (v angl.: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS - UNAIDS) za spremljanje izvajanja politične deklaracije Skupščine združenih narodov (v angl.: United Nations General Assembly) o okužbi s HIV iz leta 2001. Kasneje so jih preimenovali v GARP (v angl.: Global AIDS Response Programme) kazalnike, ki jih je UNAIDS zbiral za spremljanje izvajanja političnih deklaracij o okužbi s HIV iz let 2006 in 2011. Nekatere od teh kazalnikov smo uporabljali tudi za spremljanje in ocenjevanje slovenske Strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV za obdobje 2000-2015, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije leta 2009.   Spolno vedenje prebivalcev, stališča v zvezi s spolnostjo in pogostost spolno prenesenih okužb se v času spreminjajo. Po 15 letih, leta 2016 in 2017, smo ponovno zbrali podatke o spolnem vedenju, stališčih v zvezi s spolnostjo in poročanih spolno prenesenih okužbah v verjetnostnem vzorcu prebivalcev Slovenije starih od 18 do 49 let. Ponovno smo tudi želeli oceniti pogostost najpogostejše bakterijske spolno prenesene okužbe z bakterijo Chlamydia trachomatis (klamidijske okužbe). Želimo tudi oceniti nekatere kazalnike, ki smo jih za namene spremljanja izvajanja slovenske Strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV, opredelili v slovenski Nacionalni strategiji preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017-2025, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije v aprilu 2017. Poleg tega bomo ocenili tudi nekatere GAM (v angl.: Global AIDS Monitoring) kazalnike, ki jih od leta 2017 zbira UNAIDS v skladu s politično deklaracijo Združenih narodov iz leta 2016 (2016 United Nations Political Declaration on HIV and AIDS: On the Fast-Track to Accelerate the Fight against HIV and to End the AIDS Epidemic by 2030).   Glavni raziskovalni cilji druge slovenske nacionalne raziskave »Življenjski slog, stališča, zdravje in spolnost« (ŽSSZS 2) so v verjetnostnem vzorcu prebivalcev Slovenije, moških in žensk, ki so bili leta 2016 stari od 18 do 49 let, opisati: spolno vedenje moških in žensk, vključno s številom spolnih partnerjev v različnih obdobjih življenja, plačevanjem za spolnost, spolnimi praksami (vaginalni, oralni, analni spolni odnosi in masturbacija), uporabo kondoma in kontracepcije itd.; determinante različnih veden
Pomen za razvoj znanosti
S predlaganim raziskovalnim projektom, drugo slovensko nacionalno raziskavo življenjskega sloga, stališč zdravja in spolnosti (ŽSSZS 2), bomo dosegli glavne raziskovalne cilje. V verjetnostnem vzorcu prebivalcev Slovenije, moških in žensk, ki so bili leta 2016 stari od 18 do 49 let bomo opisali: spolno vedenje, vključno s številom spolnih partnerjev v različnih obdobjih življenja, plačevanjem za spolnost, spolnimi praksami (vaginalni, oralni, analni spolni odnosi in masturbacija), uporabo kondoma in kontracepcije itd.; determinante različnih vedenjskih vzorcev povezanih s povišanim tveganjem za okužbo s HIV ali spolno prenesene okužbe; poučenost o spolnosti, okužbi s HIV in spolno prenesenih okužbah; stališča v zvezi s spolnostjo; porazdelitev in determinante spolno prenesenih okužb. S primerjanjem rezultatov ŽSSZS 1 in ŽSSZS 2 bomo opisali tudi nekatere spremembe spolnega vedenja, stališč v zvezi s spolnostjo in pogostosti poročanih spolno prenesenih okužb v zadnjih 15 letih.   Tudi v drugi slovenski nacionalni raziskavi ŽSSZS 2 smo organizirali zbiranje vzorcev prvega curka urina. Testirali smo jih na klamidijsko okužbo. Vzorce bomo kasneje testirali tudi na nekatere druge izbrane povzročitelje spolno prenesenih okužb. Tako bomo za prebivalce stare od 18 do 49 let, opisali porazdelitev spolno prenesenih klamidijskih okužb v letu 2016 in jo primerjali z rezultati raziskave ŽSSZS 1 in tudi pridobili prve zanesljive ocene deležev z okužbo z nekaterimi drugimi izbranimi povzročitelji spolno prenesenih okužb (npr. z okužbo z bakterijo Neisseria gonorrhoeae) za leto 2016.   Rezultate bomo objavili v člankih v vrstniško recenziranih revijah.   Na NIJZ bomo rezultate uporabili pri oblikovanju na dokazih temelječih predlogov promocije spolnega in reproduktivnega zdravja, pri epidemiološkem spremljanju spolno prenesenih okužb, sledenju spreminjanja bremena spolno prenesenih okužb in analizi učinkovitosti ukrepov njihovega preprečevanja in obvladovanja, ter pri oblikovanju ukrepov za spodbujanje varnejšega spolnega vedenja.   Rezultate bomo predstavili na strokovnih srečanjih različnih sekcij pri Slovenskem zdravniškem društvu (SZD) (npr.: Sekciji za preventivno medicino SZD, Združenju slovenskih dermatovenerologov SZD, Združenju ginekologov in porodničarjev Slovenije, Združenju za infektologijo SZD), da bi se uporabili za na dokazih temelječe načrtovanje in izvajanje zdravstvenih storitev v zvezi s promocijo spolnega in reproduktivnega zdravja, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem spolno prenesenih okužb in okužbe s HIV.   S pripravo protokola raziskave in njeno izvedbo bomo prispevali tudi k razvoju epidemiologije na področju javnega zdravja v Sloveniji, saj bo raziskava izvedena v skladu z najvišjimi metodološkimi standardi za izvedbo nacionalnih raziskav življenjskega sloga, stališč, zdravja in spolnosti v verjetnostnem vzorcu splošnega prebivalstva.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati druge slovenske nacionalne raziskave ŽSSZS 2 bodo ključnega pomena za poučeno oblikovanje in sledenje učinka javnozdravstvene politike promocije spolnega in reproduktivnega zdravja, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem spolno prenesenih okužb in okužbe s HIV na Ministrstvu za zdravje.   Rezultati bodo doprinesli k ciljem teme številka 3.1.6 »Analize spolnega vedenja, poučenosti, stališč in zdravja v zvezi s spolnostjo prebivalcev Slovenije« v okviru tematskega sklopa 3.1 »Povezovanje ukrepov za preprečevanje bolezni« in težišča 3 »Krepitev in varovanje zdravja ter optimizacija zdravstvene oskrbe« v Javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017«. Cilji druge slovenske nacionalne raziskave ŽSSZS 2 so v verjetnostnem vzorcu prebivalcev Slovenije, moških in žensk, starih od 18 do 49 let opisati: spolno vedenje, vključno s številom spolnih partnerjev v različnih obdobjih življenja, plačevanjem za spolnost, spolnimi praksami (vaginalni, oralni, analni spolni odnosi in masturbacija), uporabo kondoma in kontraceprije itd.; determinante različnih vedenjskih vzorcev povezanih s povišanim tveganjem za okužbo s HIV in druge spolno prenesene okužbe; poučenost o spolnosti, okužbi s HIV ali spolno prenesenih okužbah; stališča v zvezi s spolnostjo; porazdelitev in determinante spolno prenesenih okužb Namen je tudi podpora izvajanju Nacionalne strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017-2015, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije v aprilu 2017 v zvezi s prednostnim področjem "preprečevanje okužbe s HIV" in 1. ciljem "preprečevanje prenosa s spolnimi odnosi".
Najpomembnejši znanstveni rezultati
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2018, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno