Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Dejanska in potrebna prisotnost tematike slovenskega izseljenstva v učnih načrtih v osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije - Vsebinske zasnove za re-valvacijo vloge tematike izseljenstva v učnih načrtih v osnovnih in srednjih šolah

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.11.02  Družboslovje  Narodno vprašanje  Narodno vprašanje - humanistični vidik 

Koda Veda Področje
H000  Humanistične vede   

Koda Veda Področje
5.04  Družbene vede  Sociologija 
Ključne besede
slovensko izseljenstvo, migracije, kurikularni dokumenti, učni načrti, šolska učila, izobraževanje, ozaveščenost učencev in javnosti
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (6)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  32773  Mateja Gliha  Humanistika  Tehnični sodelavec  2018 - 2019 
2.  30366  dr. Mojca Ilc Klun  Humanistika  Raziskovalec  2018 - 2019  206 
3.  50998  dr. Klara Kožar Rosulnik  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2018 - 2019  115 
4.  08369  dr. Mirjam Milharčič Hladnik  Kulturologija  Vodja  2018 - 2019  605 
5.  20795  dr. Boštjan Rogelj  Humanistika  Raziskovalec  2018 - 2019  134 
6.  32551  Marijanca Ajša Vižintin  Jezikoslovje  Raziskovalec  2018 - 2019  651 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0581  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta  Ljubljana  1627058  95.394 
2.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  61.892 
Povzetek
TEMA Tema predlaganega projekta je posvečena analizi dejanske prisotnosti tematike slovenskega izseljenstva v učnih načrtih, učbenikih in učnih gradivih slovenskih osnovnih in srednjih šol. Cilj projekta je na osnovi te analize izdelati predlog o temah slovenskega izseljenstva, ki bi jih bilo nujno potrebno vgraditi v učne načrte, učbenike in učna gradiva ter poiskati in predlagati načine, kako to (med)institucionalno izpeljati. CILJI 1. Analizirati, kakšno je dejansko stanje prisotnosti tematike slovenskega izseljenstva v osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije s posebnim poudarkom na učnih načrtih, učbenikih in učnih gradivih pri predmetih slovenski jezik, zgodovina, geografija, državljanska in domovinska vzgoja ter etika, sociologija in družba. 2. Na podlagi analize prisotnosti tematike slovenskega izseljenstva v osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije s posebnim poudarkom na učnih načrtih, učbenikih in učnih gradivih proučiti njihov vpliv na poznavanje izseljenske problematike med populacijo, ki obiskuje osnovne in srednje šole.  3. Ugotoviti, kakšno je poznavanje tematike slovenskega izseljenstva med populacijo učencev in dijakov slovenskih osnovnih in srednjih šol ter najširšimi sloji prebivalstva Republike Slovenije na izbranem vzorcu. 4. Pripraviti predlog konkretnih vsebin iz zgodovine slovenskega izseljenstva ter sodobnega slovenskega izseljevanja, ki jih je potrebno vgraditi v učne načrte, učbenike in učna gradiva določenih predmetov in v medpredmetne dejavnosti. 5. Predlagati konkretne načine, kako to institucionalno izpeljati in dejansko uresničiti večjo prisotnost vsebin slovenskega izseljenstva v slovenskem šolskem sistemu in zavesti prebivalstva Republike Slovenije. RAZISKOVALNE METODE V raziskavi bo uporabljena kombinacija kvantitativnih in kvalitativnih metod. Na začetku bo opravljen pregled obstoječih raziskav in literature na temo projekta. Raziskava bo izhajala iz primerjalne analize obstoječih učnih načrtov, učbenikov in učnih gradiv pri predmetih: slovenski jezik, zgodovina, geografija, državljanska in domovinska vzgoja ter etika, sociologija in družba. Poznavanje tematike slovenskega izseljenstva med populacijo učencev in dijakov slovenskih osnovnih in srednjih šol ter širše populacije na izbranem vzorcu bo opravljena s pomočjo spletne ankete. Konkretni načini, kako institucionalno uresničiti večjo prisotnost vsebin slovenskega izseljenstva v slovenskem šolskem sistemu in zavesti prebivalstva Republike Slovenije bodo raziskani s pomočjo poglobljenih intervjujev z odgovornimi osebami v procesu načrtovanja in spreminjanja učnih načrtov, učbenikov in učnih gradiv za predmete slovenski jezik, zgodovina, geografija, državljanska in domovinska vzgoja ter etika, sociologija in družba. Vsebinski predlogi bodo izdelani na podlagi pridobljenih rezultatov, študija literature in dolgoletnih izkušenj s pedagoškim delom članov raziskovalne skupine. REZULTATI Glavni rezultat projekta bo zaključno poročilo z analizo zbranega gradiva, interpretacijo končnih ugotovitev iz vseh treh svežnjev ter s priporočili za Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, avtorje in ustvarjalce ter večje založnike učbenikov in učnih gradiv. Zaključno poročilo bo prosto dostopno na spletni strani projekta. Fazni in končni rezultati bodo vključevali znanstvene in strokovne objave izsledkov raziskave. Diseminacija rezultatov bo vključevala javne predstavitve za naročnika in predstavnike drugih državnih teles, ki jih zadeva ta tematika, predstavitve na domačih in mednarodnih konferencah, okroglih mizah ipd. ter prenos znanstvenih spoznanj v izobraževalne vsebine.
Pomen za razvoj znanosti
Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 34/2006) določa, da država skrbi za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika, kulture, kulturne dediščine in narodne identitete med Slovenci po svetu (čl. 9) in da raziskovalne institucije v Sloveniji posvečajo posebno pozornost raziskovanju pretekle in sedanje družbene stvarnosti slovenskih skupnosti po svetu (čl. 36). Z aktualno temo vključevanja tematike slovenskega izseljenstva v učne načrte, učbenike in učna gradiva v osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije želi projektna skupina prispevati k utrditvi migracijskih študij v Sloveniji kot enega najaktualnejših raziskovalnih področij, ki mu v svetu posvečajo mnogo več raziskovalne pozornosti kot v Sloveniji. Selitve Slovencev in drugih etničnih skupin v zadnjih dveh stoletjih namreč predstavljajo enega temeljnih družbenih procesov, tako na nacionalni kot na evropski in svetovni ravni, zato je še posebno pomembno raziskati, kako je ta tematika vključena v slovenske učne vsebine. Izvirna raziskovalna spoznanja v zvezi z vključenostjo tematike slovenskega izseljenstva v slovenski osnovnošolski in srednješolski izobraževalni sistem bo ponudila nove uvide in s tem postala sestavni del svetovnega znanstvenega korpusa. Zaradi pestre humanistično-družboslovne sestave projektne skupine so njene interdisciplinarne raziskovalne metode pogosto nove. Z mednarodnimi objavami rezultatov ter sodelovanjem pri mednarodnih projektih, konferencah in znanstvenih združenjih projektna skupina uvaja svoje metodološke inovacije in izvirna spoznanja v mednarodni prostor.
Pomen za razvoj Slovenije
Naši rezultati bodo vplivali tudi na vsebino učbenikov, samostojnih delovnih zvezkov, torej bodo založbe (avtorji, uredniki) te teme vnesli kot učno vsebino v svoje učbenike in samostojne delovne zvezke. Posredno lahko boljše poznavanje in razumevanje tematike slovenskega izseljenstva pripelje tudi do tega, da se mladi začnejo zavedati razsežnosti slovenskega izseljenstva po svetu, da začnejo preko predlaganih aktivnostih sami navezovati stike s slovenskimi izseljenci, njihovimi potomci in se z njimi povezovati tudi v gospodarskem smislu.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2018, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2018, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno