Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Metodologija za popis poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na območju Slovenije

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.08.00  Družboslovje  Urbanizem   

Koda Veda Področje
T260  Tehnološke vede  Prostorsko planiranje 

Koda Veda Področje
5.07  Družbene vede  Ekonomska in družbena geografija 
Ključne besede
Regionalni razvoj, poslovne cone, subjekti inovativnega okolja, trajnostni razvoj
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (13)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  31158  Blaž Barborič  Geodezija  Raziskovalec  2018 - 2019  194 
2.  21873  dr. Igor Bizjak  Urbanizem  Vodja  2018 - 2019  187 
3.  19273  Boštjan Cotič  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2018 - 2019  168 
4.  39789  Barbara Černič  Geodezija  Raziskovalec  2018 - 2019  43 
5.  09803  mag. Andrej Gulič  Urbanizem  Raziskovalec  2018 - 2019  491 
6.  31162  Janja Hari  Geodezija  Raziskovalec  2018 - 2019  36 
7.  17560  Miran Janežič  Geodezija  Raziskovalec  2018 - 2019  157 
8.  33103  dr. Sebastjan Meža  Gradbeništvo  Raziskovalec  2018 - 2019  42 
9.  24753  dr. Sabina Mujkić  Urbanizem  Raziskovalec  2018 - 2019  169 
10.  29241  Barbara Mušič  Urbanizem  Tehnični sodelavec  2018 - 2019  118 
11.  13740  mag. Borut Pegan Žvokelj  Urbanizem  Raziskovalec  2018 - 2019  65 
12.  05892  dr. Dalibor Radovan  Geodezija  Raziskovalec  2018 - 2019  543 
13.  39787  Marko Zore  Geodezija  Raziskovalec  2018 - 2019  32 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0246  Geodetski inštitut Slovenije  Ljubljana  5051649000  1.888 
2.  0505  Urbanistični inštitut Republike Slovenije  Ljubljana  5051703000  2.778 
Povzetek
V izhodiščih za prijavo na razpis CRP 2017 za temo »Postavitev metodologije za popis poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na območju Slovenije, izvedba terenskega popisa in vzpostavitev ažurne evidence« je zapisano, da Slovenija nima strategije upravljanja na področju poslovnih con in subjektov inovativnega okolja, ki bi omogočala učinkovito načrtovanje in upravljanje s tem področjem.   Predlagana projektna skupina lahko uspešno pripravi metodologijo za določitev poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na območju Slovenije. Metodološki pristop vključuje opredelitev pojma in značilnosti poslovne cone, opredelitev kriterijev za določanje funkcionalnega pomena in prostorskega okvira poslovnih con ter izdelavo enotne tipologije. Projektna skupina lahko uspešno uredi, analizira in ovrednoti obstoječe podatke o poslovnih conah v Sloveniji ter vzpostavi evidenco le-teh na podlagi nove metodologije. Pripravi lahko izhodišča oz. priporočila za usmerjanje razvojnih ukrepov na področju gospodarskega in prostorskega razvoja za posamezne tipe poslovnih con po dejavnostih in velikosti, ki naj bi prispevala k učinkovitejšemu usklajevanju nacionalne, regionalne in lokalne ravni. Projektna skupina razpolaga z zmogljivostmi za pripravo zasnove aplikacije za zajem, vodenje in ažuriranje poslovnih con in subjektov inovativnega okolja ter za opredelitev potrebnih korakov za vzpostavitev in vodenje evidence ter njihove povezave z drugimi sistemi, kot je npr. e-prostor, obenem lahko ponudi koncept optimalne sistemske rešitve trajnega vzdrževanje podatkov.   Projektna skupina predlaga udejanjanje naslednjih temeljnih ciljev: 1. Izdelavo metodologije za določanje poslovnih con in subjektov inovativnega okolja v Sloveniji na osnovi obstoječih študij, raziskav in drugih dokumentov, ki so nastali v Sloveniji in v tujini ter na osnovi lastnega znanja in izkušenj pri pripravi spletne strani Invest Slovenia, ki deluje na portalu Javne agencije SPIRIT Slovenija. 2. Izdelavo modela upravljanja in trženja poslovnih con ter subjektov inovativnega okolja in pripraviti izhodišča oz. priporočila za usmerjanje razvojnih ukrepov na področju gospodarskega in prostorskega razvoja za posamezne tipe poslovnih con po dejavnostih in velikosti, ki naj bi prispevala k učinkovitejšemu usklajevanju nacionalne, regionalne in lokalne ravni. 3. Predlog rešitve za trajno spremljanje in vzdrževanje ažurnega stanja podatkov poslovnih con in subjektov inovativnega okolja v Sloveniji ter pripravo zasnove aplikacije za zajem, vodenje in ažuriranje con in subjektov inovativnega okolja. 4. Vzpostavo na podlagi testnega vzorca zasnove evidence poslovnih con in subjektov inovativnega okolja.
Pomen za razvoj znanosti
Največji pomen za razvoj znanosti s področja prostorskih strok ima uveljavljanje in razvijanje znanstvenih metod in orodij za: določevanje con z različnimi namembnosti v prostoru, usmerjanje razvojnih ukrepov na področju gospodarskega in prostorskega razvoja, izboljšanje razumevanja procesov urbanizacije in prostorskega razvoja, snovanje ali podkrepitev izhodišč za uveljavljanje in oblikovanje sodobnih politik prostorskega razvoja, varovanja, urejanja in upravljanja s prostorom na različnih ravneh, od mednarodne do lokalne, participatorni elektronski zajem atributnih in vektorskih podatkov, prikaz poslovnih con v GIS okolju. Za razvoj stroke je bistvenega pomena izdelava metodologije za poenoteno obravnavanje različnih poslovnih con, ki so pomembne za gospodarski in prostorski razvoj, ter ukrepov in priporočil za upravljanje teh con z namenom trženja in pridobivanja na dodani vrednosti zemljišč in s tem omogočanja nadaljnjega razvoja področja na katerem ležijo cone. S stališča zbranih podatkov in njihovega vključevanja v aplikativne rešitve je za razvoj stroke pomembna vloga participacije zainteresirane javnosti, ki lahko veliko pripomore k izboljšani kakovosti in aktualnosti podatkov. Sama aplikativna rešitev pa lahko pripomore k postavljanju standarda na tem področju. Metodologija, podatki in aplikacija bodo morale biti vključeni v projekt eProstor kot njegov integralni del. Podatki o poslovnih conah morajo postati del portala OPSI (Odprti Podatki Slovenije), ki ga razvija Ministrstvo za javno upravo. Vsi podatki morajo ustrezati operativnim navodilom v okviru direktive INSPIRE, ki jo v slovensko pravno prakso prenaša Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI). Navedeno bo opisano v metodološkem delu projekta.
Pomen za razvoj Slovenije
Sama izvedba projekta, ki je v osnovi namenjen gospodarstvu, je pomembna za privabljane domačih in predvsem tujih investicij na državni, regionalni in lokalni ravni v Republiki Sloveniji. Poslovne cone so pomembne za gospodarski razvoj območij in povečanja količine delovnih mest v območju. Pravilno umeščene v prostor pa lahko zmanjšujejo transportne tokove, pripomorejo z izboljšanju okolja in optimizaciji proizvodnih procesov v kolikor se na enem mestu združujejo dopolnjujoči tehnološki procesi. Predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in njegovih agencij, Ministrstva za okolje in prostor, regionalnih razvojnih agencij, potencialni investitorji in lokalna skupnost bodo dobili pregled nad prostimi kapacitetami, ki jih lahko tržijo in pregled nad vrsto dejavnosti, ki jo izvajajo gospodarski subjekti, ki poslujejo v conah. Vse to bo pomagalo usmerjati gospodarski razvoj na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2018, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2018, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno