Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskave medceličnih komunikacij v večceličnih skupnostih različnih izolatov bakterije iz rodu Bacillus

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
B230  Biomedicinske vede  Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija 

Koda Veda Področje
4.01  Kmetijske vede in veterina  Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Ključne besede
biofilmi, zaznavanje kvoruma, sorodstvena diskriminacija, koristne bakterije PGPR, Bacillus, zdravje rastlin, transkriptomika rastlin
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  36320  dr. Špela Alič  Biologija  Raziskovalec  2018 - 2021  75 
2.  50812  Katarina Belcijan  Biotehnologija  Raziskovalec  2018 - 2021  24 
3.  50600  Maja Bolješić  Biotehnologija  Raziskovalec  2018 - 2020 
4.  53787  Monika Butolen  Biotehnologija  Raziskovalec  2019 - 2020 
5.  27641  dr. Tjaša Danevčič  Biotehnologija  Raziskovalec  2018 - 2021  179 
6.  24407  dr. Iztok Dogša  Biotehnologija  Raziskovalec  2018 - 2021  188 
7.  12688  dr. Kristina Gruden  Biotehnologija  Raziskovalec  2018 - 2021  977 
8.  35370  dr. Eva Kovačec  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2019  48 
9.  22492  dr. Barbara Kraigher  Biologija  Raziskovalec  2018 - 2021  112 
10.  05993  dr. Ines Mandić-Mulec  Biotehnologija  Vodja  2018 - 2021  609 
11.  23428  dr. Matjaž Perc  Fizika  Raziskovalec  2018 - 2021  654 
12.  29617  dr. Marko Petek  Biotehnologija  Raziskovalec  2018 - 2021  160 
13.  05229  dr. Maja Ravnikar  Biotehnologija  Raziskovalec  2018 - 2021  1.352 
14.  32092  dr. Tjaša Stare  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2018 - 2019  69 
15.  13005  dr. David Stopar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2021  460 
16.  38987  dr. Katarina Šimunović  Biotehnologija  Raziskovalec  2020 - 2021  95 
17.  38122  dr. Mihael Špacapan  Biotehnologija  Mladi raziskovalec  2018 - 2019  23 
18.  26540  dr. Polonca Štefanič  Biotehnologija  Raziskovalec  2018 - 2021  185 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0105  Nacionalni inštitut za biologijo  Ljubljana  5055784  13.309 
2.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  65.921 
3.  2547  Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko  Maribor  5089638051  17.675 
Povzetek
Interakcije rastlina-mikrob in mikrob-mikrob v rizosferi so pokazatelj zdravja rastlin, produktivnosti in rodovitnosti tal. Bakterije, ki spodbujajo rast rastlin (plant growth-promoting bacteria = PGPB), so bakterije, ki lahko izboljšajo rast rastlin in ščitijo rastlino z različnimi mehanizmi pred boleznimi in abiotskim stresom. Ti bakterijski inokulanti, iz rodu Bacillus, so bili dokazani kot učinkovite in okolju prijazne alternative za kemične pesticide in gnojila,  lahko prispevajo h povečani kmetijski učinkovitosti z zmanjšanjem proizvodnih stroškov in onesnaževanja okolja s prekomerno uporabo kemičnih gnojil, Vendar kljub številnim prednostim in dobrim lastnostim PGPB niso konsistentno učunkoviti in zato potrebujemo nove, inovativne pristope, da izboljšamo te okolju prijazne tehnologije.  Za izboljšanje inokulantov potrebujemo novo razumevanje bakterijskih socialnih interakcij. Bakterije dojemamo kot »socialne«, saj večinoma živijo v večceličnih skupnostih (biofilmih), kjer nenehno vstopajo v tekmovanje za vire (hrano in prostor) in tudi v kooperativne (sinergijske) interakcije, ki povečujejo produktivnost skupine. Domnevamo, da imajo socialne interakcije  ključen vpliv na raznolikost, prostorsko organizacijo in ekološke funkcije bakterijskih skupnosti. Cilj projekta je osvetliti »socialne interakcije« (zaznavanje kvoruma in sorodstveno diskriminacijo) bakterij, ki so ključ k izboljšanju PGPB. Povezovanje bakterijskih socialnih interakcij ter njihovega vpliva na zdravje rastlin, je inovativno saj predstavlja še neraziskano temeljno področje, pomembno za razvoj bolj učinkovitih bakterijskih biopesticidov in biognojil. Moč in inovativnost projekta je, da združuje raziskave ekološko in kmetijsko pomembne bakterije (B. subtilis in sorodne vrste) in kmetijskih rastlin (na primer krompir, paradižnik) z najmodernejšimi metodološkimi pristopi (transkriptomika, konfokalna mikroskopija) in s skrbno zasnovanimi ter s hipotezami podprtimi eksperimenti in matematičnim modeliranjem. Predvidevamo, da bodo predlagane strategije, skozi sodelovanje treh priznanih raziskovalnih skupin iz treh inštitucij; UL-BF, NIB, UM, prineslo nova in fascinantna  odkritja o QS in KD, pomembna za razvoj PGPR tehnologij. Inovativnost, temeljni značaj ter pomen predlaganih raziskav zagotavljajo, da bodo rezultati objavljivi v zelo uglednih revijah in potencialno tudi iztočnica za prijavo paentov.
Pomen za razvoj znanosti
Projekt je temeljnega pomena, saj bo povečal naše razumevanje mehanizmov medceličnega signaliziranja, sorodstvene diskriminacije ter njihovega vpliva sestavo, stabilnost in funkcijo večcelične skupnosti v bifilmu. Poleg tega projekt naslavlja vpliv signaliziranja bakterij in drugih socialnih interakcij na  na rastlino. Pristop je izviren, eksperimenti pa zasnovani na podlagi ekološke  in evolucijske teorije. Raziskava je pomembnata za širše razumevanje mehanizmov socilanih interakcij in kako te nadzorujejo pomembne ekološke funkcije in lastnosti PGPR. Hipoteze, ki jih projekt naslavlja so izvirne in bin naslavljajo signalizirabje s peptidi, ki je dosti slabše razsikano kot to velja za signaliziranje po gramu negativnih bakterijah, ki uporabljajo acil-homoserin laktone. V projektu bodo uporabljene najnaprednejše metode molekularne in sistemske biologije, ki bodo poleg konfokalne mikrskopije, sofisticirano pripravljenih sevov ter modeliranja omogočili, da dosežemo stopnjo "beyond state of the art". V okviru projekta bomo prvič v Sloveniji razvili model za interakcije Bacillus: kmetijsko pomembna rastlina.  Uporaba B. subtilis - ključnega, tržno pomembnega, okolju prijaznega (GRAS), biokontrolnega sredstva - zagotavlja dodatno pomembnost zaradi njegovega delovanja proti rastlinskim patogenom in spodbujanja rasti gospodarsko pomembnih poljščin. Globalno povečanje števila prebivalstva in podnebne spremembe predstavljajo izziv za svetovno proizvodnjo poljščin in nujno potrebujemo inovativne rešitve za boj proti abiotskemu stresu, patogenom in škodljivcem. PGPR predstavlja eno ključnih rešitev tega problema. Slovenija ima omejena kmetijska zemljišča in zato še bolj nujno potrebuje okolju prijazne tehnologije za proizvodnjo visoko kakovostnih živil in ohranjanje produktivnosti teh zemljišč. Projekt bo okrepil sodelovanje med tremi komplementarnimi raziskovalnimi skupinami, obstječa mednarodna sodelovanja, in odprl vrata za  nove mednarodne projekte ter potencialno srednjeročno za patentiarnje in komercializacijo znanj.
Pomen za razvoj Slovenije
The project is of fundamental importance as it will increase our understanding of cell-cell signalling mechanisms, kin discrimination and the impact and responses of genetically diverse bioinoculant communities. The approach is novel and hypothesis-driven and experiments will be designed based on ecological  and evolutionary theory. The research has relevance to the wide range of signal-based and other interactive processes occurring in soil or on plant roots. The use of B. subtilis, a key, commercially important, environmentally friendly (GRAS), biocontrol agent provides additional relevance, because of its action against plant pathogens and growth promotion of economically important crops. Hypotheses that will be tested in this project are highly relevant for understanding of social evolution, understanding of fundamental biological principles of social interactions, mechanism of bacterial communications and  plant response to microbial interactions. The state of the art comprises advanced methods in confocal microscopy, transcriptomic analyses and genetic engineering of bacterial strains together with   mathematical modeling of social networks and will further advance these methodologies. Global population increases and climate change pose a challenge to worldwide crop production and we are in urgent need of innovative solutions to combat abiotic stress, pathogens, and pests and PGPR represents a key solution to solve these challenges. Furthermore, Slovenia has limited agricultural lands and eco-friendly technologies and PGPR represent solution to preserve the productivity of our agricultural soils. The project will strengthen collaborations between three highly complementary Slovenian research groups in addition to international collaborations. Due to multidisciplinary approach the proposed scientific hypotheses will lead to important discoveries and high impact publications in the best journals, potentially also additional EU/international projects, in the medium-term, and in the long run  provide opportunities for patenting and commercial exploitation.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno