Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.09.00  Družboslovje  Psihologija   

Koda Veda Področje
H002  Humanistične vede  Teologija 

Koda Veda Področje
5.01  Družbene vede  Psihologija in kognitivne znanosti 
Ključne besede
fizično nasilje, spolno nasilje, relacijska družinska terapija, proces in reševanje v psihoterapiji
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  26182  dr. Igor Bahovec  Sociologija  Raziskovalec  2020  251 
2.  26123  dr. Robert Cvetek  Teologija  Raziskovalec  2018 - 2021  153 
3.  18052  dr. Christian Gostečnik  Psihologija  Raziskovalec  2018 - 2021  1.176 
4.  36601  dr. Sara Jerebic  Psihologija  Raziskovalec  2018 - 2021  442 
5.  34472  dr. Tanja Pate  Psihologija  Raziskovalec  2018 - 2021  88 
6.  32758  dr. Saša Poljak Lukek  Psihologija  Raziskovalec  2018 - 2021  92 
7.  28518  dr. Tanja Repič Slavič  Psihologija  Vodja  2018 - 2021  192 
8.  36724  dr. Nataša Rijavec Klobučar  Teologija  Raziskovalec  2018 - 2021  122 
9.  37758  dr. Andrej Saje  Teologija  Raziskovalec  2020 - 2021  259 
10.  25440  dr. Barbara Simonič  Teologija  Raziskovalec  2018 - 2021  397 
11.  50839  Tanja Valenta  Psihologija  Raziskovalec  2018 - 2020  39 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0170  Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta  Ljubljana  1627112  11.200 
2.  2333  FRANČIŠKANSKI DRUŽINSKI INŠTITUT  Ljubljana  5931983  160 
Povzetek
Raziskovalni projekt z naslovom Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija (RDT) se osredotoča na področje terapevtskega dela z najtežjimi travmami, kot sta fizično in spolno nasilje. Obe travmatični izkušnji zaznamujeta žrtev na več področjih, predvsem pa na telesnem in psihičnem nivoju, kjer se pri mnogih lahko pojavijo posttravmatska stresna motnja, neprimerna regulacija afektov, depresija, anksiozne motnje, razne vrste zasvojenosti, destruktivnost do sebe in drugih, agresija, motnje hranjenja, izkrivljena samopodoba, poškodbe možganov, predvsem hipokampusa … Klinične izkušnje poleg navedenega potrjujejo, da se nerazrešeno fizično ali spolno nasilje lahko prenaša iz generacije v generacijo, pa ne le v smislu, da tisti, ki je doživel nasilje kot otrok, nasilje izvaja naprej kot odrasel, ampak tudi v smislu, da je veliko večja verjetnost reviktimizacije – da nekdo, ki je bil kot otrok žrtev nasilja ali je živel v nasilnem okolju, nezavedno privlači nase nasilje tudi ko odraste. Ni nujno, da se v polnosti ponovijo vsi vzorci, lahko se preneseta dinamika in vzdušje – ogromno sramu, krivde, prezira, strahu in jeze, ki ga ljudje doživljajo v vsakdanjem življenju in odnosih. Relacijska družinska terapija se uvršča med sodobne psihoterapevtske pristope. Na podlagi teoretičnih usmeritev in številnih raziskav preverjeno dokazuje učinkovitost  predelave in razreševanja psihobioloških vsebin pri različnih problemih, travmah in zlorabah. V ta namen se bo raziskovalni projekt osredotočal na tri področja: na transgeneracijski prenos travme nasilja, na učinkovitost in uspešnost RDT ter na raziskovanje ključnih intervencij in sprememb v procesu RDT pri predelavi fizičnega in spolnega nasilja. Rezultati se bodo pridobivali tako s kvantitativnimi kot na kvalitativnimi metodami. Kvantitativno se bodo podatki pridobivali preko preverjenih in zanesljivih vprašalnikov, ki bodo merili posamezne dimenzije, kot so: prisotnost pretekle zlorabe, individualne probleme in moči, agresijo, zmožnost samokontrole in funkcionalnost čustvenega procesiranja. Udeleženci kvantitativnega dela bodo udeleženci terapij, ki bodo izpolnili vprašalnike na začetku in na koncu terapevtskega procesa. Prav tako bodo vprašalnike izpolnili (le enkrat) tudi naključno izbrani udeleženci splošne populacije, ki bodo glede na izkušnjo nasilja razdeljeni v klinično in kontrolno skupino. Kvalitativni del bo zajemal raziskovanje značilnosti terapevtskega procesa. Tu bo vključeno avdio snemanje terapij, zapiski supervizij, intervjuji udeležencev, … Glavni cilji raziskovalnega projekta so predvsem raziskati psihične mehanizme z vidika RDT, ki pomagajo razumeti, identificirati in tudi preoblikovati najglobljo dinamiko nasilja, kar lahko posledično zmanjšuje doživljanje travmatičnih posledic. Pričakujemo, da bodo rezultati pokazali na potrebnost in učinkovitost poglobljenega predelovanja fizičnega in spolnega nasilja v terapevtskem procesu. Prav tako pričakujemo, da se bodo zmanjšali individualni problemi ter fizična in verbalna agresija, žrtve bodo psihično močnejše, več bo samokontrole, postavljanja razmejitev, boljša bo samopodoba in psihofizično stanje na splošno. Opolnomočenje in izboljšanje psihičnega blagostanja bo pripomoglo k boljši kvaliteti življenja na vseh področjih. Uporabljeni terapevtski mehanizmi bodo lahko prispevali k prekinitvi prenosa travme na naslednje generacije. Projekt se bo izvajal tri leta, rezultati le tega pa bodo predstavljeni v obliki preglednih znanstvenih člankov oziroma konferenčnih prispevkov doma in v tujini. Izdan pa bo tudi znanstveni zbornik, kjer bodo člani raziskovalne skupine objavili svoje izsledke v obliki samostojnih znanstvenih sestavkov.
Pomen za razvoj znanosti
Pričakujemo, da bodo rezultati raziskovalnega projekta, ki bodo pridobljeni s kvantitativnimi in kvalitativnimi raziskovalnimi metodami znanstven doprinos na področju RDT modela, hkrati pa bodo rezultati podali nov vpogled v problematiko fizičnega in spolnega nasilja ter prispevali k razvoju terapevtskega (in tudi drugega) dela na področju fizičnega in spolnega nasilja. Do sedaj v Sloveniji še ni bilo tako kompleksne raziskave v RDT, ki bi zajela tako mehanizme transgeneracijskega prenosa nasilja, dinamike in odnosov, kot tudi učinkovitosti in uspešnosti terapije same, vključno z intervencijami, ki so bile povezane s ključnimi spremembami. Rezultati bodo vsekakor pripomogli k razvoju poglobljenih strokovnih terapevtskih pristopov pri delu z nasiljem, kakor tudi, z implementacijo ugotovitev v širši družbeni prostor, pripomogli k ozaveščanju problematike posledic nasilja in preventivi nasilja.
Pomen za razvoj Slovenije
We expect that the results of the research project, which will be obtained through quantitative and qualitative research methods, will be a scientific contribution in the field of RFT model,at the same time, the results will give a new insight into the problem of physical and sexual violence and contribute to the development of therapeutic (and also other) work in the field of physical and sexual violence. So far in Slovenia, there has not yet been such a complex RFT research involving both mechanisms of transgenerational transmission of violence, dynamics and relationships, as well as the efficiency and effectiveness of the therapy itself, including interventions that have been linked to key changes.The results will certainly contribute to the development of in-depth professional therapeutic approaches in dealing with violence, as well as through the implementation of findings in the wider social space, contributing to raising the awareness of the consequences of violence and preventing violence
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno