Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Zgodovinski atlas slovenskih mest

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   

Koda Veda Področje
H220  Humanistične vede  Zgodovina srednjega veka 

Koda Veda Področje
6.01  Humanistične vede  Zgodovina in arheologija 
Ključne besede
Zgodovina mest, urbanizacija, srednji vek, novi vek, atlas
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (7)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  12676  dr. Jerneja Fridl  Geografija  Raziskovalec  2018 - 2022  712 
2.  14117  dr. Boris Golec  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2018 - 2022  627 
3.  35534  dr. Vanja Kočevar  Humanistika  Raziskovalec  2018 - 2022  102 
4.  16316  dr. Mihael Kosi  Zgodovinopisje  Vodja  2018 - 2022  239 
5.  22572  dr. Gregor Pobežin  Literarne vede  Raziskovalec  2020 - 2022  292 
6.  20221  dr. Miha Preinfalk  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2018 - 2022  438 
7.  27737  dr. Benjamin Štular  Arheologija  Raziskovalec  2018 - 2022  261 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.515 
Povzetek
Izdaja nacionalnih zgodovinskih atlasov mest je najpomembnejši projekt leta 1955 ustanovljene Mednarodne komisije za zgodovino mest (ICHT – International Commission for the History of Towns). Glavni cilj projekta je oblikovanje baze za primerjalno  zgodovinsko preučevanje predmodernih mest in njihove topografije na vseevropski ravni. Predstavitev zgodovinskega razvoja določenega mesta v obliki kart je v zadnjih desetletjih postala standard oziroma norma. Obenem je komparativna znanstvena obravnava postala temeljna (in zelo produktivna) metoda v zgodovinskem proučevanju mest. Zato je ideja mestnih atlasov dobila izjemen odziv po celi Evropi. Prvi je izšel v Veliki Britaniji leta 1969, v Nemčiji 1973, do danes je del projekta skupno že 18 držav. Skupno število mest, ki imajo svoje zgodovinske atlase, je preseglo 500 (Nemčija 256, Avstrija 64). Znotraj ICHT je bila zato leta 1993 ustanovljena delovna skupina za zgodovinske atlase (Atlas Working Group), ki koordinira delo na mednarodni ravni (od 2014 je slovenski član te skupine dr. Miha Kosi, prijavitelj projekta). Za zagotavljanje primerljivosti razvoja mest v različnih delih Evrope je ICHT postavila osnovne enotne smernice za atlase, ki naj bi se jih držali vsi nacionalni projekti. Slovenija do sedaj še ni uspela zbrati sil in sredstev za začetek takšnega slovenskega projekta. Glede na obseg projekta mestnih atlasov po celi Evropi je čas, da se temu produktivnemu znanstvenemu okolju pridruži s svojo serijo tudi Slovenija. Slovenska srednjeveška urbanizacija je potekala vzporedno z razvojem v avstrijskih in npr. južnonemških deželah (v Primorju sorodno kot v Italiji in na Hrvaškem). Družbenozgodovinsko smo del tega tesno povezanega prostora. S predstavitvijo zgodovine slovenskih mest v obliki atlasov bi omogočili domači znanstveni (in laični) publiki vpogled v pomemben segment naše zgodovine in identitete, tujim strokovnjakom pa orodje za primerjalno obravnavo naših mest v odnosu do urbanega razvoja v ostali Evropi. Projekt »Zgodovinski atlas slovenskih mest« bo začetek obsežnega dela na seriji publikacij, namenjeni zgodovini pomembnejših slovenskih mest. Prvi, pilotni zvezek, bo predstavil zgodovinski razvoj Ljubljane kot enega najstarejših in obenem najpomembnejših slovenskih mest. Ljubljana Z začetki v rimski in celo predrimski dobi, zgodnjim in kontinuiranim srednjeveškim razvojem vsaj od 12. stoletja dalje, ter statusom glavnega mesta (dežele, države), je odličen primer slovenske urbane zgodovine in zato primerna za prvi zvezek serije atlasov. Urbani razvoj Ljubljane je že dokaj dobro proučen na osnovi del vrste zaslužnih slovenskih zgodovinarjev. Poleg objavljenih srednjeveških virov (ok. 800 listin, urbarji, računske knjige idr.) ima Ljubljana odlično ohranjen mestni arhiv. Zlasti nepretrgana serija davčnih knjig, ki pokriva celo 17. in 18. stoletje, predstavlja izjemen vir za prikaz urbanistično-topografskega razvoja mesta. Ob nekaterih dodatnih raziskavah na osnovi sodobnih vidikov urbane zgodovine, ki jih bomo izpeljali v teku projekta, je moč v sintetični obliki atlasa verodostojno in po sodobnih evropskih standardih predstaviti zgodovinski razvoj slovenskega glavnega mesta. Zagon serije mestnih atlasov bo nedvomno poživil raziskovalno področje urbane zgodovine, ki je v Sloveniji glede na zgodovinski pomen mest premalo zastopano. Ob tem bodo v teku temeljnih raziskav geneze mestnih organizmov in njihove topografije pokrite mnoge bele lise v zgodovinskem razvoju slovenskih mest, ki so dosedaj ostale neraziskane. Na področju socialne, gospodarske in drugih vidikov urbane zgodovine namreč precej zaostajamo za mnogimi evropskimi državami, tudi bližnjimi sosedami (npr. Avstrijo, Hrvaško).
Pomen za razvoj znanosti
S predstavitvijo zgodovine oz. razvoja slovenskih mest v obliki atlasov bi omogočili domači znanstveni (in laični) publiki dostopen in pregleden vpogled v pomemben segment naše zgodovine in identitete – nastanek in razvoj mest. Mnogim tujim strokovnjakom pa obenem odlično orodje za primerjalno obravnavo naših mest v odnosu do urbanega razvoja v drugih evropskih deželah. Prikaz razvoja mest v obliki atlasov je v slovenskem prostoru nedvomna novost in bo pomenil nov in resnično izviren način predstavitve dosedanjega znanja oz. raziskav s področja urbane zgodovine. Zagon serije mestnih atlasov bo obenem nedvomno poživil raziskovalno področje urbane zgodovine, ki je v Sloveniji glede na zgodovinski pomen mest vse premalo zastopano. Ob tem bodo v teku temeljnih raziskav geneze mestnih organizmov in njihove topografije pokrite mnoge bele lise v zgodovinskem razvoju slovenskih mest, ki so dosedaj ostale neraziskane. Na področju socialne, gospodarske in drugih vidikov urbane zgodovine namreč precej zaostajamo za mnogimi evropskimi državami, tudi bližnjimi sosedami (npr. Avstrijo, Hrvaško).
Pomen za razvoj Slovenije
By presenting the history of Slovenian towns in the form of atlases, the project will provide the Slovenian scientific (as well as lay) public with an accessible and transparent insight into an important segment of Slovenian history and identity – the origins and the development of towns. At the same time, it will serve foreign experts as an excellent tool for comparative studies of Slovenian towns in relation to urban development in other European lands. The town atlases are undoubtedly a novelty in the Slovenian area and will provide a new and truly original way of presenting the up-to-date knowledge i.e. research in the field of urban history. The launch of the series of town atlases will at the same time unquestionably rejuvenate Slovenian research into urban history, which has remained largely neglected in view of the historical significance of towns. As part of the ongoing basic research on the genesis of town organisms and topography, the proposed research project will fill many gaps in the historical development of Slovenian towns that have remained unexplored to present day. Namely, in the fields of social, economic and other aspects of urban history, Slovenia lags considerably behind many European countries, including its nearest neighbours (e.g. Austria, Croatia).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno