Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Problem objektivnosti in fikcije v sodobni filozofiji

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.10.00  Humanistika  Filozofija   

Koda Veda Področje
H001  Humanistične vede  Filozofija 

Koda Veda Področje
6.03  Humanistične vede  Filozofija, religija in etika 
Ključne besede
sodobna filozofija, psihoanaliza, objektivnost, resnica, fikcija, realnost, subjekt, nominalizem, realizem, ontologija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  30790  dr. Rok Benčin  Filozofija  Raziskovalec  2018 - 2021  195 
2.  22569  dr. Aleš Bunta  Humanistika  Raziskovalec  2018 - 2021  80 
3.  11486  dr. Marina Gržinić Mauhler  Filozofija  Raziskovalec  2018 - 2021  1.699 
4.  13472  dr. Peter Klepec  Filozofija  Raziskovalec  2018 - 2021  288 
5.  33358  dr. Boštjan Nedoh  Filozofija  Raziskovalec  2018 - 2021  135 
6.  02155  dr. Radivoj Riha  Filozofija  Raziskovalec  2018 - 2021  325 
7.  06397  dr. Jelica Šumič Riha  Filozofija  Raziskovalec  2018 - 2021  373 
8.  28442  dr. Tadej Troha  Filozofija  Raziskovalec  2018 - 2021  272 
9.  12330  dr. Matjaž Vesel  Filozofija  Raziskovalec  2018 - 2021  179 
10.  11158  dr. Alenka Zupančič Žerdin  Filozofija  Vodja  2018 - 2021  422 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.523 
Povzetek
Ko gre za vprašanje objektivnosti, tako v filozofiji kot v širšem polju razmislekov, se v zadnjem času krepita in zaostrujeta dva nasprotujoča si trenda. Prvi, »nominalistični«, gre v smeri opuščanja samega pojma resnice in objektivne realnosti, posledično pa tudi pojma realnega kot načeloma absolutne objektivnosti. Drugi, »realistični«, vztraja pri kategoriji objekta »na sebi« kot neizvedljivi na posredovanost s subjektom. A nasprotujoča si trenda se v eni točki ujameta: oba stavita na absolutno ločitev dveh sfer. To se v širšem družbenem kontekstu med drugim odslikava kot, po eni strani, nereflektirano sklicevanje na »gola dejstva«, fakte, in po drugi strani kot opuščanje dejstev in slavljenje »post-faktičnosti«, pri čemer pa si oba tabora delita nekaj istih osnovnih predpostavk. Osnovni cilj raziskave je aktivno in hkrati konceptualno podkrepljeno intervenirati v filozofsko in epistemološko razpravo o statusu objektivnosti, in se pri tem izogniti dvojni pasti ali dvema poenostavitvama: po eni strani relativizaciji resnice in objektivnosti, ki gre v smeri opustitve teh kategorij, po drugi strani pa enostavni opoziciji resnice (objektivnosti) in fikcije, ki vse prepogosto prevladuje na strani scientističnega diskurza. Raziskovalni projekt bo obravnaval različne filozofske artikulacije problema objektivnosti, pri čemer se bo kritično ozrl tako na svojo lastno, filozofsko tradicijo kot na nekatere nereflektirane filozofske predpostavke znanosti in epistemologije. Projekt se bo oprl tudi na raziskovanje konceptualnih prebojev psihoanalize, relevantnih za obravnavano problematiko, ter na nekatere vidike umetnostne teorije in prakse, ki lahko v tem kontekstu prinesejo zanimive in pomembne uvide. Raziskovalni projekt se problema objektivnosti in fikcije v sodobni filozofiji tako loteva skozi obravnavo štirih tematskih sklopov (filozofija, psihoanaliza, znanost, umetnost), ki pa jih vse orientira enotno filozofsko vprašanje oziroma vodilo: iskanje in preizpraševanje konceptov, teorij in praks, ki predstavljajo odmik od utečenega zoperstavljana nominalizma in realizma, objektivnega in subjektivnega, resnice in fikcije.
Pomen za razvoj znanosti
Predlagani projekt kritično analizira in osvetljuje enega od osrednjih problemskih sklopov filozofske misli kot take, in sicer problem objektivnosti misli oziroma predmetnega odnosa naših predstav ter problem vloge in statusa fikcije, dozdevka. Problemski sklop obravnava tako v historični perspektivi filozofske misli kakor v njeni sistematični perspektivi, torej v navezavi filozofije na znanost, umetnost in psihoanalizo. Izvirni prispevek projekta za razvoj znanosti je v tem, da je zastavljen kot kritično preseganje dveh prevladujočih stališč našega časa, prvič, relativizacije resnice in objektivnosti, ki gre v smeri opustitve teh kategorij, in drugič, poenostavljenega dualizma resnice in objektivnosti na eni strani in gole fikcije, iluzije, zmote, dozdevka in laži na drugi. Projekt se osredotoča na tiste koncepte in probleme v sodobni filozofiji, prav tako pa tudi v psihoanalizi, ki se objektivnosti (in resnici) spoznanja ne odrekajo, temveč jo navezujejo na določeno teorijo subjekta, fikcije in dozdevka. Z vidika pomena pričujočega projekta za znanost je potrebno izpostaviti izvirno rekonceptualizacijo nekaterih ključnih filozofskih pojmov, kot so objektivnost, resnica, fikcija, iluzija. Ta rekonceptualizacija bo v ožjem pomenu filozofiji, v širšem pa humanističnim in družboslovnim znanostim omogočila, da se bolje spoprimejo s problemi našega časa, obenem bo s svojim preseganjem disicpliniranih mej spodbujala razvijanje novih oblik interdisciplinarnega raziskovanja. S tem bo dosežen dolgoročni pomen projekta tako za samo filozofijo, saj ima rekonceptualzija pojmov objektivnosti, resnice in fikcije svoje implikacije za filozofijo v celoti, hkrati bo pa dosežen tudi zunajfilozofski pomen projekta, saj bo projekt prispeval k širiši relevantnosti filozofije za druga področje znanstvenih raziskav.
Pomen za razvoj Slovenije
The proposed project critically examines one of the central philosophical problems: the problem of objectivity. Questions regarding the modalities of subject-object relations, the real-reality chasm, the fictional status of truth, the contingency of the laws of nature, etc., are the key to understanding the unfolding of the current crisis of the notion of objectivity and prospects for its resolution through the formulation of a theoretical position that overcomes the opposition between realism and nominalism, thus providing a solid basis for fruitful collaboration between, philosophy, science, psychoanalysis, as well as artistic theories and practices. The original contribution of the proposed project to the development of philosophy and science can be seen in the formulation of the central problem it elaborates, as well as in its objective to overcome the two dominant positions of our time: first, the relativisation of truth and objectivity leading to the abandonment of these categories, and secondly, the oversimplified dualism separating truth, reality and objectivity from the mere fictions, illusions, errors, semblance, and lies. The project focuses on those concepts and problems in contemporary philosophy, as well as in psychoanalysis, that open up a perspective that – instead of discarding truth and the objectivity of knowledge – relate it rather to a radically novel theory of subject that allows the articulation of objectivity to fiction and semblance. Seen from such a perspective, the specific philosophical preoccupations with objectivity essentially intervene in those domains of knowledge in which the question of objectivity in relation to the issues of truth, reality, fictions, illusions, ideology, and the conditions of the constitution of objectivity cannot be avoided: science, politics, psychoanalysis, art, humanities, and the social sciences. Thus, the very nature of the central problem of the proposed research requires that philosophy re-examine its relation to all those areas in which the issue of objectivity necessarily engages discussions about it. In terms of the immediate relevance of the proposed project for philosophy, an innovative reconceptualisation of some key philosophical concepts, such as objectivity, reality, truth, fiction, illusion, the subject and the object, will allow philosophy to better address the problems of our time; by overcoming the disciplinary divides it will also encourage and promote the development of new modalities of interdisciplinary research. The long-term impact of the proposed project will be twofold: 1. the intra-philosophical impact, since the reworking of the concepts of objectivity, truth, fiction, semblance, the subject, and the object has implications for philosophy as a whole, not just for ontology and epistemology; 2. the extra-philosophical impact, since the proposed project will assert the relevance of philosophy for research in other fields, especially in science and psychoanalysis.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno