Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Karakterizacija fraktalnih struktur in povečevalni kriteriji njihove sinteze

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.02.00  Tehnika  Kemijsko inženirstvo   

Koda Veda Področje
T350  Tehnološke vede  Kemijska tehnologija in inženirstvo 

Koda Veda Področje
2.04  Tehniške in tehnološke vede  Kemijsko inženirstvo 
Ključne besede
kristalni dvojčni, večgeneracijski dvojčki, fraktalne strukture, hidrodinamika s CFD, adsorpcija in ločba bioloških makromolekul
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  54374  dr. Urban Bezeljak  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2021 - 2022  14 
2.  25788  dr. Boštjan Genorio  Materiali  Raziskovalec  2018 - 2022  309 
3.  36330  dr. Vanja Jordan  Kemija  Mladi raziskovalec  2018  18 
4.  39257  Tanja Lukan  Kemija  Tehnični sodelavec  2018 - 2019  16 
5.  52213  dr. Rok Mravljak  Biotehnologija  Raziskovalec  2019 - 2022  23 
6.  16327  dr. Matjaž Peterka  Biotehnologija  Raziskovalec  2018 - 2022  218 
7.  12728  dr. Aleš Podgornik  Kemijsko inženirstvo  Vodja  2018 - 2022  706 
8.  27843  dr. Matejka Podlogar  Materiali  Raziskovalec  2018 - 2022  259 
9.  53417  Tina Radošević    Tehnični sodelavec  2019 - 2020  64 
10.  10083  dr. Aleksander Rečnik  Kemija  Raziskovalec  2018 - 2020  647 
11.  34349  dr. Aleš Ručigaj  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2018 - 2022  142 
12.  37945  Jasmina Tušar  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2018 - 2022 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0103  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Ljubljana  1626990  23.043 
2.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  88.083 
3.  3030  Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo  Ajdovščina  3660460  934 
Povzetek
Na mnogih področjih znanosti in tehnike, kot je npr. kataliza, separacijski procesi, senzorika, imobilizirani bioreaktorji, itd., želimo imeti materiale z zelo visoko specifično površino, visoko poroznostjo in ustrezno strukturo lahko dostopnih por. Idealna struktura takega materiala bi bila popolnoma geometrijsko definirana že na nanonivoju in bi jo lahko prilagajali specifični aplikaciji. Če se učimo iz narave, lahko ugotovimo, da obstajajo strukture, ki izpolnjujejo željene pogoje in so pravzaprav dokaj pogoste. Gre za dvojčičenje kristalov. V splošnem lahko definiramo dvojčičenje kristalov kot geometrijsko operacijo, pri kateri se dva ali več kristalov stikata oziroma preraščata po točno določenem, ponovljivem pravilu. Ker so pravila dvojčičenja definirana s kristalno rešetko samega minerala, lahko take strukture nastopajo v nanometerskih, mikrometerskih pa tudi makrometerskih dimenzijah. V primeru nastopanja dvojčičenja v več generacijah, nastanejo samopodobne strukture preko različnih velikostnih redov. Gre torej za naravne fraktalne strukture s popolno geometrijsko definiranostjo glede na zakone dvojčičenja. Vendar pa so znanstveniki šele pred kratkim uspeli sintetizirati dvojčke več generacij in s tem fraktalne strukture v laboratoriju. Prav zmožnost priprave tovrstnih fraktalnih struktur pa osmišlja natančno karakterizacijo njihovih lastnosti, saj se s tem odpirajo možnosti njihove uporabe na različnih področjih.   Tekom projekta bomo tako združili znanja iz različnih področij s ciljem določitve in sinteze optimalne strukture dvojčičnih kristalov tvorjenih v več generacijah - krajše kristalnih fraktalnih struktur (KFS), za specifično aplikacijo. Na osnovi poznavanja atomske strukture posameznega minerala bomo določili možne tipe kontaktnih dvojčkov ter pogostost njihovega pojavljanja. Najpogostejšim bomo določili morfološke lastnosti KFS s pomočjo fraktalnega opisa in v sodelovanju z avstrijskim partnerjem, s pomočjo računalniške simulacije gibanja toka tekočine  (CFD) skozi KFS, določili hidrodinamske lastnosti. Vzporedno bo potekala sinteza KFS v večjem merilu kar bo omogočilo primerjavo teoretičnih lastnosti z eksperimentalnimi rezultati. V primerih, ko bo to potrebno, bomo KFS tudi funkcionalizirali in s tem spremeniti njihove površinske lastnosti, kar bo omogočilo testirati vezavo in ločbo različno velikih bioloških molekul. Celoten postopek bomo izvajali na več različnih mineralih, kar bo omogočilo postavitev splošne metodologije načrtovanje in priprav tovrstnih struktur za različne aplikacije.
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati raziskav bodo odprli popolnoma nove koncepte načrtovanja različnih vrst katalizatorjev, nosilcev za rast celic, imobilizacijo encimov pa tudi separacijskih medijev. Koncept fraktalnih struktur na osnovi dvojčičenja dosedaj še ni bil opisan in gre za popolnoma nov in izviren pristop. Raznolikosti možnih geometrij, v katerih lahko tako pripravljene strukture nastopajo, omogoča praktično neomejeno možnost načrtovanja in prilagajanja specifičnim aplikacijam, kar daje izjemno fleksibilnost in široko uporabo omenjenemu pristopu. Teoretični koncept določanja optimalnih geometrij, ki jih bomo razvili tekom projekta, so prav tako izvirni, saj združujejo simetrijske operacije s katerimi kreiramo predlagane strukture temelječe na strukturi kristalne rešetke in morfologije kristalov, s hidrodinamiko, omogoča napoved njihovih lastnosti v pretočnih sistemih in specifičnih aplikacijah in-siliko.
Pomen za razvoj Slovenije
Outcomes of proposed projects will provide novel concepts in design of catalysts, cell scaffolds, immobilized enzyme bioreactors and separation media. Concept of fractal structure formation based on twinning law was so far not explored, therefore proposed topic is novel and original. Variability of possible geometries enable almost unlimited combinations in design and optimization for particular application, making proposed approach attractive in many areas of technology and research. Proposed theoretical concepts for derivation of optimal fractal structure geometry are also novel, as they combine symmetry operations on the crystals deriving from crystal structure lattice and morphology with hydrodynamics of formed structures. As such, one would be able to predict performance of fractal structures in particular flow-through applications in-silico.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno