Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Ugotavljanje škod v čebelarstvu

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.02.00  Biotehnika  Živalska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
S187  Družboslovje  Ekonomika kmetijstva 

Koda Veda Področje
4.02  Kmetijske vede in veterina  Znanost o živalih in mlekarstvu 
Ključne besede
čebelarstvo, nektarne paše, izpadi dohodka, ugotavljanje škod, donosi medu
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  52493  Aleš Bozovičar    Tehnični sodelavec  2019 - 2020 
2.  38630  Jure Brečko  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2020  129 
3.  38390  mag. Andreja Kandolf-Borovšak  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2020  240 
4.  24503  dr. Peter Kozmus  Biologija  Raziskovalec  2018 - 2020  322 
5.  38389  dr. Nataša Lilek  Biotehnika  Raziskovalec  2018 - 2020  160 
6.  25012  mag. Ben Moljk  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2020  362 
7.  23608  dr. Janez Prešern  Biologija  Raziskovalec  2018 - 2020  209 
8.  38388  Tomaž Samec  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2018 - 2020  72 
9.  28877  dr. Maja Ivana Smodiš Škerl  Živalska produkcija in predelava  Vodja  2018 - 2020  264 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  20.096 
2.  0425  ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE  Lukovica  5141729  587 
Povzetek
V zadnjih letih se čebelarstvo v Sloveniji vztrajno uveljavlja kot enakopravna kmetijska dejavnost. Z enakomerno poseljenostjo čebeljih družin po državi čebele obilno doprinašajo k ohranjanju ravnovesja v naravi. Vloga čebel je poleg opraševanja v poljedelski in sadjarski dejavnosti z namenom zagotavljanja proizvodnje hrane izjemna še za vzdrževanje biotske raznolikosti. Iz leta v leto je zaradi vremenskih razmer čebelja paša lahko nestabilna in nezanesljiva, zato določeni čebelarji lahko utrpijo izpad dohodka. S projektom bodo izdelane analize in priporočila, ki bodo v pomoč naročniku in čebelarjem. Pripravljeni bodo predlogi za definiranje škode in optimalnosti pašne sezone. Uporabljene bodo obstoječe mreže, zgrajene v preteklih in tekočih projektih, preko katerih bo mogoče pridobiti podatke. Pregledalo se bo obstoječe mreže opazovalnih postaj, ocene njihovih lokacij in podatke o donosih iz preteklih let. Na gozdne paše vplivajo neperiodični dejavniki, nasprotno pa so nektarne paše pomembno periodične in se pojavljajo v letnem ciklu. Njihov izpad je lažje določljiv, zato bo projekt vključeval statistične metode za računanje časovnih vrst. Vsi predlogi ukrepov in izsledkov analiz bodo predstavljeni zainteresirani javnosti na posvetih in javnih predavanjih. Javna svetovalna služba v čebelarstvu bo preko mreže svojih svetovalcev specialistov in terenskih svetovalcev rezultate predajala zainteresiranim čebelarjem.
Pomen za razvoj znanosti
Glavni doprinos predlaganega projekta k znanosti je ocena meritev opazovalno-napovedovalne službe (ONS). Opravili bomo primerjavo različnih metodologij, po kateri bomo ocenjevali donose. Orodje, ki ga bomo s tem dobili, bo služilo v drugih raziskavah, ki obravnavajo povezavo med pašo ter ekologijo medonosne čebele kot vrste. Rezultate bomo predstavili na mednarodni konferenci. S strokovnega stališča bomo dobili orodje in prva navodila, kako ukrepati v primeru morebitne škode, kako jo ocenjevati in prvo definicijo “povprečnega donosa”. Ugotovitve bomo predstavili naročniku in zainteresirani (čebelarski) javnosti.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagani projekt kot prvi v Sloveniji (in regiji) preučuje definicijo, ocenjevanje in obravnava škode v čebelarstvu. Čebelarstvo je pomembno z dveh vidikov: 1) čebelji pridelki, pri katerem izpad dohodka prizadene čebelarja osebno in 2) opraševanje, ki je zlasti pomembno v določenih kmetijskih panogah, kot je sadjarstvo. Predlagane rešitve bodo izboljšale konkurenčnost slovenskih čebelarjev, stabilizirale njihov socialni status, povečale vplačila v proračun RS in tako omogočile nadaljni razvoj te temeljne kmetijske panoge. Raziskava je usmerjena izrazito aplikativno in bo z rezultati pomagala uporabnikom, čebelarjem in naročniku, zˇe v cˇasu trajanja projekta. Projektne rešitve bodo omogočile tudi nove tržne priložnosti za specializacijo izvajalcev zavarovalniških del ter drugih podjetij, ki bi bila zajeta v sistem, tako z vidika specializacije in profesionalizacije kot tudi novih ekonomskih priložnosti na trgu storitev (npr. usposobljene ekipe za pregled čebelarske škode).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2019, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2019, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno