Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Digitalizacija kot gonilo trajnostnega razvoja posameznika, organizacij in družbe

Obdobja
01. januar 2019 - 31. december 2022
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.02  Družboslovje  Ekonomija  Poslovne vede 
2.07.07  Tehnika  Računalništvo in informatika  Inteligentni sistemi - programska oprema 

Koda Veda Področje
S189  Družboslovje  Organizacijske vede 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
1.02  Naravoslovne vede  Računalništvo in informatika 
Ključne besede
Digitalizacija, trajnostni razvoj, delitvena ekonomija, etika, digitalne zmožnosti, prihodnje zmožnosti, prihodnost dela
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (23)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  35391  dr. Darija Aleksić  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2022  192 
2.  19759  dr. Mojca Bavdaž  Ekonomija  Raziskovalec  2020 - 2022  227 
3.  54197  dr. Jose Benitez  Ekonomija  Raziskovalec  2020 - 2022  33 
4.  37434  dr. Katerina Božič  Ekonomija  Raziskovalec  2020 - 2022  36 
5.  51146  dr. Mauro Castelli  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2022  141 
6.  19760  dr. Simon Čadež  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2022  461 
7.  33389  dr. Matej Černe  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2022  630 
8.  33795  Rok Češnovar  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2022  23 
9.  39539  dr. Sara Dolničar  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2020  160 
10.  36384  dr. Monika Klun  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2019  11 
11.  26020  dr. Ljubica Knežević Cvelbar  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2022  328 
12.  29870  Rebeka Koncilja Žgalin    Tehnični sodelavec  2019 - 2022  12 
13.  54750  dr. Amadeja Lamovšek  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2020 - 2022  49 
14.  08618  dr. Igor Lukšič  Politične vede  Raziskovalec  2020  837 
15.  55949  dr. Patrick Mikalef  Ekonomija  Raziskovalec  2021 - 2022  39 
16.  16157  dr. Irena Ograjenšek  Ekonomija  Raziskovalec  2022  662 
17.  24105  dr. Aleš Popovič  Ekonomija  Vodja  2019 - 2022  255 
18.  51894  dr. Aja Ropret Homar  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2019 - 2022  11 
19.  51895  dr. Antonio Sadarić  Ekonomija  Mladi raziskovalec  2019 - 2022  19 
20.  23019  dr. Miha Škerlavaj  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2022  712 
21.  29486  dr. Erik Štrumbelj  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2019 - 2022  116 
22.  08613  dr. Metka Tekavčič  Ekonomija  Raziskovalec  2019 - 2022  1.038 
23.  23021  dr. Peter Trkman  Ekonomija  Raziskovalec  2019  383 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  43.428 
2.  1539  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko  Ljubljana  1627023  16.686 
Povzetek
Digitalizacija, širše opredeljena kot integracija digitalnih tehnologij v vsakdanje življenje, ponuja ogromne priložnosti za ustvarjanje vrednosti, vključujočo družbo in trajnostni razvoj. Digitalizacija in trajnostni razvoj sta ključna izziva človeštva. To je razvidno iz dejstva, da sta omenjeni temi osrednji temi tako v Razvojnih ciljih novega tisočletja, ki so jih sprejeli Združeni narodi, kot tudi v Strategiji razvoja EU 2020. Glavni izziv za raziskovalce je poiskati praktične rešitve, ki bodo posameznikom in podjetjem pomagale pri njihovi transformaciji v digitalno, učinkovito in trajnostno družbo. Namen predlaganega raziskovalnega programa je pomembno prispevati k boljšemu razumevanju, kako različni deležniki lahko razvijejo ustrezne digitalne zmožnosti, da bodo lahko izkoristili priložnosti, ki jih digitalizacija ponuja za ustvarjanje vrednosti, vključenost v družbi in trajnostni razvoj. Skladno s tem namenom smo identificirali štiri ključne tematike, ki uokvirjajo naše raziskovanje, vsaka s svojimi cilji: 1) Digitalizacija za prilagodljivo trajnostno delitveno ekonomijo in družbo Cilj: Identificirati psihološke, sociološke, gospodarske in okoljske vplive digitalne delitvene ekonomije in družbe na ustvarjanje vrednosti in trajnostni razvoj na svetovni ravni. 2) Digitalizacija, delovna mesta in prihodnost dela Cilj: Določiti opredelitev in pomen prihodnjih delovnih mest in dela ter spodbujati razvoj spretnosti in sposobnosti, ki jih morajo delavci pridobiti za optimalno delovanje v algoritemsko-upravljanem delovnem okolju. 3) Tehnologije in managerske prakse, ki podpirajo digitalizacijo v organizacijah Cilj: Preučiti, kako lahko organizacije razvijejo ustrezne digitalne in vodstvene sposobnosti za podporo in vpeljavo procesa digitalizacije. 4) Digitalizacija, etika, disfunkcionalno vedenje in pro-okoljsko vedenje    Cilj: Razviti mehanizme samopodobe in lastnega interesa, ki lahko učinkovito vplivajo na etično, funkcionalno ter ekološko trajnostno vedenje ljudi. Rezultati tega raziskovalnega programa bodo imeli izjemne teoretične in praktične implikacije. Teoretični prispevek bo fokusiran na testiranje in modifikacijo obstoječih prevladujočih teorij, ki pojasnjujejo glavne dejavnike in učinke digitalizacije in trajnostnega razvoja. Naš cilj je prispevati k povečanju baze znanja o procesih transformacije v pametno, učinkovito in vključujočo družbo. Raziskovalni program si bo prizadeval tudi za razvoj praktičnih rešitev, ki jih lahko gospodarstvo in družba enostavno implementirata z namenom pospešiti varen digitalni razvoj ter učinkovito, trajnostno in družbeno vključujočo rast.
Pomen za razvoj znanosti
Digitalna transformacija je v polnem razmahu in še naprej strmo narašča. Hiter razvoj pomembno vpliva tudi na znanost, gospodarstvo in širšo družbo. Hkrati velja, da je digitalizacija prisotna na vseh področjih našega življenja, zato je pomembno, da si znanstvena skupnost utrdi svojo vlogo na tem hitro razvijajočem se področju. Namen predlaganega raziskovalnega programa je zagotoviti vodilni položaj sodelujočih institucij na področju informacijske tehnologije, usmerjene na človeka. Štiri raziskovalne teme, vključene v pričujoči program, ponujajo številne priložnosti za ustvarjanje nacionalnega in globalnega vpliva. Omenjene teme vključujejo tako fleksibilno trajnostno ekonomijo delitve, prihodnost dela, kot tudi etiko in individualno vedenje. Predlagano raziskovalno delo bo usmerjeno v zagotavljanje vrhunskih znanj na področju sprejemanja družbe, organizacij in posameznikov v novi digitalni svet. Projekt je usmerjen v iskanje načinov, s pomočjo katerih bi lahko z nepristranskim strokovnim znanjem služili javnemu interesu. Projekt bo omogočal oblikovalcem politik ter vodstvom podjetij, da na etičen način spodbujajo razvoj trajnostnega digitalnega okolja ter se tako pripravijo na prihod novih generacij na delovna mesta prihodnosti. Temeljni prispevek programa bo preučevanje in generiranje novih znanj na zgoraj omenjenih področij z namenom oblikovanja uporabnih in usmerjenih priporočil ter najboljših praks.   Predlagani raziskovalni program je medsektorski program, ki povezuje sledeče strateške pobude: Digitalna Slovenija 2020, Vizija Slovenije 2050 ter Digitalna agenda za Evropo. V tem prizadevanju dve raziskovalni organizaciji Univerze v Ljubljani prevzemata vodilno vlogo na področju povezovanja omenjenih strateških pobud. Programska skupina si želi uveljaviti multidisciplinarni pristop pri preučevanju predlaganih tematik. Tovrsten pristop namreč združuje in izkorišča poslovne/management, psihološke, tehnološke, sociološke, ekonomske in politične vidike, s pomočjo katerih lahko celovito obravnavamo vprašanje vpliva tehnologije na vzpostavitev trajnostne in socialno vključujoče rasti. S pomočjo pionirskih raziskav in eksperimentiranja na področju razvoja novih vpogledov in iskanju odgovorov na vprašanja, povezana z digitalizacijo, si bo Slovenija zagotovila vodilni globalni položaj. Le-ta pa bo privabljal nove nacionalne in mednarodne talente, naložbe, tehnološki razvoj, podjetništvo in sodelovanje. Predlagan raziskovalni program bo tako pripeval k širši družbi tako na socialni, tehnološki, kot tudi gospodarski ravni.
Pomen za razvoj Slovenije
Slovenija je zelo napredna pri uveljavljanju digitalnih inovacij in ima močno bazo znanja o informacijski tehnologiji in ustvarjalnosti. Ta temelj ustvarja zelo fertilno podlago za nove rešitve in preučevanje družbenih implikacij digitalizacije. Še več, Slovenija je pogosto inovator in pionir v socialni politiki in regulativi. Poudarek družbenim izzivom, agilna regulativa in politika ter pogum za inovacije v politikah so dejavniki, zaradi katerih je Slovenija idealen poligon za pionirske rešitve. V okviru EU in Slovenije obstaja vrsta strateških iniciativ, ki poudarjajo širši pomen digitalizacije za trajnostni razvoj posameznikov, organizacij in družbe: Digitalna Agenda za Evropo, katere glavni cilj je zagotoviti, da bo enotni digitalni trg prinesel trajne ekonomske in družbene prednosti, Digitalna Slovenija 2020, ki navaja strateške usmeritve za digitalizacijo družbe in poslovnega okolja, ter predstavlja temelje za razvoj prioritetnih področij v okviru Strategije pametne specializacije. Iniciativa vključuje ukrepe za izkoriščanje družbenih in ekonomskih potencialov IT in interneta za digitalno rast z osredotočenjem na digitalno infrastrukturo, intenzivno uporabo IT in interneta, spletno varnost in vključujočo informacijsko družbo, ter Vizija Slovenija 2050, ki predstavlja temeljno usmeritev za nacionalno razvojno strategijo. Predlagani raziskovalni program bo prispeval k družbeno-ekonomskemu in kulturnemu razvoju Slovenije na naslednje načine: Zagotavljanje izboljšanih in novih metod za analizo podatkov ter boljše razumevanje poslovanja podjetij in javnega sektorja; Zagotavljanje okvira in najboljših praks za implementacijo digitalne tehnologije v podjetja in javni sektor (npr. ključni dejavniki uspeha za implementacijo digitalnih inovacij in sprejetje novih tehnologij s strani uporabnikov); Posredovanje znanj in najboljših praks, kako digitalizacija spreminja poslovne modele, kako podjetja gradijo blagovne znamke in produkte, komunicirajo, ter opravljajo storitve za svoje stranke;  Povečanje razumevanja, kako digitalizacija spreminja delovna mesta in opravila in generiranje ciljanih priporočil za organizacije; Informiranje oblikovalcev politik glede politik in regulativ ter svetovanje, kako spodbuditi digitalne aktivnosti v korist podjetij in družbe; Prispevanje k izboljšavi in optimizaciji storitev javnega sektorja z novimi in izboljšanimi analitičnimi metodami za agregiranje ogromnih količin nepovezanih podatkov v enotno digitalno platformo; Prispevanje k promociji zdravja in optimizaciji zdravstvenih storitev in stroškov s posredovanjem obogatenega znanja o zdravju za izboljšane odločitve povezane z zdravjem; Pomoč pri zagotavljanju varnega bivalnega okolja s pomočjo boljšega razumevanja dejavnikov in posledic uporabe digitalnih tehnologij za osebno identifikacijo v javnih in komercialnih ustanovah; Pomoč pri vključenosti na trg dela z obravnavanjem družbenih učinkov digitalne transformacije (kot sta avtomatizacija in robotizacija). Naše raziskave in inovacije lahko promovirajo socialno vključenost, pravičnost, in blagostanje; Pomoč pri razvoju človeških virov z obravnavanjem družbeno ekonomskih učinkov naraščajoče uporabe umetne inteligence, algoritmičnega managementa in pametnih avtomatiziranih sistemov; Povečevanje zavedanja o pomenu Evropske digitalne dediščine in kulture ter njenega potenciala v digitalni dobi; Pomoč pri izzivih zmanjševanja degradacije naravnega okolja z digitalno podprtimi spremembami vedenja posameznikov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno