Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Meritokracija in družba znanja – med simulacijo in realnostjo

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.03.00  Družboslovje  Sociologija   

Koda Veda Področje
S210  Družboslovje  Sociologija 

Koda Veda Področje
5.04  Družbene vede  Sociologija 
Ključne besede
meritokratska družba, klientelizem, egalitarizem, inovativnost, znanje, teorija modernizacije
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  04991  dr. Franc Adam  Sociologija  Vodja  2019 - 2021  569 
2.  26182  dr. Igor Bahovec  Sociologija  Raziskovalec  2019 - 2021  254 
3.  51328  Blaž Bajec  Kulturologija  Tehnični sodelavec  2021  25 
4.  36386  Maja Dolinar  Sociologija  Raziskovalec  2020 - 2021  62 
5.  32197  dr. Tea Golob  Sociologija  Raziskovalec  2019 - 2020  159 
6.  37535  dr. Petra Kleindienst  Pravo  Raziskovalec  2020  57 
7.  38040  dr. Damjan Kukovec  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2019 - 2020  31 
8.  12275  dr. Bernard Nežmah  Kulturologija  Raziskovalec  2019 - 2021  1.257 
9.  25830  dr. Mateja Rek  Politične vede  Raziskovalec  2020 - 2021  142 
10.  37960  Žiga Stopar    Tehnični sodelavec  2020 - 2021 
11.  30472  dr. Hans Westlund  Sociologija  Raziskovalec  2019 - 2021  78 
12.  37961  Tomaž Zalaznik    Tehnični sodelavec  2020 - 2021  59 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  2439  Inštitut za razvojne in strateške analize  Ljubljana  2074320  1.519 
2.  2404  INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko  Ljubljana  2156059  3.878 
Povzetek
Sociološka teorija modernizacije (Parsons) ugotavlja, da je glavna značilnost modernih družb določanje statusa posameznika glede na njegove individualne dosežke, torej je njegov status odvisen od angažiranosti v pridobivanju kompetenc, nujnih za delovanje družbenih podsistemov ter za ekonomski razvoj. Opravka imamo torej, na eni strani z načelom meritokracije, na drugi strani pa s funkcionalno diferenciacijo, ki predpostavlja obstoj ločenih in specializiranih, a funkcionalno povezanih družbenih podsistemov. Moderne družbe naj bi upoštevale predvsem meritokratska načela pri izbiri najkompetentnejših in najbolj nadarjenih ljudi za vodilna mesta v družbi, a obstajajo dvomi, da lahko meritokracija vodi v novo segregacijo in reprodukcijo neenakosti in elitizma.  Projekt se tako ukvarja s pomenom, dometom in omejitvami meritokratskih načel pri alokaciji človeških virov v (nastajujoči) družbi znanja, upoštevajoč večplastnost in inerco sodobnih družbeno-ekonomskih oblik ter soobstoj različnih regulativnih mehanizmov. Ti mehanizmi lahko delujejo bodisi uspešno, bodisi zaviralno. Nobena družba pa sicer ni čisto meritokratska, ali pa čista družba znanja.  Projekt se nanaša na slovensko družbo - v ospredju so zdravstveni, visokošolski, raziskovalno-razvojni podsistem ter visokotehnološka podjetja. Vendar je tudi poudarjen teoretski okvir in evropski kontekst. Tu želimo nasloviti nekatera vprašanja, kot so: ali je meritokracija povezana le z upoštevanjem formalne izobrazbe in formalnih kompetenc, ali pa predvsem poudarja profesionalno avtonomijo in znanstveno etiko; ali je meritokratska razdelitev sredstev usmerjena le na insturmentalna znanja, ali pa vsebuje tudi težnjo po družbenem dialogu in refleksivnosti; ter v kolikšni meri birokratski, politično-ideološki in poslovni interesi (kratkoročno in klientelistično naravnani) vplivajo na ''simulirano meritokracijo''.
Pomen za razvoj znanosti
Zlasti bodo pomembna spoznanja, ki se nanašajo na različne tipe družb in vlogo meritokracije v Sloveniji in vzhodni Evropi oz. novih članic EU. Menimo, da bo nastalo več objav, načrtujemo izdajo zbornika pri eni od uglednih mednarodnih založb. Domnevamo, da bo raziskava zanimiva za vse, ki proučujejo vrednotne (meritokratske) orientacije v Evropi. Menimo, da bodo izsledki vplivali na revitalizacijo sociologije in njeno večjo družbeno in medijsko odmevnost.
Pomen za razvoj Slovenije
In particular, findings related to different types of societies and the role of meritocracy in Slovenia and Eastern Europe or new EU members will be relevant. We believe that multiple new publications will be created and we are planning to publish a volume at one of the reputable international publishing houses. We may assume, that the research will be interesting for all who study value (meritocratic) orientation in different parts of Europe. In our opinion, the findings will have influence on revitalisation of sociology and its greater societal and media visibility.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati
Zgodovina ogledov
Priljubljeno